Wilno (Vilnius)

Litwa, okręg wileński, rejon miejski Wilno.
Wilno, województwo wileńskie, powiat wileński (- 1945).
Lokalizacja: 54.6833N, 25.2833E [pokaż mapę]

Cmentarz Bernardyński – grób policjanta

Na pomniku nagrobnym znajduje się uszkodzona porcelanowa fotografia i tablica z napisem:

Ś. P. • SMIECHOWSKI • HENRYK • POSTERUNKOWY • P.P. m. Wilna • żył lat 25 • zmarł w dn. ?.?.24 R.

2011-09-17

Fot. Mariusz Proskień

Cmentarz Nowa Rossa

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. JÓZEF KARPOWICZ / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / POLEGŁ TRAGICZNIE W SŁUŻ. P. / ZM. 27-I-1938 R. / W WIEKU LAT 39 / TĘ PAMIĄTKĘ POŚWIĘCA ŻONA I DZIECI"

25 stycznia ok. 3.30 w nocy dwaj posterunkowi Stanisław Kowalewski i Józef Karpowicz z IV komisariatu Policji Państwowej w Wilnie weszli na podwórze przy ulicy Pióromont 29. W pewnym momencie padł strzał, posterunkowy Karpowicz padł na ziemię, ugodzony kulą w szyję. Kowalewski pobiegł do najbliższego telefonu i zaalarmował policję i pogotowie. Strzał, który ugodził policjanta, padł z okna mieszkania zajmowanego przez rotmistrza miejscowego pułku ułanów p. Nowickiego. Policja wkroczyła do mieszkania, gdzie stwierdzono, iż sprawczynią postrzelenia post. Karpowicza była żona rotmistrza p. Halina Nowicka. Rotmistrzowa tłumaczyła, że wcześniej została okradziona i tej nocy postanowiła z sąsiadką czuwać do rana. Zobaczyła dwie sylwetki i strzeliła do nich. Posterunkowy Józef Karpowicz zmarł 27 stycznia 1938 r., osierocił żonę i dwoje dzieci, którym jednak byt zabezpieczyło państwo, gdyż żona otrzymała większą sumę jednorazowo i została jej przyznana emerytura, jako wdowie po funkcjonariuszu Policji Państwowej, kóry poległ w obronie mienia współobywateli. Przed sądem p. Nowicka przyznała się do nieumyślnego zabicia człowieka, Rozprawa wykazała, że zaszło tragiczne nieporozumienie. Sąd w maju 1938 r. skazał p. Nowicką na 6 miesięcy aresztu i karę zawiesił na 3 lata. Na podstawie prasy wileńskiej.

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. FRANCISZEK KLIMCZEWSKI / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ZM. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ / 7.III.1931 R. / LAT 30 / POKÓJ JEGO DUSZY"

Zdjęcia archiwalne

Kurjer Wileński R.8, nr 55 (8 marca 1931)

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,, Ś. P. / ANTONI / MICHNIEWICZ / ZM. SMIERCIĄ TRAGICZNĄ / W CZASIE SŁUŻBY / DN. 30 XI 1937 R. LAT 40. / POKÓJ JEGO DUSZY! / ŚPIJ ANTOSIU ! SNEM ANIOŁA / NIKT CIĘ ZBUDZIĆ TU NIE ZDOŁA / NIE ŁZY MOJE NIE WESTCHNIENIA / NIKT NIE ZBUDZI TWE UŚNIENIE."

Policjant z ,,brodą" pochowany. Samobójstwo popularnego w Wilnie posterunkowego. W sobotę rano rozeszła się w Wilnie wiadomość o tym że w pobliżu Żelaznej Chatki, tuż obok toru kolejowego został znaleziony z przestrzeloną czaszką najpopularniejszy bodaj w Wilnie policjant, st. posterunkowy służby mundurowej, Antoni Michniewicz. W piątek w nocy post. Michniewi.z pełnił służbę w obrębie Żelaznej Chatki. Przed kodziną 5 rano pomiędzy Michniewiczem, a przeprowadzającym inspekcję kierownikiem 2 komisariatu P.P. wynikła ostra scysja, w czasie której posterunkowy Michniewicz zachował się bardzo agresywnie w stosunku do komisarza, który który udzielił mu za niesubordynację służbową ostrej nagany. Nieco później Antoni Michniewicz, udał się pod tor kolejowy, gdzie następnie znaleziono go już nieżywego, leżącego pomiędzy Stacją Pomp,a przejazdem kolejowym Żelazna Chatka. Wczoraj o godz. 11 odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego posterunkowego Antoniego Michniewicza. Zwłoki zmarłego wyniesiono z domu żałoby przy ul. Żelazna Chatka na cmentarz Rossa. W pogrzebie Michniewicza wzięła udział kompania honorowa P.P. oraz delegacje policji z orkiestrą. Przed konduktem niesiono wieńce i ordery zmarłego (Virtuti Militari i Krzyż Walecznych). Na mogile złożono mnóstwo kwiecia kilka wieńców od rodziny, zony itd. Zginął śmiercią tragiczną st. post. Michniewicz Antoni, którego popularność i reprezentacyjność sięga czasów ułańskich. Ś. p. ,,brodaty ułan z I-go szwadronu Pułku Ułanów Wileńskich rtm. Dąbrowskiego w r. 1919-20 był chorążym pulku. Z poza złotych frenzli sztandaru wileńczuków starych obrońców Wilna, widmiała broda Antoniego. Kto go wówczas nie znał? Każde dziecko Wilna, każdy ułan, każda panna… Gdy przeszedł z armii do policji, to nie dziwiono się temu wcale, że funkcję reprezentacyjną chorążego dzierży nadal, przed sztandarem granatowym z wizerunkiem tej samej Madonny, z naszej Ostrej Bramy. Oto w r. 1921-22 na pl. Łukiskim, po poświęceniu sztandaru przez biskupa ś. p. ks. Władysława Bandurskiego i płomiennym kazaniu, które ten złotousty kaznodzieja wygłosił, sztandar ów został oddany do rąk „chorążemu brodatemu“, ś. p. Antoniemu Michniewiczowi. Na uroczystości byli delegaci ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komendy Głównej P. P. Pierwszym komendantem naszego XVI Okr. P. P. W był wówczas inspektor p. Grabowski. a głównym inicjatorem uroczystości i fundatorem niemal był naonczas komendant Szkoły Policyjnej w Wilnie podkomisarz Tadeusz Birecki (dzisiejszy działacz w Caritasie"). Tak więc ś. p. Antoni lubiany w Wilnie przez wszystkich, stal na posterunkach najbardziej reprezentacyjnych. Stał na rogu Wileńskiej i A. Mickiewicza, stał na rogu Beliny i Targowej i często stał przed Ostra Bramą. Wojewoda Raczkiewicz lubił, podczas pobytu w Wilnie, ażeby przy szoferze koniecznie! asystował ś. p. Antoni ,,brodaty". Dziwnie mi się wtłacza do głowy takie europejskie porównanie. Paryż slolica świata -i Wilno jedna ze stolic kultury polskiej miały po jednym brodatym policjancie. Reprezentacyjny brodaty,,agents de police'en barbe", stał 25 lat na g posterunku przed bramą dawnych fortyfikacji ,,Porte de St. Denis", na w skrzyżowaniu Bulwarów Sebastopol i St. Denis. W r. 1933 cala prasa Paryża i zagraniczna, a więc i polska podawala w medalionie fotografie zabytku średniowiecznego Paryża i podobiznę ,,agent en barbe" (,,Vu". ,,Illustration". ,,Światowid" it. p.). Byłoby wskazanem, aby i nasza prasa ilustrowana poświęciła ,,polskiemu policjantowi z brodą" piękne zdjęcie z Ostrej Bramy i jego sylwetę w mundurze. Popularny policjant, o ile mnie pamięć nie myli, stał 17 lat w granatowym mundurze, na swym posterunku. Miał tylko przyjaciół i był tylko… lubiany. Żal nam wszystkim ,,wilnianina" , który na tak skromnym posterunku w Polsce odrodzonej pełnił swą służbę z oddaniem i wiernie na rzecz ,, polskiego prawa administracyjnego" Niech Mu ziemia lekką będzie. Dziennik Wileński R.21, nr 301 (1 listopada 1937)

Zdjęcia archiwalne

1931-04-25

Fot. E. Zdanowski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Powódź w Wilnie. Ulica Arsenalska. Na pierwszym planie stoi posterunkowy Policji Państwowej miasta Wilna - Antoni Michniewicz (,,policjant z brodą").

Cmentarz Stara Rossa

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. BERNACKI / JÓZEF / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 34, / ZM. W DN. 28.10. 22 R. "

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. EUGENJUSZ MARJAN MICHTA / PRZODOWNIK IV KOM. / P.P. (POLICJI PAŃSTWOWEJ) M. WILNA / ZM. 26 VIII 1926 R. / L. 26 / POKÓJ JEGO DUSZY"

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. PIETRUSEWICZ STANISŁAW / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 38 / ZMARŁ W DN. / 19. [.] 24 R. "

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. PISZCZAK ALEKSANDER / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 44, / ZMARŁ W DN. 1.3. 23 R. "

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. SKIERKO / JÓZEF / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 36, / ZM. W DN. 1.1. 24 R.

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. TOMASZEWICZ WŁADYSŁAW / PODKOMISARZ / P. P. M. WILNA / ZAKOŃCZYŁ ŻYCIE / 26.10.21 R. / W WIEKU LAT 22"

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. WISZNIEWSKI WŁADYSŁAW / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 26, / ZMARŁ W DN. / 3. 4. 23 R. "

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. + P. / ANTONI ZACHAREWICZ / ST. POST. [KOMENDANT] / W […] / ZM. TRAGICZNIE […] MAJ 1928 r. / WIEKU LAT 35. / POKÓJ JEGO DUSZY!."

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. ZAJĄCZKOWSKI EDWARD / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 40, / POLEGŁ W DN. 27.1. 29 R. / PODCZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!"

2022

Fot. Andrzej Orłowski

,,Ś. † P. MICHAŁ ZAWADZKI / POSTERUNKOWY / P.P. (POLICJI PAŃSTWOWEJ)/ POLEGŁ OD KUL BANDYCKICH W OBRONIE OBYWATELI / W DN. 13 XII 1929 R. / W KAMIENNYM ŁUGU GMINY SZUMSKIEJ / CZEŚĆ PAMIĘCI BOHATERA"

Posterunkowy Michał Zawadzki z posterunku w Kowalczukach został zastrzelony podczas legitymowania podejrzanych osobników koło zaścianka Kamienny Ług na 32 km. traktu Wilno-Oszmiana. Jeden z nich oddał strzał w stronę posterunkowego z obciętego karabinu. Zginął na miejscu. Następnego dnia zatrzymano dwóch sprawców, za trzecim trwał pościg. Policjant w chwili śmierci miał 35 lat, pozostawił żonę z dwójką dzieci, z pensji utrzymywał też matkę. Przed wstąpieniem do służby był odznaczonym na wojnie żołnierzem ochotnikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia funkcjonariusze Policji Państwowej, dzięki psu tropiącemu „Gniewowi” zatrzymali dwóch mężczyzn: Michała Łopatto i niejakiego Malukiewicza z Murowanej Oszmianki – znanych, niebezpiecznych koniokradów i włamywaczy. Ustalono, że zbiegiem był przytoczony wyżej Ostapko, a cała trójka tuż przed tragiczną próbą legitymowania była w drodze, aby dokonać napadu na pobliski majątek. Ostapko, uciekając przed sprawiedliwością, skrył się u kolejnego bandyty, Wasilewskiego, u którego ujawniono broń służącą do zabójstwa i którego również zatrzymano. Przełom przyszedł 27 grudnia 1929 r. Ustalono, że Ostapko ukrywa się w gminie graużyńskiej, ma być uzbrojony w dwa rewolwery, posiadać znaczną ilość złota i szykować się do ucieczki na teren radzieckiej Rosji. Komendant powiatowy kom. Hołówko wraz z podległymi mu posterunkowymi otoczyli dom we wsi Gledejki, gdzie ukrywał się bandyta. Ostapko ostrzeliwał się, jednak został ciężko ranny, przewieziony do szpitala w Oszmianie, gdzie zmarł.

Zdjęcia archiwalne

Dziennik Wileński R.13, nr 289 (15 grudnia 1929) / Kurjer Wileński R.6, nr 287 (15 grudnia 1929)

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. KUTŁAN WACŁAW / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 31, / POLEGŁ W DN. 13.05. 20 R. / PODCZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. LACHOWICZ/ KAZIMIERZ / POSTERUNKOWY / P. P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 28, / ZAKOŃCZYŁ ŻYCIE /.10.04. 20 R. "

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. † P. LUTAREWICZ / LUCJAN / POSTERUNKOWY / P.P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 40, / POLEGŁ W DN. 29/7 20 R. / PODCZAS WYKONYWANIA / OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH. / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!"

Fot. CMENTARZ NA ROSSIE W WILNIE BADANIA INWENTARYZACYJNE http://cmentarznarossie.info

,,Ś. + P. / MINOWICZ JÓZEF / POST. P.P. M. WILNA / ŻYŁ LAT 43 / POLEGŁ W DN. 18.12.20 / PODCZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"

miejsca/1926/litwa/wilenski/wilno.txt · ostatnio zmienione: 2023/02/08 11:46 przez Mariusz Proskień
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl