Krótki przewodnik jak opublikować opis mogił i cmentarzy

Jak powszechnie wiadomo, na WIKI OSR są umieszczane opisy i zdjęcia różnych ciekawych miejsc. Niniejszy opis dotyczy mogił i cmentarzy ale z powodzeniem może być stosowany także i przy uzupełnianiu innych działów WIKI.

Ogólne zasady

 • Wszystkie publikowane materiały muszą mieć adnotację o źródle ich pochodzenia. W przypadku zdjęć musi to być informacja o autorze (imię, nazwisko, adres email). W przypadku opisów - wskazanie źródeł informacji (książki, artykuły, serwisy internetowe). Wymaganie to jest obligatoryjne w przypadku zdjęć/opisów współczesnych oraz opcjonalne dla materiałów archiwalnych sprzed 70 lat.
 • Linki do miejscowości powinny być zapisane: bez polskich znaków, małymi literami, bez spacji (np. /wiki/miejsca/zytkiejmy). Odstęp w nazwie miejscowości musi być zastąpiony znakiem "_" (podkreślenie, np. "kowale_oleckie") chyba, że w nazwie miejscowości jest myślnik (np. "ruciane-nida").
 • Opisy miejscowości są umieszczane na ścieżce "dział:kraj:województwo:miejscowość" (np. 1914:polska:warminsko-mazurskie:olsztyn). Stosowanie nazwy kraju dla opisów mogił z Polski nie jest konieczne.
 • Zdjęcia są umieszczane w katalogach "dział:kraj:województwo:miejscowość:data:plik.jpg" (np. 1914:polska:warminsko-mazurskie:olsztyn:2008-06-12:plij.jpg). Zdjęcia archiwalne są umieszczane w podkatalogu "dział:kraj:województwo:miejscowość:archiwum:plik.jpg". Stosowanie nazwy kraju dla zdjęć mogił z Polski nie jest konieczne.
 • Podkatalogi zdjęć można tworzyć przy ich wgrywaniu. Wystarczy w formularzu nazwę pliku poprzedzić ścieżką dostępu rozdzieloną znakami ":" (zamiast standardowego "\" czy "/").
 • Jak najbardziej można dołączać kolejne zdjęcia do miejscowości, które już są opisane na WIKI. Oczywiście najlepiej gdy różnią się od tych już opublikowanych (inny stan cmentarza, inna pora roku, lepsze ujęcie itp). Nowsze zdjęcia w opisie powinny być umieszczane przed zdjęciami już opublikowanymi.
 • Wgrywanie zdjęć i edycja opisów na WIKI oznacza akceptację licencji OPL http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/pomoc/licencja Odpowiednia informacja znajduje się nad formularzem edycji. Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich.

Opisy mogił i cmentarzy

 • Opis jest podzielony na kilka sekcji (kolejność obowiązkowa):
  1. Nazwa miejscowości, jej lokalizacja (podział administracyjny) oraz nazwy "zwyczajowe" pod którymi występuje (np. nazwy używane podczas zaborów1) - ale tylko pod warunkiem że są inne niż Polskie). Podział administracyjny w konwencji: nazwa miejscowości, województwo/region, powiat, gmina2).
  2. Typ opisywanego obiektu: mogiła żołnierska3), mogiła zbiorowa4), cmentarz wojenny5), kwatera wojenna6), kwatera żołnierska7), pomnik pułkowy8), pomnik poległych9), tablice pamiątkowe10), kopiec, mogiła powstańcza11) itp.
  3. Opis obiektu zawierający informacje o położeniu względem charakterystycznych punktów w okolicy, opis pierwotnego założenia, cech charakterystycznych, informacje o liczbie poległych żołnierzy (w podziale na narodowość), zachowane inskrypcje na pomnikach12), aktualny stan zachowania i prowadzonych pracach porządkowych.
   • Stan zachowania powinien odnosić się do zachowania mogił (nie zachowany, zachowany w stanie dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym) oraz zachowaniu ich pierwotnego układu (układ mogił zatarty, zmieniony, zachowany).
   • Inskrypcje powinny być zapisywane z zachowaniem oryginalnego układu tekstu. Jeżeli tekst znajduje się w wielu liniach poszczególne wiersze powinny być rozdzielone znakiem "•" i zapisane kursywą.
  4. Aktualne zdjęcia w podziale na daty wykonania i autorów. Zdjęcia powinny mieścić się jednej linii przy wyświetlaniu w rozdzielczości 800x600 (co odpowiada dwóm zdjęciom 350x263 lub dwóm 200x264 i jednemu 350x263). "Łamanie" zdjęć trzeba przeprowadzić za pomocą znaku nowej linii "\\".
   • Zdjęcia powinny być w dowolnej rozdzielczości przy czym rozsądne minimum to 800x600 pikseli. Generalnie należy dążyć do tego by wielkość pliku nie przekraczała 200kb ale jeżeli zdjęcie jest tego warte to może być dowolnej wielkości.
   • Przy wstawianiu zdjęć do opisów konieczne jest ich przeskalowanie do wymiarów 350x263 lub 200x263. Wystarczy w ścieżce dostępu do pliku dodać "?350x263" lub "?200x263".
   • Informacja o autorze zdjęcia jest umieszczana nad zdjęciami i musi być zgodna z szablonem "Fot. Imię Nazwisko adres@email" (adres email jest opcjonalny). Osoby współtworzące WIKI powinny stosować konwencję "Fot. [[:konto_na_wiki|Imię Nazwisko]] (co spowoduje utworzenie linku do strony domowej na WIKI).
   • Na logo autora zdjęcia jest zarezerwowany prawy, dolny róg zdjęcia (lewy, dolny róg jest zarezerwowany na logo serwisu). Umieszczanie logo autora nie jest obligatoryjne (nad zdjęciem są umieszczane informacje o autorze).
  5. Zdjęcia archiwalne.
  6. Plan założenia (zdjęcia, rysunki).
  7. Spis poległych wraz z zachowanymi inskrypcjami. W miarę możliwości inskrypcje powinny być przenoszone z zachowaniem oryginalnej pisowni (bez tłumaczeń, rozwinięć skrótów, z zachowaniem oryginalnego układu tekstu itp) i ujęte między znaczniki <code> oraz </code>. Należy wpisywać informacje tylko o poległych zidentyfikowanych z imienia i nazwiska. Litery nieczytelne powinny być zastępowane znakiem zapytania "?" (trzy znaki "???" oznaczają więcej niż jedną nieczytelną literę lub liczbę).
 • Jeżeli przy opisywaniu cmentarza wykorzystywane są informacje z różnych źródeł (np. z książek) to odpowiednie informacje muszą być umieszczone pod opisem jako {{źródło>tutaj opis źródła informacji}} - każde źródło w oddzielnej linii.

Przykładowy opis (zaczerpnięty z książki W. Knercera).
Zobacz też http://1914.pl/warminsko-mazurskie/ostroda

====== Ostróda ======
Województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina Ostróda. \\
Osterode, Ostpreussen, Kreis Osterode.

===== Cmentarz wojenny =====
Usytuowany w południowej części miasta, przy ulicy Bolesława Chrobrego, nad jeziorem Sajmino,
w pobliżu dawnego cmentarza ewangelickiego, założony przy lazarecie. Na planie koła, 
z centralnie usytuowanym na niedużym podwyższeniu - monumentalnym, betonowym krzyżem. 
Wokół krzyża trzy rzędy mogił ziemnych, na każdej niski, drewniany krzyż. Cmentarz 
pierwotnie ogrodzony, wzdłuż granic obsadzony tujami, przy alejkach oddzielających 
rzędy mogił obsadzony lipami. Wejście poprzez bramę, osadzoną na dwóch słupach wzniesionych z 
ciosów kamiennych. 

Pochowanych jest tu 254 żołnierzy armii niemieckiej, głównie zmarłych 
z ran w latach 1914-18, 24 weteranów zmarłych na początku lat dwudziestych, 5 żołnierzy 
armii rosyjskiej i 1 żołnierz rumuński. Cmentarz zachowany w stanie szczątkowym, 
z dawnego założenia zachował się krzyż i częściowo drzewostan. Układ mogił całkowicie zniszczony.

{{źródło>
W. Knercer "Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim" (1995)
}}

==== 2003-10-31 ====
==== Zdjęcia archiwalne ====
==== Plan założenia ====
==== Spis poległych ====

Publikowanie zdjęć

Opcja wysłania zdjęć na serwer znajduje się w menu edycji opisu (czwarty obrazek od prawej strony - "dodawanie zdjęć"). Po jej aktywacji pojawi się nowe okienko w którym po lewej stronie znajduje się lista katalogów do których można zapisywać pliki a po prawej stronie formularz z przyciskami do wybierania konkretnego pliku z dysku komputera.

 • Po lewej stronie okienka trzeba wybrać odpowiedni katalog (kraj, województwo, nazwa miejscowości, data wykonania zdjęcia lub "archiwum"). Jeżeli takich podkatalogów nie ma to trzeba je utworzyć samodzielnie wpisując odpowiednią ścieżkę w polu "nazwa pliku" po prawej stronie.
 • Po prawej stronie okienka trzeba wskazać plik, który będzie wgrany na serwer. Jeżeli zostanie zmienione pole "nazwa pliku" to zdjęcie na serwerze zapisze się pod inną nazwą niż lokalnie na dysku. Plik wyląduje w katalogu wybranym po lewej stronie (jego nazwa jest wyświetlana na górze okienka).
 • Data wykonania zdjęcia jest w formacie YYYY-MM-DD (np. 2009-02-13).

Tok postępowania na przykładzie zdjęć z Niedarzyna.

 • Rozwinąć katalog (po lewej stronie - klikając na "+") cmentarze / województwo mazowieckie / niedarzyn
 • Kliknąć na "niedarzyn" przez co będzie on teraz bieżącym katalogiem (nazwa wyświetli się po prawej stronie okienka, na górze).
 • Ponieważ w katalogu "niedarzyn" jest tylko podkatalog "2005-12-03" to trzeba utworzyć nowy podkatalog dla nowych zdjęć.
 • Po prawej stronie okienka trzeba wybrać plik, który ma być wgrany na serwer.
 • W polu "nazwa pliku" trzeba przed nazwą pliku umieścić nazwę katalogu, który ma być utworzony np.: 2007-04-23:nazwa_pliku_do_wyslania.jpg (co utworzy katalog 2007-04-24 w bieżącym katalogu - czyli w katalogu "niedarzyn")
 • Kliknąć "wyślij" i to wszystko :-)

Po wgraniu zdjęcia na serwer można poddać edycji metadane powiązane z plikiem (informacje o autorze, prawach autorskich, miejscu wykonania itp). Jako słowa kluczowe można podać nazwę działu (1914, 1920, 1863 itp).

1) nie chodzi o tłumaczenie nazw miejscowości na języki zaborców tylko o nazwy różniące się od polskich odpowiedników
2) w przypadku opisów miejsc spoza Polski - ich lokalne odpowiedniki
3) miejsce w którym jest pochowany jeden żołnierz
4) mogiła - miejsce spoczynku wielu żołnierzy
5) wydzielony teren na którym znajdują się mogiły żołnierskie lub mogiły zbiorowe
6) wydzielony obszar na cmentarzu wyznaniowym na którym znajdują się mogiły żołnierskie lub żołnierskie mogiły zbiorowe
7) analogicznie jak kwatera wojenna ale pochowani są w niej także weterani
8) pomnik poświęcony konkretnej jednostce wojskowej biorącej udział w walkach
9) pomnik poświęcony mieszkańcom, którzy polegli podczas walk
10) analogicznie jak pomnik poległych ale w formie płyt umieszczanych np. w kościołach
11) termin ten najczęściej odnosi się zarówno do mogiły pojedynczej jak i zbiorowej
12) inskrypcje na nagrobkach powinny być umieszczone w sekcji "spis poległych"
pomoc/opisy_cmentarzy_mogil.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/06 13:52 przez Tomasz Kuran
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl