Hurynowszczyzna (Гурнаўшчына)

Białoruś, obwód miński, rejon nieświeski.
Hurynowszczyzna, województwo nowogródzkie, powiat nieświeski (- 1945).
Lokalizacja: 53.0514N, 26.7428E [pokaż mapę]

Mogiła żołnierzy 33 p.p. poległych w obronie ojczyzny w 1919 r.

Prawdopodobnie mogiła nie dotrwała do czasów obecnych, wspomniana jest tygodniku: Życie Nowogródzkie : tygodnik poświęcony sprawom ziemi nowogródzkiej R. 3, nr 7 (1 marca 1938)

Zdjęcia archiwalne

‎Piękna‎ ‎uroczystość‎ ‎w‎ ‎Hurynowszczyżnie.‎ ‎We‎ ‎wsi‎ ‎Hurynowszczyzna‎ ‎gm. hrycewickiej‎ ‎w‎ ‎pow.‎ ‎nieświeskim‎ ‎szkoła powszechna‎ ‎oraz‎ ‎miejscowe‎ ‎społeczeń stwo‎ ‎opiekujące‎ ‎się‎ ‎grobami‎ ‎poległych‎ ‎w wojnie‎ ‎światowej,‎ ‎wspólnymi‎ ‎siłami‎ ‎wy stawili‎ ‎na‎ ‎bratniej‎ ‎mogile‎ ‎pomnik‎ ‎grani« towy‎ ‎ku‎ ‎czci‎ ‎żołnierzy‎ ‎I-go‎ ‎batalionu 33-ciego‎ ‎pułku‎ ‎piechoty‎ ‎poległych‎ ‎w obronie‎ ‎ojczyzny‎ ‎w‎ ‎lipcu‎ ‎19‎1‎9‎ ‎r.‎ ‎Wiado mość‎ ‎o‎ ‎pięknym‎ ‎czynie‎ ‎dziatwy‎ ‎szkolnej i‎ ‎ludności‎ ‎nadgranicznej‎ ‎wsi‎ ‎dotarła‎ ‎przez prasę‎ ‎do‎ ‎macierzystego‎ ‎33‎ ‎p.p‎ ‎,‎ ‎który‎ ‎od dłuższego‎ ‎czasu‎ ‎poszukiwał‎ ‎adresu‎ ‎szko ły‎ ‎mylnie‎ ‎podanego‎ ‎w‎ ‎prasie‎ ‎w‎ ‎skutek omyłki‎ ‎drukarskiej,‎ ‎aż‎ ‎wreszcie‎ ‎odszukał drogą‎ ‎radiową‎ ‎właściwy‎ ‎adres.‎ ‎Pułk‎ ‎do któ‎r‎ego‎ ‎należeli‎ ‎polegli‎ ‎bohaterowie‎ ‎ży wiąc‎ ‎głęboką‎ ‎wdzięczność‎ ‎za‎ ‎pamięć współbraci‎ ‎wysłał‎ ‎do‎ ‎szkoły‎ ‎w‎ ‎Hurynow- szczyźnie‎ ‎delegację‎ ‎uczestników‎ ‎bohater skich‎ ‎walk‎ ‎w‎ ‎składzie:‎ ‎chorąży‎ ‎Głowacki Fraciszek‎ ‎i‎ ‎sierżant‎ ‎Bujakiewicz‎ ‎Franc, który‎ ‎dnia‎ ‎13‎ ‎lutego‎ ‎w‎ ‎obeności‎ ‎przed stawicieli‎ ‎władz,‎ ‎zrzeszeń‎ ‎i‎ ‎ludności‎ ‎oko licznych‎ ‎wsi‎ ‎i‎ ‎zaścianków‎ ‎wręczyła‎ ‎dziat wie‎ ‎szkolnej‎ ‎wspaniały‎ ‎radioodbiornik „Wiarus*.‎ ‎Uroczystość‎ ‎miała‎ ‎charakter podniosły,‎ ‎pozostawiając‎ ‎po‎ ‎sobie‎ ‎duży wkład‎ ‎przeżyć‎ ‎patriotycznych.

miejsca/1920/bialorus/minski/hurynowszczyzna.txt · ostatnio zmienione: 2024/01/05 10:21 przez Mariusz Proskień
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl