Giżycko (Lec)

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, gmina Giżycko.
Lötzen, Ostpreussen, Kreis Lötzen (- 1945).
Lokalizacja: 54.0364N, 21.7667E [pokaż mapę]

Cmentarz żołnierzy radzieckich

Cmentarz położony na obrzeżach Giżycka, przy ul. Moniuszki, obok szosy prowadzącej do Kętrzyna i Rynu. Jest miejscem spoczynku 1715 żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych w 36 zbiorowych mogiłach. Żołnierze polegli i byli pierwotnie pochowani na terenie powiatów: giżyckiego (360 żołnierzy o nieznanej tożsamości i 45 o znanej = łącznie 405 żołnierzy), węgorzewskiego (odpowiednio 426 NN + 23 = 449), kętrzyńskiego (560 NN + 141 = 701) oraz mrągowskiego (153 NN + 7 = 160). Personalia 216 żołnierzy o znanej tożsamości zapisane są na 5 blokach spoczywających koło pomnika w centrum założenia.

Na kamiennym słupku bramy wejściowej marmurowa tablica o treści: "CMENTARZ • ŹOŁNIERZY • RADZIECKICH • ROK 1945". U podstawy pomnika napis: "WIECZNA CHWAŁA • BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM ARMII • RADZIECKIEJ POLEGŁYM W WALKACH • O WYZWOLENIE ZIEMI MAZURSKIEJ". Obok pomnika i 5 bloków z danymi poległych znajduje się dwujęzyczna tablica o treści: "TU SPOCZYWA 1715 ŻOŁNIERZY ARMII RADZIECKIEJ • BOHATER ZWIĄZKU RADZIECKIEGO G.P.POŁUJANOW • CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".

2008-09-25

Plan założenia

Zdjęcia archiwalne

Spis poległych

Mogiła nr 1

1.	Andronik A. A. Brote NN
2.	Bandoruk
3.	Iwaniuk Z.N.
4.	Iwanow N.K. lejtant
5.	Kogniew N.P.
6.	Konubajew E.A. kapitan
7.	Korwin M.N.
8.	Łowow B.A. Kowal – NN
9.	Szarkajew NN
10.	Tisiłowicz K.D.
11.	Wituszinin L.
12.	Wnujetiszewicz L.W.
13.	Worinowicz K.D.
14.	Zieleniewski Henryk s. Aleksejewicza lejtant

Mogiła nr 5

1.	Autonow Wasyli Fiedorow
2.	Frapow S.N.
3.	Inosał N.P.
4.	Miliczuk Iwan s. Mikołajewicza
5.	Papura Aleks. Iwanowicz
6.	Rusnak D.A.
7.	Sawczenko G.

Mogiła nr 6

1.	Bondor Isaak
2.	Dronik A.W.
3.	Dubowski J.A. KRC
4.	Iliasiewicz S.A.
5.	Kołobow A.S.
6.	Romanowski
7.	Siedorow W.N. starszyzna

Mogiła nr 7

1.	Bohatyrew J.N. Bierioza LD KRC
2.	Kruszaniewski W.J. Stosiejew
3.	Kulikow Ł.E. Bodnia L.W.
4.	Mamyk H.D. Szetmow AK KRC
5.	Póżniok L.W. Hormatiuk
6.	Sałamatow J.S. Filatowa N.
7.	Soworow A. KRC
8.	Szewluga Iwan Aleksandrowicz
9.	Szostak N. KRC

Mogiła nr 8

1.	Drohatniew Siergiej Minajewicz
2.	Hałuza Piotr Fiedorowicz
3.	Hegruc
4.	Kierczenko Iwan Andr.
5.	Makawiejczuk Mikołaj Siemionow
6.	Słowiczański Siemion Iwanow
7.	Uhrin Wasyli Filipowicz

Mogiła nr 14

1.	Biełow N. s. W. szeregowy
2.	Kołpanczykow F. s. S.
3.	Rogozin s. S. szeregowy

Mogiła nr 18

1.	Afonin G.P.
2.	Bochnow szeregowy
3.	Bogajczuk A. J. szeregowy
4.	Dikarew W. E. F. sierżant
5.	Itawencew lejtant
6.	Jakowczuk lejtant
7.	Karpuhin F.P.
8.	Kisielew P.G. sierżant
9.	Kluew N. szeregowy
10.	Kondraszow J.E. szeregowy
11.	Kurniejew M.J. sierżant
12.	Natłaszewskij J.
13.	Olikowicz D.A. sierżant
14.	Pawłow M.
15.	Popowicz B.P. szeregowy
16.	Powicz A.Ł.
17.	Sejeryk Ł.P. szeregowy
18.	Suchotin D.P. szeregowy
19.	Tkaczew A.J. sierżant
20.	Trifonow J.A. sierżant
21.	Wieczor W.J. szeregowy
22.	Wielikszanow A.J.
23.	Żemskoj W. sierżant

Mogiła nr 20

1.	Karoluko A. szeregowy
2.	Lechowicz M. s. J. sierżant
3.	Napiwaczuk Jan s. S. szeregowy
4.	Pieregudow M. s. A.

Mogiła nr 32

1.	Berezin Władimir Robert sierżant
2.	Grabanow J. st. sierżant
3.	Kowalew Nina c. Lubkienów
4.	Kurasz Iwan s. Jakuba szeregowy
5.	Łobów F. s. M. lejtant
6.	Mielnikow Iwan s. Prokopa
7.	Obiazcow S. s. Z. szeregowy
8.	Omosow F. sierżant
9.	Rudenko Iwan s. Niksurowicz
10.	Sireczenko M.
11.	Siwrydkin Szczepan
12.	Skin S. s. P.
13.	Szkret G. s. A.
14.	Szurialew M. s. W. sierżant

Mogiła nr 33

1.	Barow W. s. P. szeregowy
2.	Bojcow W. s. W. szeregowy
3.	Burmiestow szeregowy
4.	Durowicz szeregowy
5.	Iwanikow J. szeregowy
6.	Malcew
7.	Mamedkierynow
8.	Mencew N. szeregowy
9.	Opisanow szeregowy
10.	Radow
11.	Ratiewicz P. s. P. szeregowy
12.	Sajdow szeregowy
13.	Serguszkin szeregowy
14.	Simakow F. s. Ł. Szeregowy
15.	Szadurko N. szeregowy
16.	Szarow szeregowy
17.	Szelepow L. s. T. szeregowy
18.	Szkoczonmko A. s. P. szeregowy

Mogiła nr 34

1.	Afonaszow Mikołaj A.
2.	Afonkin Jakob J.
3.	Atamowicz F.P.
4.	Andranow Aleks.
5.	Blinko T.S. szeregowy
6.	Elizjeb pułkownik
7.	Gonczarow Piotr
8.	Griszczan
9.	Gurdin Jegorow W.
10.	Hawrzanko S. szeregowy
11.	Jarosławecz P.J. szeregowy
12.	Jaszkow A.S. szeregowy
13.	Kadetejew Mikołaj I.
14.	Kalasikow Miczai
15.	Kasanowicz P.P.
16.	Koszew J.N.
17.	Krawczenko P.J.
18.	Kuzniecow Wł. A.
19.	Lemockiy szeregowy
20.	Matwikow
21.	Miaśnikow Siergiej
22.	Michaiłowicz J.N.
23.	Miszyn A.J.
24.	Murawiew Michał W.
25.	Orłow szeregowy
26.	Orłow S.W. kapitan
27.	Pawlikuszyn kapitan
28.	Perepełkin L.M. szeregowy
29.	Połujanow Grigorij starszy lejtant
30.	Puszczyk Iwan M. major
31.	Sarnsonow Aleksy D. szeregowy
32.	Sawczuk Aleksiej szeregowy
33.	Simonow Michał D. szeregowy
34.	Słymnik L. szeregowy
35.	Sokołow starszyzna
36.	Sołowiew szeregowy
37.	Starostin S.S. szeregowy
38.	Steljan S. szeregowy
39.	Szatrow Włodzimir
40.	Tijajew Piotr major
41.	Trymjako J.T. szeregowy
42.	Wasiliew Piotr J.
43.	Zarawski A.P. szeregowy

Mogiła nr 36

1.	Archipow Iwan s. Dymitra
2.	Angeluk W. s. J. szeregowy
3.	Arduszanow P.G. szeregowy
4.	Awederazin R. szeregowy
5.	Awśnin
6.	Babanin J. szeregowy
7.	Babedko F. s. A. szeregowy
8.	Baridinko K.J.
9.	Batkin J. s. A.
10.	Boczkur D.M. szeregowy
11.	Bojeruk M.M.
12.	Chruspow A.J. szeregowy
13.	Dostoiew N. szeregowy
14.	Fonczyk M.M.
15.	Godubania J.D.
16.	Goturczuk
17.	Gostew M.J.
18.	Guk G.
19.	Guman A. s. W.
20.	Iwaniuk
21.	Karimow N.O.
22.	Kirinow
23.	Kisielew W.Ł.
24.	Klinik szeregowy
25.	Kłabukow
26.	Kocznew S.N. szeregowy
27.	Kowalenko K.
28.	Lesik D.W.
29.	Maliszkin E.F.
30.	Matkiewicz J.E. szeregowy
31.	Malikańczuk J.T. szeregowy
32.	Miniczenko G.R.
33.	Muchajew W.J.
34.	Najmuszin Włod. S. Michała
35.	Nokaon
36.	Ochrimenko J.P.
37.	Okinajak D.J. lejtant
38.	Okopow G. s. J. lejtant
39.	Owczninkow P.J. lejtant
40.	Pawliuk
41.	Pejapow W. s. P. szeregowy
42.	Pelich O.J.
43.	Pojapow
44.	Presnecow Fedor Pinoch
45.	Pronikin N.
46.	Putiko N.J. szeregowy
47.	Saronkow
48.	Satkin J. s. A.
49.	Sbignew W.D.
50.	Seincow G. s. J.
51.	Silnieznin W.M. lejtant
52.	Skworcow W.K.
53.	Smirinow
54.	Smirnow
55.	Sołdatkow P.A.
56.	Stezniuk P.M.
57.	Strzuk A.K.
58.	Suprun D.P.
59.	Szilenko F.S.
60.	Sochon N.M. szeregowy
61.	Tarbow
62.	Warbko F.S. kapitan
63.	Woroncow Konst. s. Nikity szeregowy

Źródło: J. Jantar, I. Biełkin, T. Willan, Skrzydlaty czołgista, Pojezierze, Olsztyn 1970, s. 81-90

36.

К. Коваленко
Е.Ф. Малишкин
И. Малишкиньчук-Лесик
?? Минченко
В. Наимушин
И. Маткевич
В. Мухлев
К. Охрименко
Д. Окинаяк
Саранков
Соколов
П. Овчников
Павлюк

Źródło: inskrypcje z terenu cmentarza

Cmentarz wojenny

Zlokalizowany przy ul. Moniuszki, obok jeziora Popówka Mała. Na cmentarzu garnizonowym obok żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej spoczywa (według zachowanych inskrypcji) 7 żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w latach 1939-1945. Według informacji z Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), szczątki co najmniej pięciu spośród siedmiu ww. niemieckich żołnierzy zostały przeniesione w trakcie ekshumacji latem 2001 roku na cmentarz wojenny w Bartoszach koło Ełku (Block 5). Łącznie ekshumowano szczątki 186 żołnierzy.

Zachował się ponadto nagrobek francuskiego jeńca wojennego, poległego w 1941 roku. Szczątki żołnierza, do którego należał zachowany nagrobek zostały przeniesione w 1951 roku do Francji, na cmentarz w Saint-Étienne.

W okresie powojennym na terenie cmentarza znajdowało się łącznie 16 mogił francuskich z okresu IIWŚ. Część z nich, tj. co najmniej 2 żołnierzy zostało przeniesionych na cmentarz żołnierzy francuskich w Gdańsku. Na cmentarzu dokonywano również pochówków jeńców rosyjskich oraz żołnierzy polskich wziętych do niewoli w 1939 r.

2008-09-25

Zdjęcia archiwalne

Fot. ze zbiorów http://memorial-genweb.org

Spis poległych

Francuzi

Jean Menery, Gefg. Nr. I.B. F 46255, † 9.12.40 (VII, 353)[Gdańsk 385]
Georges Louis Carayon, † 19.6.42
Louis Morel, † 16.10.44 [Gdańsk 389]

Rosjanie

Jegor Bolbenkow, Gefg. Nr. I.B. 09997 R, † 13.10.41
Alexander Samoswatow, Gefg. Nr. I.B. 08213 R, † 15.10.41
Piotr Bykow, Gefg. Nr. I.B. 19051 R, † 19.7.42 (93)
Decker Wolkow, Gefg. Nr. I.B. 31424 R, † 12.8.42 (96)
Mischin Nikolai, † 11.12.44 (VII, 448)
Jakob Diaditscheff, † 4.1.45 (502)

Źródło: archiwalne dokumenty

Francuzi

Franzose Emilie Rouard, Gefg. Nr. I.B. 1806, 42. Kolonialrgt., † 5.2.41


Niemcy

Kanonier Erwin [Wilhelm] Bergholz, l. A. Rgt. 241, † 29.4.41 [Bartosze 5/21/1044] [VBD - Res.Laz. Lötzen]
Sanitätsuffz. Fritz Gerß, Krankentr. Abtl. 506 (?), † 22.12.40 [Bartosze NN] [VBD - † Res. Laz. 161 Lötzen]
Uffz. Bruno Lange, Fest. Pi. Stab. 3, † 12.12.39 [Bartosze NN] [VBD - † i.R.L.Lötzen]
Feldpolizeikom. Erwin Marquardt, Oberk. des Heeres * 18.11.1906 † 1.7.1941 [Bartosze NN] [VBD - † Insel Upalten i. Mauersee]
Pionier Willi Roth, Stab. Pion. Batl. 39, † 9.9.1939 [Bartosze 5/22/1053] [VBD - † Pianken/Ostpr.]
Soldat August Strozim, * 1893 † 1945
Gefreiter Helmut Strozim, * 1923 † 1942

Źródło: zachowane inskrypcje - uzupełnienia w kwadratowych nawiasach w oparciu o volksbund.de

Cmentarz wojenny (nieistniejący)

Zlokalizowany koło Twierdzy Boyen. W czasie II wojny światowej chowano na nim żołnierzy armii niemieckiej poległych w miejscowych lazaretach. Latem 2001 roku szczątki ponad 600 żołnierzy zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz wojenny w Bartoszach koło Ełku (Block 5, Reihe 21-31).

Zdjęcia archiwalne

Fot. Sterbebild - żołnierze pochowani na giżyckim cmentarzu

Fot. Sterbebild - żołnierze polegli w giżyckich lazaretach

Fot. archiwalne

Spis poległych

Arens Johannes, Gefreiter, 17.06.1903, 07.09.1944 [Bartosze 5/30/1494] [Lötzen, Feld-Laz. 26 Mot.]
Auchenstaller Klaus, Jäger, 24.02.1923, 27.05.1942 [Bartosze 5/22/1080] [im Laz. Zug Transport Res.Laz Lötzen]
Balz Herbert, Obergefreiter, 06.03.1917, 11.02.1943 [Bartosze NN] [Lötzen]
Bauhammer Gotthardt, Gefreiter, * 17.01.1909, † 03.09.1944 [Bartosze 5/31/1514] [VBD - v.d.Goltz Kaserne Lötzen]
Baumann Ernst, Wachtmeister, 01.11.1920, 07.11.1944 [Bartosze NN] [Ortslaz. Lkb.4998,Lötzen]
Berndt Martha, DRK-Schwester, 01.04.1912, 01.09.1941 [Bartosze 5/21/1001] [Res.Laz.Lötzen Krs.Abt.II B]
Berrer Wilhelm, Unteroffizier, 21.08.1913, 20.07.1944 [Bartosze 5/24/1183] [Res.Laz.Lötzen]
Bleifuss Josef, Gefreiter, * 17.12.1925, † 24.11.1944 [Bartosze 5/28/1359] [VBD - NN]
Blume Willi, Obergefreiter, * 29.08.1911, † 22.10.1944 [Bartosze 5/29/1438] [VBD - Feld.Laz. m.26]
Böschemeyer Werner, Gefreiter, * 16.09.1919, † 26.04.1942 [Bartosze NN] [VBD - Lötzen, Ostpr. R.-Laz.]
Bronn Johann, Obergefreiter, * 10.10.1913, † 01.02.1945 [Bartosze NN] [VBD - Lötzen/Ostpr.]
Dorn Franz, Gefreiter, * 8.11.1924, † 17.07.1944 [Bartosze NN] [VBD - Gizycko]
Diroff Johann, Gefreiter, * 12.05.1924, † 23.10.1944 [Bartosze 5/30/1452] [VBD - Laz. v. d. Goltz-Kaserne Lötzen/Ostpr.]
Eimecke-Herbst, Achim, Obergefreiter, * 30.05.1911, † 22.07.1944 [Bartosze 5/25/1208] [VBD - Rela Lötzen]
Eller Johann, Grenadier, * 21.08.1924, † 26.07.1944 [Bartosze 5/24/1197] [VBD - i. Res.Laz. Lötzen]
Falkowski Walter, Gefreiter, * 28.05.1914, † 15.09.1939 [Bartosze NN] [VBD - Cechowka]
Fischer Franz Edmund, Pionier, 27.01.1923, 15.06.1943
Forsthuber Martin, Gefreiter, * 15.11.1909, † 18.11.1942 [Bartosze NN] [VBD - Laz.zug 630] -> Sterbebild
Gerss Fritz, Unteroffizier, * 08.06.1898, † 22.12.1940 [Bartosze NN] [VBD - Res. Laz. 161 Lötzen]
Grabmeier [Grabmaier] Gottfried, Obergefreiter, * 21.11.1910, † 08.10.1944 (269) [Bartosze 5/30/1475] [VBD - Feldlaz. mot. 26 Lkb. 1352] -> Sterbebild
Grädler Lorenz, Gefreiter, * 02.10.1908, † 27.10.1944 [Bartosze 5/29/1408] [VBD - Goltz-Kaserne, Lötzen] -> Sterbebild
Harlacher Anton, Obergefreiter, * 10.06.1913 † 09.08.1944 [Bartosze 5/25/1230] [VBD - Goltz-Kaserne, Lötzen] -> Sterbebild
Kellermeier Friedrich, Gefreiter, * 27.09.1923, † 21.07.1944 [Bartosze 5/24/1180] [VBD - Rela Lötzen]
Kettler Herbert, Gefreiter, * 02.01.1924, † 31.07.1944 [Bartosze 5/26/1278] [VBD - Rela.Lötzen]
Kiermaszek Ludwig, Obergefreiter, 23.08.1908, 23.10.1944 (309) [Bartosze 5/28/1392] [VBD - Feldlaz.mot. 26]
Kimmig Josef, Gefreiter, * 18.10.1919, † 21.10.1944 [Bartosze 5/29/1439] [VBD - Feldlaz.m.26]
Kissel Gustav, Gefreiter, * 18.04.1911, † 22.10.1944 [Bartosze 5/29/1436] [VBD - Lötzen, b.Eistiskai,v.d.Goltz-Kaserne]
Koslowski Kurt, Gefreiter, * 29.01.1923, † 22.03.1944 [Bartosze 5/24/1155] [VBD - R.L. Lötzen]
Königbauer Sebastian, Gefreiter, * 15.05.1907, † 24(25).07.1944 [Bartosze 5/25/1203] [VBD - Res.Laz. Lötzen] -> Sterbebild
Krafzel Franz, Feldwebel, * 08.08.1890, † 26.10.1944 [Bartosze 5/29/1411] [VBD - i.Lötzen, Ostpr]
Kruse August, Unteroffizier, * 14.03.1910, † 03.12.1944 [Bartosze 5/27/1338] [VBD - Feldlaz. m. 26]
Lessmeister Friedrich, Grenadier, * 06.07.1910, † 09.10.1943 [Bartosze 5/23/1128] [VBD - R.L.Lötzen]
Lottmann Eckard, Major, * 10.01.1913,† 21.10.1944 [Bartosze NN]
Ludwig Karl, Obergefreiter, 01.06.1899, 29.10.1944 (338)  [Bartosze 5/32/1572]
[VBD - Feld.Laz. mot.26]
Lünsmann Helmut, Gefreiter, * 14.07.1924, † 05.08.1944 [Bartosze 5/25/1248] [VBD - Res.Laz.Lötzen Abt. II A Hindenburg-Kaserne]
Lutze Willy Erich, Gefreiter, * 30.08.1915, † 15.11.1942 [Bartosze NN] [VBD - Rela Lötzen, Kr.Abt. I a]
Lux Heinz, Gefreiter, * 06.11.1916, † 08.08.1944 [Bartosze 5/25/1232] [VBD - v.d.Goltz-Kaserne Lötzen]
Machaczek Alois, Unteroffizier, * 12.05.1908, † 24.10.1944 [Bartosze 5/29/1404] [VBD - Lötzen/Ostpr., Feldlaz.]
Mader Michael, Obergefreiter, * 21.09.1920, † 08.08.1943 [Bartosze 5/25/1234] [VBD - Kaserne Lötzen]
Mager Paul, Schütze, * 04.02.1925, † 02.08.1944 [Bartosze 5/26/1279] [VBD - Res.Laz.Lötzen]
Maldoner Leo, Fahnenjunker-Unteroffizier, 29.04.1923, 13.08.1944 [Bartosze 5/26/1261] [Lötzen i. Löwentinsee]
Mallon Willi, Oberzahlmeister, 19.10.1903, 04.07.1942 [Bartosze NN] [Res.Laz. Lötzen]
Marhold Helmut, Grenadier, 09.05.1926, 25.07.1944 [Bartosze 5/25/1205] [Res.Laz. Lötzen]
Marschner Walter, Gefreiter, 16.06.1925, 25.11.1944 [Bartosze 5/28/1357] [Lötzen/Ostpr.]
Marx Erich, Gefreiter, 13.02.1923, 13.08.1944 [Bartosze 5/26/1277] [K.S.St. Lötzen]
Marx Günter, Gefreiter, 22.03.1924, 31.03.1944 [Bartosze NN] [i. R.Laz.Lötzen Gr. Spl. Stirn]
Meer Johannes Wilhelm, Gefreiter, * 30.03.1922, † 05.04.1943 [Bartosze NN] [VBD - Res.Laz. Lötzen Kr.Abt. V]
Mehl Paul, Hauptfeldwebel, 23.09.1897, 22.05.1944 [Bartosze NN] [Res.Laz. Lötzen]
Mehlhorn Friedrich Martin, Soldat, 25.02.1902, 28.12.1942 [Bartosze NN] [Rela Lötzen]
Mehrmann Karl, Gefreiter, 29.04.1892, 11.11.1940 [Bartosze NN] [Lötzen]
Meisner Willi, Unteroffizier, 17.07.1920, 31.10.1944 [Bartosze 5/28/1377] [Ld.Übungspl. Pi.Ers.Btl. 311 Lötzen]
Meißner Max Franz, Oberkraftfahrer, 09.12.1908, 15.12.1944 [Bartosze NN] [Lötzen/Ostpr.]
Merkle Albert, Unteroffizier, 28.01.1899, 15.10.1944 [Bartosze 5/29/1426] [Krankensammelstelle Lötzen]
Messaritsch Josef, Grenadier, 29.12.1924, 01.08.1943 [Bartosze NN] [Rela Abt. V,Lötzen]
Miersch Hermann, Unteroffizier, 27.10.1919, 14.06.1944 [Bartosze NN] [Lötzen/Ostpr.]
Mikalausky Heinrich, Soldat, 07.09.1917, 25.01.1940 [Bartosze NN] [Res.Laz. Hindenburg Kr.Abt. 1]
Mikelsons Olgerts, Schütze, 08.04.1922, 31.03.1944 [Bartosze NN] [Res.Laz. Lötzen Abt. B Hindenburg]
Morlock :Gustav, Obergefreiter, 08.09.1907, 14.11.1944 [Bartosze 5/27/1310] [Lötzen, Ortslaz.]
Motyka Ernst, Gefreiter, 20.11.1923, 23.08.1944 [Bartosze NN] [Kr.S.St.Lötzen]
Mücke Johannes, Grenadier, 14.05.1908, 15.08.1944 [Bartosze 5/26/1270] [i. v. d. Goltz-Kaserne Lötzen]
Müller Gerhard, Kanonier, 27.05.1924, 29.10.1943 [Salla] [V.B. Stüztpunkt Lötzen]
Müller Gerhard, Grenadier, 05.02.1925, 20.04.1944 [Bartosze NN] [Res.Laz. Lötzen]
Müller Hubert Heinz, Soldat, 08.06.1908, 04.12.1941 [Bartosze NN] [Res.Laz.Lötzen]
Müller Max, Polizei-Meister, * 11.02.1897, † 16.08.1944 [Bartosze NN] [VBD - i. Feld.Laz. Lötzen] -> Sterbebild
Müller Walter, Obergefreiter, 20.02.1923, 21.08.1944 [Bartosze 5/26/1262] [Lötzen]
Muschalla Josef, Oberwachtmeister, 04.09.1912, 22.07.1944 [Bartosze 5/26/1286] [i.Res.Laz. Lötzen Abt. II]
Myszkowski Stefan, Schütze, 16.12.1917, 13.06.1941 [Bartosze 5/21/1043] [Res.-Laz.Lötzen]
Nannt Johannes, Grenadier, 07.03.1914, 11.11.1944 [Bartosze 5/27/1306] [Lötzen/Ostpr.]
Nebe Willi, Obergefreiter, 14.11.1923, 01.08.1944 [Bartosze 5/25/1221] [Reslaz. Lötzen]
Nesch Kurt, Gefreiter, 19.04.1907, 07.11.1944 [Bartosze NN] [Lötzen auf d. Transport]
Neumann Ernst, Unteroffizier, 16.01.1910, 19.12.1944 [Bartosze NN] [Lötzen/Ostpr.]
Neumann Kurt Herbert Ferdinand, Unteroffizier, 16.05.1905, 22.09.1940 [Bartosze NN] [Lötzen]
Nickeleit Kurt Hermann, Unteroffizier, 29.06.1910, 22.07.1944 [Bartosze 5/24/1182] [Lötzen,Krgs.Laz.]
Nillies Walter, Obergefreiter, 08.11.1907, 20.03.1944 [Bartosze 5/24/1157] [Rela Lötzen Abt. V]
Nöbauer Gottfried, Obergefreiter, * 28.04.1919, † 18.03.1944 [Bartosze 5/24/1156] [VBD - Res.Laz.Lötzen] -> Sterbebild
Noll Karl, Soldat, * 11.09.1904, † 13.07.1941 [Bartosze NN] [VBD - NN]
Nolting Erich, Obergefreiter, 18.11.1913, 08.06.1942 [Bartosze NN] [Res.Laz. Lötzen Abt. II Boyen Lutherschule]
Oberkalkofen Rudolf, Feldwebel, 23.04.1917, 08.04.1944 [Bartosze NN] [Res.Laz. Lötzen]
Oelrichs Hermann, Grenadier, 11.01.1925, 17.07.1944 [Bartosze NN] [R.Lz.Lötzen Abt. II.A Hindenburg Kas.]
Peters Wilhelm, Schütze, * 02.08.1922, † 03.08.1942 [Bartosze 5/22/1091] [VBD - Res.-Laz.Lötzen]
Przybyllok Franz, Leutnant, * 05.12.1914, † 22.10.1944 [Bartosze 5/30/1453] [VBD - NN]
Ritter Wilhelm, Soldat, * 06.09.1905, † 05.08.1943 [Bartosze 5/31/1520] [VBD - Rela-Lötzen, Kr.A.Ia]
Rogg Robert, Obergefreiter, * 02.04.1911, † 10.11.1944 [Bartosze NN] [VBD - Lötzen, Feldlaz. 260] -> Sterbebild
Schiller Hans, Oberst, * 04.03.1897, † 01.01.1945 [Bartosze NN] [VBD - Lötzen, Feldlaz. 260]
Scholz Kurt, Obergefreiter, * 21.12.1919, † 19.11.1944 [Bartosze 5/27/1320]  [VBD - Fld.Laz.m.26]
Sirch Xaver, Grenadier, * 22.11.1924, † 15.02.1944 [Bartosze NN] [VBD - Rela Lötzen] -> Sterbebild
Sobottka Helmut, Unteroffizier, * 19.04.1919, † 22.04.1943 [Bartosze NN] [VBD - Rela Lötzen Abt. II a Boyen li.U.Schkl.]
Sperer Bernhard, Obergefreiter, *11.08.1910, † 06.12.1944 [Bartosze NN] [VBD - Feldlaz.26(mot.),Lötzen]-> Sterbebild
Starzinski Gerhard, Gefreiter, * 22.11.1921, † 01.1945 [Bartosze NN] [VBD - i. Lötzen/Ostpr.]
Tetsch Erich Walter, Obergefreiter, * 15.08.1923, † 23.10.1944 [Bartosze NN] [VBD - Lötzen/Ostpr.]
Theiss Günter Willi, Gefreiter, * 01.08.1921, † 31.10.1942 [Bartosze NN] [VBD - Lötzen, Res.Laz. Lutherschule]
Werner Ernst, Obergefreiter, * 25.08.1919, † 01.02.1944 [Bartosze NN] [VBD - Res.Lötzen]
Wessel Henning, Sturmmann, * 04.03.1924, † 18.02.1944 [Bartosze NN] [VBD - Res.Laz. Lötzen Krankenabt. II a Boyen]
Wiesheu Josef, Obergefreiter, * 04.06.1923, † 22.10.1944 [Bartosze 5/29/1444] [VBD - Fela (mot.) 26] -> Sterbebild
Willms Josef, Grenadier, * 25.12.1926, † 10.11.1944 [Bartosze 5/27/1304] [VBD - Ortslaz. Lötzen]

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1945/warminsko-mazurskie/gizycko.txt · ostatnio zmienione: 2023/10/11 23:31 przez Grzegorz Putkowski
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl