Auxerre

Francja, region Burgundia, departament Yonne.
Lokalizacja: 47.4755N, 3.3402E [pokaż mapę]

Grób kapitana J. Osmont d’Amilly

Znajduje się na cmentarzu Dunant (Saint-Amâtre) w Auxerre. Ustawiono na nim tablicę z napisem:

„Ici • Repose • le Capitaine Juvénal • OSMONT D’AMILLY • du 1er Etranger • Chevalier de la • Légion d’Honneur • Cité à l’Ordre de l’Armée • Tombé au Champ d’Honneur • le 9 Mai 1915, agé de 31 ans • à Neuville St Waast (Artois) • pour la France et pour sa gloire”1)

Juvénal Osmont d’Amilly, ur. 17.05.1883 r. w Auxerre. W 1904 r. wstąpił do szkoły wojskowej w St-Cyr, którą ukończył w 1906 r. (promocja Austerlitz) w stopniu podporucznika. Przydzielony do 127 pułku piechoty, w 1910 r. został przeniesiony na własną prośbę do 1 pułku Legii Cudzoziemskiej (1er Régiment Etranger) w Sidi-Bel-Abbès. Przez osiemnaście miesięcy brał udział w walkach w Maroku. Został odznaczony Medalem Kolonialnym (Médaille Coloniale avec agrafe du Maroc). Od 1912 r. służył w Tonkinie. Po wybuchu wojny w 1914 r. złożył telegraficzną prośbę o natychmiastowe przeniesienie na front do Francji. Mianowany kapitanem, objął dowództwo kompanii Bajończyków w kwietniu 1915 r. Dn. 9 maja 1915 r. poprowadził Bajończyków do natarcia na pozycje niemieckie – Ouvrages Blancs. Z dziennika Mariana Himnera, żołnierza 2 kompanii batalionu C 2 pułku marszowego 1 pułku Legii Cudzoziemskiej:

”Jak zwykle przed atakiem, kapitan w przemowie oznajmił nam, że my atakujemy, że mamy zdobyć „Ouvrage Blanc”, że powiedzieliśmy „żegnaj” rodzinie, znajomym, że możemy liczyć na niego tak, jak on liczy na nas (…)”.

Kpt. Osmont, wielokrotnie ranny w tym natarciu, odmówił ewakuacji na tyły i do końca dowodził kompanią. Został uznany za zaginionego. Pośmiertnie odznaczony Legią Honorową (Légion d’Honneur) i Krzyżem Wojennym z palmą (Croix de Guerre avec palme). W 1922 r. kpt. Osmont został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych.2) Szczątki kpt. J. Osmont d’Amilly zostały odnalezione w sierpniu 1923 r. u podnóża wzgórza Vimy. Pochowano je w grobie rodzinnym w Auxerre.

Na cmentarzu w Auxerre (cimetière Dunant) znajduje się także dawny grób Maurycego Mochnackiego, uczestnika powstania listopadowego, działacza politycznego i publicysty. Szczątki Mochnackiego zostały ekshumowane w 2021 r. i pochowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Źródła:

  • Wacław Gąsiorowski, Historia Armii Polskiej we Francji 1910-1915 (1931)
  • Wacław Lipiński, Dziennik bajończyka Mariana Himnera, [w:] Niepodległość, tom II (1933)

2009-11-23

Fot. Jean-Michel Lasaygues

Zdjęcia archiwalne

Kwatera wojenna

Znajduje się na cmentarzu Dunant w Auxerre. Pochowano w niej 228 żołnierzy różnych narodowości zmarłych w Auxerre w szpitalach wojskowych. Spoczywa tu kapral (brygadier) Jerzy Przesmycki, artylerzysta Armii Polskiej we Francji.

Poza kwaterą wojskową pochowano strzelca Wyłupka, urodzonego we wsi Sąsiadka w powiecie zamojskim. Andrzej Wyłupek zgłosił się na ochotnika do Armii Polskiej we Francji w Stanach Zjednoczonych. Jego grób zlikwidowano w latach pięćdziesiątych XX w.

2024-05-12

Fot. loloastre

Spis pochowanych

Jerzy Przesmycki, brigadier, † 08.09.1918
Andrzej Wyłupek, chasseur 2 cl., † 14.02.1920
1) Wolny przekład – „Tutaj spoczywa kapitan Juvénal OSMONT D’AMILLY z 1-go pułku Legii Cudzoziemskiej, kawaler Legii Honorowej, wymieniony w rozkazie armijnym, poległy na polu chwały 9 maja 1915 r. w wieku 31 lat pod Neuville St Waast (Artois), dla Francji i dla jej chwały”
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych gen. K. Sosnkowskiego, Dz. Personalny M.S.Wojsk. nr 14 z dn. 10.06.1922 r., str. 404. W rozporządzeniu wpisano błędnie nazwisko Ossman. W polskich opracowaniach historycznych błędnie podaje się, że ostatnim dowódcą Bajończyków był mjr. Osmonde.
miejsca/1914/francja/burgundia/auxerre.txt · ostatnio zmienione: 2024/05/13 10:45 przez Krzysztof Menel
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl