Żydomla (Жыдомля)

Białoruś, obwód grodzieński, rejon grodzieński.
Żydomla, województwo białostockie, powiat grodzieński (- 1945).
Lokalizacja: 53.6328N, 24.0988E [pokaż mapę]

Mogiła zbiorowa

Znajduje się na cmentarzu katolickim w Żydomli. Przykryta granitowymi płytami. Na pionowej płycie umieszczono nazwiska pochowanych oraz napis:

”ZAMORDOWANI 23.09.1939 R. • BO BYLI POLAKAMI •• CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

Na jednej z płyt leżących na mogile wyryto napis:

”NIECH BÓG • WYBACZY • OPRAWCOM”.

20 września 1939 r. Białorusini, członkowie prosowieckiego komitetu wiejskiego ze wsi Obuchowo, aresztowali w osadzie Budowla siedmiu osadników wojskowych i policjanta. W dniu następnym do aresztowanych dołączono nieznanego z nazwiska porucznika WP i sołtysa wsi Marianówka Ulidę, których po kilku godzinach zamordowano na cmentarzu prawosławnym w Żydomli. 23 września 1939 r. uwięzionych wyprowadzono w kierunku Żydomli i zamordowano w okrutny sposób koło szosy skidelskiej. Miejsce pochówku zostało odnalezione przez rodziny, a ciała pomordowanych pogrzebano w Żydomli.

Białorusini, mieszkańcy wsi Sawalówka, ukryli osadników z osady Rokicie oraz ich rodziny. Udzielili także schronienia rodzinom pomordowanych z Budowli i Lerypola.

Źródło: Wikipedia, ”Zbrodnia w Budowli”

2009-04-19

Fot. Mariusz Proskień

Spis pochowanych

Jan Jagielski
Władysław Janiszewski
Piotr Krupa
Edward Nowak
Bronisław Przeraziński
Stanisław Szuba
Jan Zawadzki
policjant NN
miejsca/1939/bialorus/grodzienski/zydomla.txt · ostatnio zmienione: 2012/01/24 20:02 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl