Miadzioł (Мядзел)

Białoruś, obwód miński, rejon miadziołski.
Miadzioł, województwo wileńskie, powiat postawski (- 1945).
Lokalizacja: 54.8667N, 26.9333E [pokaż mapę]

Kwatera wojenna

Zlokalizowana na cmentarzu koło dworca autobusowego. Ogrodzona łańcuchem przytwierdzonym do betonowych słupków. W punkcie centralnym kwatery znajduje się podstawa uszkodzonego pomnika, który został wysadzony w powietrze przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1939 roku. Na zachowanym cokole umieszczono napis:

"Dnia 11 XI 1933 r. jako w piętnasto- • letnią rocznicę odzyskania niepo- • dległości Państwa Polskiego • wzniosło ten pomnik poległym • bohaterom wdzięczne społeczeń • stwo gminy miadziołskiej".

Obok leży zniszczony obelisk, na którym znajduje się orzeł państwowy oraz uszkodzony napis:

"TU (SPOCZYWAJĄ) • ZWŁ(OKI) (NIEZNA-) • NYCH (ŻOŁNIERZ)Y • POLS(KICH) (POLEG-) • ŁYCH W (WALKACH) • W OBRON(IE) (OJCZYZ-) • NY W CZ(ERWCU) 1920 R. • Z BOL(SZEWIKAMI) • POD M(IADZIOŁEM)".

Na terenie kwatery znajdują się trzy bezimienne krzyże.

W dn. 23.07.1919 r. piechota sowiecka wyparła z Miadzioła oddziały 2 DP. 25.07.1919 r. grupa mjr Dreszera (2 kompanie 5 pp leg. i 3 szwadrony 1 p. szwoleżerów) odbiła miasto, tracąc 2 zabitych i 11 rannych. Wzięto ponad 300 jeńców i 1 karabin maszynowy.

W dn. 31.05.1920 r. 47 pułk strzelców kresowych1) zluzował oddziały 8 DP na odcinku między jeziorami Miadzioł i Narocz. 01.06.1920 r. pułk ruszył do natarcia na pozycje zajmowane przez sowiecką 11 D. Strzelców. Następnego dnia I batalion zajął Stary i Nowy Miadzioł. II batalion stoczył ciężką walkę pod wsią Bojary. Poległo 3 szeregowych, rannych było 2 oficerów i 7 szeregowych.

Źródła:

2012-05-02

Fot. Mariusz Proskień

Spis poległych

Gołaszewski Wincenty, szer, 5.p.p.leg., pol. 28.07.1919 pod Miadziołem

Polegli pod Nowym Miadziołem
Badura, szer. 8 DP, pol. 05.06.1920
Bukowski Kacper, strz., 47.p.strz., pol. 03.06.1920
Siwiec Jan, strz., 47.p.strz., pol. 03.06.1920
Wojna Kazimierz, 47.p.strz., pol. 02.06.1920

Dane poległych (imię i nazwisko, stopień wojskowy, przydział służbowy, przyczyna i data zgonu) zostały ustalone w oparciu o publikację "Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920" (1934). Niektórzy z nich mogą spoczywać w Miadziole jako bezimienni.

1) Dn. 10.10.1921 r. 47 pułk strzelców kresowych został przemianowany na 6 pułk strzelców podhalańskich.
miejsca/1920/bialorus/minski/miadziol.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/19 08:24 przez Piotr Gapiński
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl