Krasnobród

Województwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Krasnobród.
Lokalizacja: 50.5460N, 23.2116E [pokaż mapę]

Cmentarz wojenny

"POLEGLI • W OBRONIE • OJCZYZNY • ŻOŁNIERZOM • WRZEŚNIA 1939".
"ARMIA • LUBLIN • ARMIA • KRAKÓW • WOJSKA FRONTU • PÓŁNOCNEGO".

"NA WIECZNĄ CHWAŁĘ I PAMIĘĆ • ŻOŁNIERZOM 25 P. UŁANÓW WLKP. • POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY • WE WRZEŚNIU 1939R. • W SZARŻY POD KRASNOBOREM • WRZESIEŃ 1971R - KOLEDZY".

"PAMIĘCI • PUŁKOWNIKA • BOGDANA DAN-STACHLEWSKIEGO • 1891-1939 •• ŻOŁNIERZA PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ • LEGIONÓW POLSKICH •• W LATACH 1918-1939 • OFICERA WOJSKA POLSKIEGO • WE WRZEŚNIU 1939 R. • DOWÓDCY 25 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH •• KAWALERA • SREBRNEGO KRZYŻA VIRTUTI MILITARI V KL. • ZA WOJNĘ 1919-1920 R., • ZŁOTEGO KRZYŻA VIRTUTI MILITARI IV KL. • ZA WOJNĘ 1939 R. •• ZAMORDOWANEGO BESTIALSKO W 1939 R. • PODCZAS PRÓBY PRZEDOSTANIA SIĘ NA WĘGRY •• CÓRKA Z RODZINĄ • 2003 r."

2011-06-26

Spis poległych

MOGIŁA I
ogn. BILL JULIAN, † 16.IX.39
plut. AMROZIŃSKI JERZY, † 25.IX.39
plut. CICHOŃ JÓZEF, † 19.IX.39
kapr. BRYLIŃSKI TADEUSZ,† 19-25.IX
kapr. BEDNAREK MARIAN, † 19-25.IX
kapr. DĄBEK-DĘBICKI LONGIN,† 25.IX.39
strz. ANISZEWSKI IGNACY, † 20.IX.39
strz. BADOWSKI JÓZEF, † 25.IX.39
strz. BOKSMAN KAROL, † 26.IX.39
strz. BARWAS FRANCISZEK, † 25.IX.39
plut. PEŁCZYŃSKI DOBROSŁAW, † 22.IX.39
strz. PODEDWORNY BRONISŁAW, † 19-25.IX
strz. BUDKO WŁADYSŁAW, † 25.IX.39
strz. CHROBAK HENRYK, † IX.39
i 36 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA II
por. KKIEDAJ-ZAMAJSKI TADEUSZ, † 25.IX.39
kapr. GOŁĄB JAN JACEK, † 19-25.IX
kan. CIEŚLAK WŁADYSŁAW, † 26.IX.39
szer. DYSZLAK ADOLF, † 17.IX.39
strz. FERENC STEFAN, † 23.IX.39
strz. PERLECKI FRANCISZEK, † 25.IX.39
strz. FICEK EDMUND, † 19.IX.39
strz. FILIPOW WŁADYSŁAW, † 19.IX.39
ułan SKRZYPKOWSKI FRANCISZEK, † 22.IX.39
strz. GAJKO KAROL, † 26.IX.39
strz. NOWAKOWSKI BOLESŁAW, † 25.IX.39
strz. GRUDZIEŃ WŁADYSŁAW, † 26.IX.39
strz. BROIKA WŁADYSŁAW, † 29.IX.39
żoł. PAWLICA, † IX.39
telef. BOSSOWSKA EMILIA, † 17.IX.39
i 35 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA III
plut. ŻOŁTOWSKI ZBIGNIEW, † 23.IX.39
kapr. ŻMUDZIŃSKI WŁADYSŁAW, † 25.IX.39
kapr. ŻUROWSKI ALFRED, † 23.IX.39
st. strz. JASKUŁA STANISŁAW, † 25.IX.39
strz. WINSZYK WILHELM, † 25.IX.39
strz. WISZNIOWSKI STANISŁAW, † 25.IX.39
strz. WYTYCZEK KONRAD, † 25.IX.39
strz. ZAKRZEWSKI JAN, † 25.IX.39
strz. ZIUŁKOWSKI JULIAN, † 22.IX.39
strz. ZWOLIŃSKI KAZIMIERZ, † 19.IX.39
strz. ŻURAW DOMINIK, † 25.IX.39
szwol. ŻYSZKOWICZ RYSZARD, † 29.IX.39
strz. KORCZ BOLESŁAW, † 25.IX.39
strz. DUREK MICHAŁ, † 25.IX.39
strz. KASA KAZIMIERZ, † 25.IX.39
i 15 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA IV
ppor. KAWKA OLBRYCHT, † IX.39
plut. KOSTRZEWSKI JERZY, † 16.IX.39
kapr. KRASZCZAK BOLESŁAW, † 26.IX.39
kapr. KOHN EDMUND, † 19.IX.39
st. uł. KRÓLIKOWSKI EDWARD, † 23.IX.39
strz. KLIMKOWSKI JÓZEF, † 25.IX.39
strz. KNAPIK ANDRZEJ, † 25.IX.39
strz. KOGA BRONISŁAW, † 26.IX.39
junak KOŁODZIEJ JAN, † 19.IX.39
strz. KOPCZYŃSKI IGNACY, † 23.IX.39
strz. KOROL TADEUSZ, † 26.IX.39
szer. KOSOWSKI STANISŁAW, † 19.IX.39
strz. KOSUR STANISŁAW, † 25.IX.39
st. strz. KOWALSKI WŁADYSŁAW, † 25.IX.39
ułan KRAWCZUK GRZEGORZ, † 23.IX.39
i 15 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA V
rot. RYCZKA BRONISŁAW, † 23.IX.39
por. RADKE RYSZARD, † 17.IX.39
por. SAWICKI KAZIMIERZ, † 22.IX.39
plut. SAPIEHA ADOLF, † 25.IX.39
kapr. SEMCZUK MICHAŁ, † 25.IX.39
żołn. POTYŃSKI JAN, † 25.IX.39
strz. PYTLOWSKI FRANCISZEK, † 20.IX.39
kan. NITSCH HUBERT, † 19.IX.39
kan. RABAK WŁODZIMIERZ, † 11.IX.39
szer. RADECKI STANISŁAW, † 17.IX.39
strz. RAKOWSKI AUGUSTYN, † 26.IX.39
ułan RUTKIEWICZ STANISŁAW, † 22.IX.39
strz. RZESZUTEK ADAM, † IX.39
ułan SIEŃKO MIKOŁAJ, † 26.IX.39
żoł. ŁUCZAK MARCIN, † IX.39
i 9 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA VI
plut. MALEWSKI STANISŁAW, † 25.IX.39
kapr. MACH CZESŁAW, † 25.IX.39
strz. ŁUSZCZEK WACŁAW, † 25.IX.39
szer. ŁYSZKOWICZ RYSZARD, † 22.IX.39
strz. MALAG JAN, † 25.IX.39
strz. MALEWSKI JAN, † 25.IX.39
plut. MALIK WŁADYSŁAW, † 17.IX.39
strz. MALWEJ J., † 25.IX.39
strz. MATYSEK PAWEŁ, † 25.IX.39
szer. MAZURKIEWICZ JAN, † 25.IX.39
kan. KOZAK WŁODZIMIERZ, † 11.X.39
strz. KLAUZE FRANCISZEK, † 25.IX.39

MOGIŁA VII
ppor. MIŁKA KAZIMIERZ, † 17.IX.39
ppor. NOWICKI STANISŁAW, † 19.IX.39
st. strz. MIKOŁAJCZYK ANTONI, † 23.IX.39
junak MENCEL JÓZEF, † 25.IX.39
sanit. MOCHAŃSKI IGNACY, † 19.IX.39
strz. MYŚLICKI BRONISŁAW, † 25.IX.39
strz. NIEDZIAŁEK WŁADYSŁAW, † 22.IX.39
żoł. BIETZKE JAN, † 26.IX.39
strz. GARDA LEOPOLD, † 26.IX.39
strz. NOWOSAD ANTONI, † 25.IX.39
strz. OEZELEWICZ MARIAN, † 25.IX.39
ułan OLSZEWSKI WALENTY, † 22.IX.39
strz. CIĘCIWA JÓZEF, † 19.IX.39
strz. KLEJNOW JAN, † 25.IX.39
i 16 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA VIII
ppor. OSTROWSKI TEOFIL, † 23.IX.39
pchor. OYRZANOWSKI JERZY, † 25.IX.39
strz. BEDYK JÓZEF, † 26.IX.39
plut. POLAK JAN, † 17.IX.39
kapr. HAJDALOWICZ HENRYK, † 26.IX.39
kapr. PACYK MIKOŁAJ, † 27.IX.39
st. strz. PIĄTKOWSKI STEFAN, † 25.IX.39
st. szer. PYTEL ALEKSANDER, † 17.IX.39
strz. PLAUSZEK JAN, † 26.IX.39
szer. PAWLAK MICHAŁ, † 17.IX.39
strz. PERLECKI FRANCISZEK, † 25.IX.39
strz. PINDEL STEFAN, † 19.IX.39
szer. PŁOWNY JÓZEF, † 24.IX.39
strz. BLASKI ALOJZY, † 25.IX.39
strz. PODLEWSKI JAN, † 20.IX.39
i 25 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA IX
por. LEWANDOWICZ JERZY, † 25.IX.39
por. SAWICKI, † 23.IX.39
ppor. ŁOPACIŃSKI STANISŁAW, † 23.IX.39
ppor. BUKŁAD KAZIMIERZ, † 18.IX.39
st. uł. KULINOWSKI EDWARD, † 22.IX.39
st. uł. KRZYCH EUGENIUSZ, † 22.IX.39
żoł. CUDNY, † 26.IX.39
strz. KRUDYS JÓZEF, † 19.IX.39
pion. KRZYSZTOFIK JAN, † 23.IX.39
strz. KSIĄŻEK HENRYK, † 25.IX.39
strz. KUBACZKA ALOJZY, † 25.IX.39
strz. KUBERA CZESŁAW, † 25.IX.39
ułan KWAŚNY JAN, † 23.IX.39
strz. LIBIONKA WŁADYSŁAW, † 26.IX.39
strz. ŁODYŃSKI MIECZYSŁAW, † 28.IX.39
i 75 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA X
mjr SIERADZKI HENRYK, † 17.IX.39
ppor. ŚRUTKA MARIAN, † 23.IX.39
ppor. OSTROWSKI JERZY, † 23.IX.39
sierz. SZMIT GUSTAW, † 19.IX.39
kapr. SZOSTAK PAWEŁ, † 24.IX.39
papr. STĘPNIEWSKI STANISŁAW, † 25.IX.39
strz. FRĄCZEK JÓZEF, † 21.IX.39
ułan SOŁONINKO ALEKSANDER, † 22.IX.39
strz. SPYTKOWSKI FRANCISZEK, † 19.IX.39
ułan STACHARA GRZEGORZ, † 22.IX.39
szer. STUDZIŃSKI JAN, † 25.IX.39
szer. STYLA FRANCISZEK, † 17.IX.39
strz. SZCZUCHNIAK JÓZEF, † 25.IX.39
kapr. SZTAJER LEON, † 25.IX.39
strz. SEWAGIEREK PAWEŁ, † 19.IX.39
i 25 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA XI
ppor. WILCZYŃSKI EDWARD, † 26.IX.39
st. szer. WĘDZICHA FRANCISZEK, † 17.IX.39
strz. KOWALCZEWSKI TADEUSZ, † 19-25.IX
strz. SZYSZKOWICZ RYSZARD, † 22.IX.39
strz. ŚWIERZEWICZ EDWARD, † 25.IX.39
strz. TKACZUK ILOG, † 25.IX.39
szer. TABAŁA JAN, † 17.IX.39
szer. WALCZYK ŁUKASZ, † 17.IX.39
szer. KUPA STEFAN, † 26.IX.39
strz. WDOWIAK BRONISŁAW, † 25.IX.39
strz. WIECZORKIEWICZ STEFAN, † 23.IX.39
strz. WIEWIÓRA JÓZEF, † 26.IX.39
strz. CIEMIĘGA JÓZEF, † 22.IX.39
ułan DROST ARICH, † IX.39
żoł. KOWALCZUK WACŁAW, † IX.39
i 44 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

MOGIŁA XII
por. HIRSZEL IGNACY, † 23.IX.39
ppor. JASTRZEWSKI OLGIERD, † 25.IX.39
ppor. KALICKI JANUSZ, † 25.IX.39
kapr. JANIEC WOJCIECH, † 25.IX.39
kapr. HAJDAŁOWICZ HENRYK, † 25.IX.39
kapr. KARDAK JÓZEF, † 25.IX.39
kapr. KATAWIERZ JÓZEF, † 22.IX.39
strz. GUROLA LEOPOLD, † 26.IX.39
strz. HABURA TEODOR, † 17.IX.39
strz. KASZTELOWICZ JAN, † 19.IX.39
kan. JACZNIK PAWEŁ, † 25.IX.39
kan. JENEK ANTONI, † 25.IX.39
strz. JAZELSKI JÓZEF, † 3.X.39
szer. JÓŹWIAK STEFAN, † 25.IX.39
i 11 INNYCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY
miejsca/1939/lubelskie/krasnybrod.txt · ostatnio zmienione: 2011/07/23 13:40 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl