Warszawa

Województwo mazowieckie, powiat Warszawa, gmina Warszawa.
Lokalizacja: 52.2297N, 21.0122E [pokaż mapę]

Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Cmentarz zlokalizowany przy ul. Powązkowskiej 43/45. Został założony w 1912 r., jako cmentarz prawosławny dla żołnierzy garnizonu warszawskiego. Podczas I wojny światowej grzebano tu żołnierzy armii rosyjskiej, następnie niemieckiej oraz jeńców wojennych. Powstała również kwatera legionowa, gdzie w latach 1917-1918 miejsce spoczynku znaleźli żołnierze Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej.

W 1918 r. cmentarz przejęło polskie duszpasterstwo wojskowe. Powstały kwatery grobów żołnierzy polskich, utworzono kwatery weteranów powstania 1863 r. i poszczególnych polskich formacji z I wojny światowej. W latach międzywojennych cmentarz służył do pochówku wojskowych oraz ich rodzin. Spoczęły tu także ofiary wybuchu magazynu amunicji w Cytadeli Warszawskiej, 169 żołnierzy poległych w walkach w maju 1926 r. oraz liczni lotnicy, którzy zginęli w wypadkach. Podczas II wojny światowej powstało tysiące nowych grobów. W 1939 r. pochowano 2857 żołnierzy poległych w obronie Warszawy. W latach 1939-1945 wydzielona część cmentarza służyła do pochówku żołnierzy armii niemieckiej. Po 1945 r., w wyniku ekshumacji z terenów Warszawy tysięcy ciał poległych w czasie Powstania Warszawskiego, powstały kwatery żołnierzy Armii Krajowej, I Armii WP i Armii Ludowej. W 1946 r. cmentarz przeszedł pod zarząd Ludowego Wojska Polskiego. W latach pięćdziesiątych przeniesiono tu szczątki tysięcy żołnierzy WP poległych w 1939 r. nad Bzurą i podczas obrony Modlina. W 1964 r. cmentarz wojskowy połączono z cmentarzem bezwyznaniowym (gdzie znajdują się mogiły zbiorowe ludności cywilnej, która straciła życie w wyniku bombardowań lub masowych egzekucji niemieckich) i zmieniono nazwę na Cmentarz Komunalny – Powązki. W 1998 r. powrócono do starej nazwy.

W latach 1918-1920 powstało kilka kwater, w których pogrzebano około 2500 żołnierzy Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym uporządkowano te kwatery i ustawiono betonowe krzyże, na których umieszczono tabliczki zwieńczone połówkami francuskich hełmów wz. 1915. W latach pięćdziesiątych XX w. zerwano większość tabliczek, zostawiając jedynie te, na których były daty z końca 1918 roku. Na ówczesnych planach cmentarza kwatery żołnierzy zmarłych i poległych w latach 1918-1920 przedstawiano, jako kwatery z I wojny światowej. Groby kilkudziesięciu żołnierzy pochowanych pod koniec 1920 r. uległy likwidacji. Zlikwidowano także kwaterę jeńców ukraińskich i bolszewickich. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX w. przystąpiono do wymiany zniszczonych krzyży betonowych oraz do odtwarzania imiennych tabliczek nagrobnych, co było możliwe dzięki ocalałym spisom pochowanych.

W okresie 1918-1920 w Warszawie mieściło się wiele szpitali wojskowych. Ranni i chorzy żołnierze byli transportowani z frontu pociągami sanitarnymi. Żołnierzy-chrześcijan, zmarłych w szpitalach wojskowych, grzebano na cmentarzu garnizonowym. Wiekszość pochowanych to zmarli z ran i chorób. W sierpniu 1920 r. walki toczyły się na przedpolach Warszawy. Wtedy też pogrzebano wielu poległych żołnierzy, w tym kilkudziesięciu nieznanych, których ciała przywieziono z pobliskich pól bitewnych. Część z nich pogrzebano w kwaterze A11. Spoczywają tam m.in. polegli pod Ossowem oraz kilku lotników. Jeszcze w 1921 r. w szpitalach warszawskich zmarło z ran kilkudziesięciu żołnierzy. Pogrzebano także kilku poległych, ekshumowanych z różnych pól bitewnych. Dopiero w 1933 r. odbył się pogrzeb majora Bolesława Szul-Skjöldkrony, poległego w 1920 r., którego szczątki sprowadzono z cmentarza w Tulczynie (ZSRR).

Źródła:

 • Karol Mórawski "Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich" (1989)
 • Hanna Odrowąż-Szukiewicz "Świadkowie wydarzeń 1918-1922" (1990)
 • Hanna Odrowąż-Szukiewicz "Mogiły żołnierzy polskich na Powązkach Wojskowych" (1991)

2008-05-17

2008-02-02

2007-12-23

Spis pochowanych

Abramowicz Stefan , uł., 8 p.uł.  † 27.08.1920
Abwel Ludwik, szer., 159 p. wielkopolski  † 25.12.1920
Adada Władysław, szer., 34 pp  † 19.10.1919
Adamczak Jan, szer., 25 pp  † 06.04.1919
Adamczyk Antonina, sanitariuszka  † 31.12.1919
Adamczyk Józef, szer., 10 pp  † 15.08.1920
Adamczyk Stanisław, szer. WP  † 21.09.1920
Adamski Ignacy, szer., 159 pp  † 03.08.1920
Adamus Cyprian, rekrut WP  † 16.11.1918
Andruszkiewicz Bolesław, szer., wileński pułk  † 03.09.1920
Andrychowicz Stanisław, szer., 5 pp Leg.  † 08.11.1920
Andrzejczak Henryk, st. szer., 10 [101] pp  † 28.09.1920
Andrzejewski Bronisław, szer., 18 pp, zm.r. 13.11.1920
Andrzejewski Karol, szer., 5 pp Leg., † 28.11.1920, Warszawa
Andrzejewski Marian, szer. sanit.  † 16.08.1920
Andrzejewski Paweł, szer. WP  † 22.08.1919
Andrzejewski, rekrut, 3 pp Leg.  † 02.12.1918
Antczak Andrzej, szer., 6 pp  † 31.05.1919
Antczak Jan, szer. sanit., szpital WP Białystok  † 03.08.1920
Antczak Stanisław, szer., 4 pp Leg.  † 15.06.1919
Antoniak Stefan, szer., 23 pp  † 04.09.1920
Antonow Władysław, por., 210 p.uł.  † 25.10.1920
Antuszewicz Longin, szer., wileński baon harcerski  † 22.08.1920
Arczyński [Arszyński] Ignacy, uł., 18 p.uł.  † 22.08.1920
Artecki Michał,sierż. WP (30 pp)  zm.r. 06.08.1920
Assendajmer Julian, szer. WP  † 01.12.1918
Aulich Jan, szer. WP  † 26.12.1920
Aulich Jerzy, szer., Warsztaty Samochodowe nr 1  † 02.10.1920
Aupa Jan, plut., 4 pp wielkopolski (58 pp)  † 13.08.1920
Babski Antoni, szer., 59 pp  † 20.10.1920
Baćkowski Stanisław, szer., 8 pp Leg.  zm.r. 29.09.1920, Mołodeczno(?)
Bagrowski Bolesław, szer. WP  † 12.11.1918
Bajkowski Leon, szer., d-two Frontu Wołyń, 2 oddz.  † 01.01.1920
Bajkowski Wacław, szer., 1 pac  † 29.07.1919
Bajncerowski Antoni, szer., 2 pp Leg.  † 11.10.1920
Bajszczak Ignacy, szer., 30 pp  † 12.08.1920
Bajurek Franciszek, kan., 18 pap  † 19.12.1919
Balary Bronisław, szer., 9 komp. kolej.  † 29.03.1919
Balawanda Franciszek, szer. WP  † 09.06.1919
Balcerzyk Wawrzyniec, szer., 8 p. nowogródzki  † 11.09.1920
Balcewski Stanisław, szer., 36 pp  † 10.09.1920
Baldich Leon, szer. WP  † 22.11.1918
Balicki Bolesław, szer., 1 pp Leg.  † 25.05.1919
Balicki Ignacy, szer. WP, zm.r. 17.08.1920
Baligrodzki Stanisław, kan., 3 pap, zm.r. 10.09.1920
Bałdyga Stanisław, szer., 5 pp Leg.  † 20.03.1920
Bałtrasz [Bałtrosz] Wacław, szer., 7 p. lidzki, zm.r. 20.05.1920
Banasiak Adam, kan., poc. panc. "Paderewski", zm.r. 17.08.1920
Banasiak Józef, szer., 48 pp  † 15.08.1920
Banasiewicz Henryk, szer., 2 pp Leg.  † 28.09.1920
Banasik Władysław, uł., 2 p.uł.  † 09.11.1919
Banaszek Ignacy, szer. sanit., poc. infekc. nr 11  † 01.02.1920
Bar Antoni, st.szer. (st. sierż.?), 37 pp, zm.r. 28.08.1920
Baran Stanisław, szer., 54 pp  † 27.04.1920
Baran Stefan, szer. sanit., szpital polowy nr 705  † 22.11.1920
Baranowski Antoni, wachm., 2 szw. III dyw. Straży Granicznej, pl. 18.01.1919, k. Chorzel
Baranowski Stanisław, szer., 59 pp  † 26.07.1920
Barański Józef, szer., 32 pp  † 22.07.1920
Barczak Jan, szer., 59 pp, zm.r. 10.09.1920
Barczak Józef, szer., 267 pp  † 03.09.1920
Barczak Michał, rekrut, 3 pp Leg.  † 27.12.1918
Barczak Stefan, szer. WP  † 15.01.1920
Barczykowski Jan, rekrut WP  † 30.11.1918
Bareja Piotr, szer., 5 pp Leg., zm.r. 20.03.1920
Bargiel Robert, szer., 67 pp  † 17.07.1920, poc. Sanitarny
Barszczewski Franciszek, szer., 1 p. litewski  † 15.11.1920
Bartek Konstanty, szer., 47 pp  † 21.08.1920
Bartnicki Jan, szer., 8 pp Leg., zm.r. 15.09.1920
Bartnicki Józef, szer., 7 pp Leg.  † 23.03.1920
Bartosiewicz Józef, szer., 4 baon sap. 22 pp  † 10.08.1920
Bartz Władysław, szer., d-two Grupy Frontu Wlkp.  † 28.01.1920
Barwiński Antoni, szer., 5 komp. (5 p.uł.?)  † 17.03.1919
Baza Franciszek, strz., 2 pspodh., zm.r. 09.10.1920
Bąbik Piotr, 2 pp Leg.  † 11.08.1919
Bączalski Stanisław, szer. WP  † 05.09.1920
Bączek Józef,szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego  † 29.05.1920
Bąkowski Józef, kan., 10 pap  † 24.03.1919
Beckier Mieczysław, szer., 2 oddz. ND  † 13.12.1920
Bednarczyk Jan, szer., komp. robocza Cytadela, zm.r. 14.10.1919
Bednarczyk Stanisław, kan., 1 pap  † 10.09.1920
Bednarek Jan, kan., 7 pap  † 10.04.1919
Bednarz Grzegorz, szer., 2 komp.  † 30.07.1919
Bednarz Jan, por. WP  † 19.04.1920
Będzichowski [Będziechowski] Wojciech, sierż., 236 pp, zm.r. 27.09.1920
Bejer Jan , szer., 2 p. syberyjski  † 14.12.1920
Bek Józef, szer., 5 pp Leg.  † 11.06.1920
Belina Piotr, uł., 4 p.uł., zm.r. 17.07.1920
Bemek Mikołaj, kpr., 14 pp  † 16.08.1920
Benecki Antoni, szer. WP  † 24.02.1920
Bergmański Alojzy, kpr., komp. Szkoły Podchorążych 21 pp  † 26.12.1919
Białecki Telesfor, szer., 66 pp  † 09.10.1920
Białek Józef, szer., 66 (60?) pp, zm.r. 20.09.1920
Białogrodzki Maksymilian, kpr. pil., 16 esk. wywiadowcza., zg. śm. lotn. 12.08.1920
Białoszyński Stanisław, sap., baon marsz. sap., zm.r. 19.02.1920
Białous Michał, szer., 1 baon telegr.  † 26.07.1920
Białowąs, szer., 9 pp Leg.  † 14.08.1920
Biedź Bronislaw, sap., l baon sap.  † 14.05.1920
Biegański Ignacy, szer., 22 pp, zm.r. 28.08.1920
Bieguń [Biegun] Stanisław, ppor. art., 1 warszawska bateria. etap.  † 30.11.1919
Bielawski Jan, rekrut, 1 baon zap.  † 10.02.1920
Bielecki Aleksander, szer. WP  † 25.07.1920
Bielecki Stanisław, uł., szw. zap. taboru nr 1  † 21.03.1920
Bieleniec Jan, szer., 142 pp, zm.r. 03.12.1920
Bieliński Leon, szer., stacja zborna Warszawa, zm.r. 06.03.1919
Bielska Antonina, szer., p. łódzki (28 pp)  † 05.08.1920
Bieńkiewicz Józef, strz., 1 pspodh.  † 10.08.1920
Bieńkowska Jadwiga, sanitariuszka, Szpital Mokotowski  † 07.02.1920
Bieńkowski Konstanty, szer., 5 pp Leg.  † 13.01.1920
Biernacki Rudolf, ppor., komp. szt. w Wilnie  † 11.01.1920
Biernat Piotr, szer., 36 pp  † 31.08.1919
Bierzyński Leon, szer., 32 pp  † ??.05.1920
Biesik Józef, żand., Żandarmeria Syberyjskiej Brygady  † 23.08.1920
Bigota Piotr, szer., czołówka amunicyjna 35 pp  † 05.11.1920
Bilarczyk Jan, szer., szpital koni nr 2  † 08.01.1920
Biliński-Ostrowski Antoni, por. WP  † 03.12.1918 (odzn. KN)
Binder Teofil, szer., 3 p. wielkopolski (57 pp)  † 12.10.1920
Biskup Antoni, szer., Szkoła Piechoty  † 07.07.1920
Błachowiak Piotr, szer., 63 pp  † 02.08.1920
Błaiszewski Stanisław, szer., stacja zborna Warszawa  † 17.08.1919
Błasiak Władysław, szer., komp. Zamkowa  † 27.10.1919
Błaszczak Antoni, kan., 6 dak  † 12.03.1920
Błaszczyk Feliks, kan., skład art. Cytadela Warszawska  † 19.04.1919
Błaszczyk Stefan, szer. WP  † 17.08.1920
Błażejewicz Jan, kpr. WP  † 01.08.1920
Błażejewski Adam, szer., 1 pp Leg.  † 01.02.1919
Błoniak Wiktor, szer., 2 komp. automobil.  † 26.08.1920
Błoński Aleksander, szer. WP  † 15.11.1918
Błoński Jan, rekrut WP  † 04.12.1918
Bobek Andrzej, szer., komp. ckm 47 pp  † 17.08.1920
Boblec Krystjan, szer., 2 baon wartown. inwalidów  † 10.11.1920
Bobrek Stanisław, szer. WP  † 25.11.1918
Bochenek Stefan, szer., 41 pp  † 06.08.1920
Bocian Wojciech, szer., 21 pp  † ??.02.1919
Bogacki Jan, szer., 46 pp, zm.r. 03.09.1920
Bogatko [Bogatka] Zenon, por., 31 pp, zm.r. 24.07.1920
Bogatko Kazimierz, pchor. obs, zg. śm. lotn. 28.07.1920 pod Maciejowicami
Bogdalski Józef, kan., 8 pac  † 14.01.1920
Bogucki Roman, szer., armii rosyjskiej (WP?)  † 11.09.1919
Bogucki Teofil, szer. WP  † 11.08.1920
Bogulski Walenty, szer., komp. ozdrowieńców 13 pp  † 21.03.1920
Bojakowski Stanisław, por., 201 pp, zm.r. 30.08.1920 (odzn. VM)
Bojanowski Lucjan, szer. WP  † 13.11.1919
Bojar Jan, szer., 5 pp Leg.  † 20.02.1920
Bolczak Janusz, szer. WP  † 01.01.1919
Bomastrych Stanisław, szer. WP  † 15.08.1920
Bonicki Jan, szer., stacja zborna Warszawa  † 01.06.1919
Bonisławski Stanisław, szer., 32 pp  † 13.02.1920
Bończak Franciszek, szer., 3 pp Leg.  † 23.09.1920
Borecki Stanisław, szer., 26 pp  † 11.12.1920
Borecki Stefan, szer. WP  † 20.11.1920
Borgiel Bertold, szer., 2 pp syberyjski  † 02.09.1920
Borkowski Józef, szer., 36 pp  † 11.08.1920
Borkowski Michał, szer., 3 pp Leg., zm.r. 13.08.1920
Borkowski Stefan, szer., Warsztaty Zakładu Karnego  † 03.06.1919
Borowik Wincenty, szer., 5 pp Leg.  † 03.09.1919
Borowski Franciszek, szer., 201 pp, zm.r. 01.08.1920, poc. san. 7
Borowski Michał, szer., baon harcerski 3 pp  † 27.02.1919
Borowski Stefan, rekrut WP, sanit.  † 02.03.1919
Bors Andrzej, szer., stacja zborna Warszawa  † 24.07.1919
Boryszewski Franciszek, szer., 32 pp  † 15.09.1920
Botkier Zygmunt, szer., 32 pp  † 23.10.1919
Brach Józef, strz., 1 p.strz.  † 20.09.1920
Braciszewski Jan, szer., 202 pp  † 22.09.1920
Branicki Antoni Witold, uł., 3 p.uł.  † 29.06.1919
Brańczak Wincenty, szer., 54 pp  † 23.07.1920
Bremisz Jan, szer., 2 pp kowieński  † 01.09.1920
Bresz Teofil, szer., 13 D Armii gen. Hallera  † 16.01.1920
Bresze [Breszcza] Józef, szer. WP  † 02.12.1918
Brochocka Katarzyna, siostra-pielęgniarka Szpitala Mokotowskiego  † 15.10.1920
Brotwicki Stefan, uł., 115 p.uł.  † 08.10.1920
Brudzyński Czesław, szer., 18 pp  † 25.08.1920
Bruzda Franciszek, kan., 17 pac  † 16.08.1920
Bryglin Bolesław, szer., WP  † ??.07.1920
Bryks [Bryksa] Jan, szer., 14 pp, zm.r. 29.07.1920
Bryś Józef, szer., 1 pp Leg.  † 28.01.1919
Brzezik Henryk, szer. kierowca, auto przy Misji Francuskiej  † 16.10.1919
Brzeziński Józef, szer., p. syberyjski  † 21.09.1920
Brzeziński Stanisław, szer., 36 pp  † 01.01.1920
Brzeziński Zygmunt, szer., B.K.B. 3020 (?)  † 12.11.1918
Brzęczak Piotr, sap., 13 p. baon sap.  † 03.03.1920
Brzozowski Albin, szer., 8 pp nowogródzki. † 24.08.1920
Brzuszkiewicz Józef, szer. WP, zm.r. 31.08.1920
Brzyszewski Antoni, szer., 31 pp  † 23.07.1920
Bubek Jan, szer., 21 pp  † 05.07.1920
Buczkowski Jan, szer., 1 pp Leg.  † 15.03.1919
Buczyński Filip, szer., 32 pp  † 26.01.1920
Buczyński Franciszek, szer., l baon Szkoły Telegr.  † 06.07.1920
Budkiewicz Bolesław, szer. WP  † 07.08.1920
Budkiewiczówna Barbara, szer. WP  † 15.08.1920
Budny Stanisław, szer., 23 (29?) pp strz., zm.r. 13.07.1920
Budyta Józef, szer. 7 pp Leg.  † 07.08.1919
Budzyński Adam, szer., straż kolej.  † 02.01.1920
Bugaj Józef, szer., 3 p. telegr.  † 03.06.1920
Bujak Józef, szer., 8 p. nowogródzki  † 13.05.1920
Bujakiewicz Stefan, plut., 26 pp  † 03.03.1920
Bujalski Kazimierz, kan., 10 pap, zm.r. 15.08.1920
Bujalski Władysław, szer., 34 pp bialski, zm.r. 22.02.1919
Bujanowski Roch, szer., oddz. wart. baonu gdańskiego  † 24.07.1920
Bujanowski Lucjan, szer., 1 pp Leg.  † 02.11.1919
Bukowiecki Aleksander, szer., 1 pp Leg.  †10.04.1919
Bukowski Feliks, szer. WP  † 18.11.1918
Bułat Jan, szer., 3 baon  † 30.07.1920
Bułhak Aleksander,szwol., 1 p.szwol.  †10.08.1920
Buraszak Teodor, uł., 115 p.uł.  † 14.09.1920
Burek Franciszek, rekrut WP  † 20.12.1918
Burek Józef,sierż., 36 pp  † 08.12.1919
Bumy [Burny] Franciszek, sap., komp. sap. zap. nr l  † 09.11.1920
Burski Wacław, szer., Centralny Urząd Gospodarczy. † 03.03.1920
Byk Władysław, szer., 5 komp. 19 pp armii gen. Hallera  † 11.07.1919
Cegiełka Stefan, szer. WP, grupa harcerska, zm.r. 20.08.1919
Cejner Wacław, szer., 44 pp, zm.r. 08.11.1920
Cemmel Józef, szer., 159 pp  † 27.07.1920
Cent [Cenf] Ryszard, szer., d-two Flotylli Pińskiej  † 14.06.1920
Cębrowski Stefan, szer., 3 pp Leg.  † 29.11.1918
Chabior [Chabiorow] Andrzej, wachm., 1 p.szwol., zm.r. 25.05.1920
Chałas Maciej, szer., 37 pp  † 30.05.1920
Cheluska Wincenty, szer., punkt zborny SU  † 30.10.1918
Chęciński Wacław, szer., 3 komp. strz.  † 02.01.1920
Chimkowski Mikołaj, szer. WP  †26.07.1920
Chmielewski Aleksander, szer., 7 pp Leg.  † 10.03.1919
Chmielewski Stanisław, robotnik  † 13.04.1920
Chmielewski Stanisław, ppor. WP  † 02.09.1920
Chmielniak Antoni, szer., 4 komp. kolej.  † 03.09.1920
Chmura Bolesław, szer., 20 pp  † 23.08.1920
Chmurowicz Zygmunt, ppor., 4 p. strz. kresowych  † 26.10.1920
Chociak Józef, szer., 101 pp  † 06.09.1920
Chodkiewicz Bronisław, kpr., baon wartown.  † 15.09.1920
Chodkiewicz Józef, szer., oddz. sanit. w Brześciu  † 16.05.1920
Chodyko [Chodyka] Władysław, por., sztab garniz. m. Lidy  † 09.08.1920
Chojnacki Józef, szer. WP  † 09.01.1919
Cholewa Jan, kan., 1 pac  † 11.09.1920
Cholewiński Roman, szer., autokolumna I Armii, zm.r. 04.09.1920
Cholewski Teodor, szer., 21 pp  † 02.07.1919
Chorzębianka Katarzyna, sierż., 5 pp Leg., zm.r. 06.11.1919 (odzn. KW)
Chrostowski Józef, szer., 33 pp  † 03.11.1920
Chrul Stanisław, kpr., Szkoła Podchorążych  † 02.10.1919
Chruściel Stanisław, szer., 5 pp Leg.  † 09.11.1919
Chryptowicz Piotr, szer., 5 pp Leg.  † 29.09.1919
Chrzanowski Jan, szer., 36 pp  † 28.04.1920
Chrzanowska Zofia, sanitariuszka  † 24.02.1919
Chudzik Bolesław, szer., 1 pp syberyjski  † 06.09.1920
Chudzik Ludwik, szer., 32 pp  † 18.03.1920
Chwalewik Zygmunt,szer. ochotnik, 1 baon radiotelegr.  † 28.07.1920
Chwedoruk Stanisław, szer. WP  † 23.09.1920
Chybicki Władysław, szer., 201 pp  † 02.09.1920
Chybiński Józef, szer., 32 pp  † 27.08.1920
Ciach Piotr, szer., 13 pp  † 11.09.1920
Ciborski Józef, szer., 2 pp krakowski, zm.r. 24.08.1920
Cichocki Jan, szer.  † 07.02.1919
Cichowicz Józef, szer. (kpr.), 101 pp  † 12.08.1920
Cichy Konstanty, szer., 17 pp  † 19.08.1920
Ciechomski Stanisław, sierż., 201 pp, zm.r. 26.07.1920
Ciechoński Władysław, pchor. obs., 16 esk. wywiadowcza, pl. 12.08.1920, lot bojowy (odzn. VM)
Ciesielski Stanisław, szer., 60 pp  † 28.10.1920
Ciesionek Konstanty, szer., 9 pp Leg.  † 15.09.1920
Cieśla Paweł, szer., 44 pp  † 17.08.1920
Cieślak Józef, rekrut WP  † 11.03.1919
Cieślak Józef, szer., 1 szw. uzup. w Warszawie  † 08.12.1920
Cieślak Stanisław, szer., Zarząd Składu Artylerii  † 26.08.1919
Cieślak Stefan, szer., 36 pp  † 04.11.1919
Cieśluk Władysław, szer., 22 pp zbrojownia  † 19.06.1920
Cisz Józef, szer., 8 pp Armii Polskiej  † 20.02.1919
Ciszek Edward, szer., 1 p. inż.  † 07.07.1919
Ciszek Jan, kan., 1 pap  † 20.12.1920
Ciupka Franciszek, strz., 3 pspodh.  † 16.10.1920
Ciura Paweł, szer., baon lwowski 4 pp  † 29.09.1920
Ciwiński Zygmunt, szer., 4 oddz. szt. MSWojsk.  † 03.09.1920
Cwaliński Jan, szer., baon marsz. zap.  † 01.03.1920
Cyfert Jan, szer., 1 pp Leg.  † 02.10.1920
Cymbarewicz [Cymbarowicz] Franciszek, szer., 2 pp  † 06.03.1919
Cymer Bolesław, szer., 4 pp lubelski  † 11.01.1920
Czaban Józef, szer., 30 pp  † 01.04.1919
Czaja Jan, kan., 3 pac  † 05.07.1919
Czajka Franciszek, szer., wileński pułk  † 30.08.1920
Czajkowski Eugeniusz, szer., 59 pp  † 16.09.1920
Czajkowski Władysław, szer. WP  † 13.05.1920
Czajrowski Antoni,szer. sanit., kolumna dezynf.  † 08.11.1920
Czaplarski Stefan, szer., 2 p.strz. SU  † 24.03.1919
Czapski Franciszek, szer., 5 pp Leg.  † 14.05.1920
Czarnecki Aleksander, szer., 34 pp  † 18.03.1919
Czarnecki Antoni, pchor. WP, zm.r. 11.09.1920
Czarnecki Franciszek, szer., 36 pp, zm.r. 20.05.1920
Czarnecki Leonard,rekrut WP  † 17.12.1918
Czarnecki Stefan, szer., 21 pp  † 11.09.1919
Czarnecki Zygmunt, szer. sanit., Szpital Ujazdowski  † 16.03.1919
Czarnowski Feliks, kpr., 36 pp, zm.r. 20.04.1920, Białystok(?)
Czarpichowski Wacław, kan., I konna bat.  † 06.02.1919
Czarpiński Franciszek, szer., 1 dyw. pobor. Warszawa  † 11.06.1919
Czech Jan, żołn. WP  † 03.08.1920
Czech Tadeusz, kan., 5 pap  † 21.08.1920
Czechowski Tadeusz, mjr., d-ca 2 dyonu P.W.Samoch., zm.r. 22.10.1920
Czeciółka Stanisław, szer., 66 pp, zm.r. 22.09.1920
Czekłowski [Czekławski] Mikołaj, kpr., 15 pac wlkp.  † 10.07.1920
Czerniak Kazimierz, szer., 1 p. suwalski  † 17.08.1919
Czernik Józef, szer., 20 pp krakowski  † 05.06.1920
Czerski Jan, szer., 22 pp  † 12.09.1920
Czerwiński Jan, pilot, lotniczy pluton  † 23.02.1919
Czerwiński Mieczysław, kan., komp. amunicyjna Warszawa  † 11.01.1920
Ćwiek Ludwik, szer., 32 pp  † 03.10.1920
Ćwiertum Antoni, szer., 2 pp Leg.  † 16.08.1920
Ćwikliński Tadeusz, szer., Szkoła Oficerska Obserwatorów Lotniczych  † 22.01.1920
Ćwikła Franciszek, szer., 9 pp Leg., zm.r. 09.11.1920
Dacówna Zofia, sanitariuszka  † 05.03.1920
Danieluk Józef, szer., 34 pp, zm.r. 07.05.1920
Darczuk Aleksander, szer., 64 pp  † 28.11.1920
Darul Antoni, sap., 10 baon sap.  † 16.10.1920
Dąbrowicz Zygmunt, żołn. WP  † 17.11.1918
Dąbrowicz Zygmunt, szer., 3 pp Leg.  † 22.11.1918
Dąbrowiecki Jan, kpr., 29 pp  † 03.08.1920
Dąbrowski Dominik, szer., 29 p. białostocki  † 16.09.1920
Dąbrowski Jan, szer., 1 pp Leg.  † 1919
Dąbrowski Józef, szer., 20 pp  † 22.08.1919
Dąbrowski Konstanty, szer., 21 pp  † 24.08.1919
Dąbrowski Mieczysław, uł., 5 p.uł.  † 29.11.1919
Dąbrowski Stefan [Szczepan], uł., 115 p.uł., zm.r. 06.09.1920
Dąbrowski Władysław, szer., kolumna przewozowa  † 27.08.1920
Dąbski Stanisław, szer., 201 pp  † 03.08.1920
Delmaczyński Henryk, rekrut, 2 pp Leg.  † 04.12.1918
Demianczyk [Demiańczuk] Stanisław, plut., Żandarmeria Wojsk. Białegostoku, zm.r. 02.09.1920
Denel Franciszek, szer., szw. zap. taboru nr l  † 14.08.1920
Denisz Stanisław, uł., 4 p.uł.  † 16.06.1920
Deptuła Czesław, uł., 3 p.uł.  † 28.02.1919
Derecki Stanisław, rekrut WP  † 20.11.1918
Deresz Wiktor, rekrut, 1 baon sap. zap.  † 18.04.1920
Dereszyński Leon, uł., 1 szw. Jazdy Tatarskiej  † 21.08.1919
Derożyński Władysław, szer. sanit., szpital polowy nr 503  † 17.07.1920, poc. san. 14
Detkowski Stanisław, szer., 1 pp Leg.  † 13.08.1920
Dęberzyński Władysław, szer., 1 pp  †18.08.1920
Dębiński Paweł, cywilny  † 18.12.1919
Dębski Józef, szer. sanit., poc. sanit. Czerwonego Krzyża  † 01.02.1920
Dębski Kazimierz, ppor., 1 Bryg. Leg. Pol., zm.r. 29.04.1920
Dmochowski Kazimierz, ppor., 1 komp. 5 pp Leg., pl. 07.09.1920, Sidra (odzn. VM)
Dmowski Tadeusz, st.szer., 205 pp, zm.r. 03.09.1920
Dmuchowski Jan, płk, 18 pp  † 27.03.1920
Dobiecki Bronisław, szer., dowództwo Okręgu Etapu w Mołodecznie  † 27.06.1920
Dobis Stanisław, szer., 33 pp, zm.r. 06.08.1920
Dobon, szer., 19 baon  † 20.07.1920
Dobrowolski Jan, szer., Centr. stacja sanit.-transp.  † 30.01.1920
Dobruń Wawrzyniec, szer., baon wyszkolenia Warszawa  † 05.07.1919
Dobrzyński Jan, rekrut WP, 3 punkt zborny  † 06.06.1919
Dobrzyński Feliks, plut. pilot, Garnizon Lotniczy  † 23.07.1919
Doda Stanisław, szer., 38 pp  † 14.04.1920
Doering Marian, szer., Szkoła Podchorążych  † 11.11.1919
Dolata [Dolita] Tomasz, szer., 60 pp  † 07.09.1920
Dolski Antoni, sierż., 16 baon sap., zm.r. 31.07.1920
Domagalski Bolesław, szer., 8 pp Leg.  †16.05.1919
Domański Adolf, st.szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego  † 11.05.1920
Donaj Władysław, szer., 201 pp  † 10.10.1920
Dończuk Stefan, szer. WP, zm.r. 28.08.1920
Doppler Eugeniusz, uł., 1 p.uł. krechowieckich  † 08.01.1920
Drabent Stefan, st.szer., 68 pp  † 28.08.1920
Drapała Michał, szer., 62 pp, zm.r. 11.08.1920
Drogowski Józef, szer., 21 pp  † 09.08.1919
Drozdowski Ignacy, st.szer., oddz. gosp. 1 pułku  † 09.09.1920
Drozdowski Marcin, szer. pilot., l baon lotn.  † 11.12.1919
Drue Feliks, żołn. WP  † 21.11.1918
Drzewek Ludwik, szer., dyw. poborowa  †20.04.1919
Dubaczewski Stanisław, szer., 32 pp  † 30.08.1920
Dubczyński Jan, szer., Okręg Gospodarczy Powązki  † 04.01.1920
Dubiel Franciszek, ppor., 38 pp, zm.r. 24.07.1920
Dubiński Romuald, ppor., 1 p.telegr., pl. 04.07.1920 pod Równem
Dubowik (Zenon), żołn. WP, zm.r. 15.08.1920
Duch (Szczepan), szer., (47 p.strz.), zm.r. 17.08.1920
Duchnowski Józef, szer. sanit., szpital zap. DOG  † 06.12.1920
Duda Franciszek, żołn. WP  † 27.11.1918
Duda Józef, szer. sanit., poc. sanit. nr 2  † 22.12.1919
Dudek Michał, żand., żandarmeria w Łucku  † 28.09.1920
Dudek Wincenty, szer. WP  † 06.03.1919
Dudkiewicz Michał, kpr., baon marsz. sap.  † 18.10.1920
Dudziec Jan, kpr., Szkoła Podchorążych  † 28.09.1919
Dudzinicki Aleksander, żołn. WP  † 22.12.1919
Dudziński Andrzej, szer., 2 pp Leg.  † 23.08.1919
Dukaczewski Franciszek, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 31.03.1920
Dunajski Stefan, szer., 3 pp Leg.  † 01.02.1920
Dunikowski Jan, szer., 1 pp Leg., zm.r. 26.09.1920
Dur Franciszek, kpr., 67 pp, zm.r. 18.08.1920
Durna Józef, szer., 16 pp  † 25.12.1919
Durnowski Jan, szer. WP  †03.09.1920
Durski Wojciech, st.szer., poc. panc. "Wielkopolski"  † 22.08.1920
Dutkowski Henryk, szer., Dyw. taborów  † 18.02.1919
Dybała Stanisław, strz., 6 p. strz. gran. K.M.  † 16.08.1920
Dybowski Stanisław, pchor., Urząd Gospodarczy 10 DP  † 07.08.1920
Dybul Walenty, por., 1 p.uł. wlkp., zm.r. 26.09.1920
Dychtyński Jan, szer., 2 pp Leg.  † 29.08.1920
Dyła Stanisław, szer., 2 pp Leg., zm.r. 12.06.1919
Dymel Stanisław, szer., 1 baon telegr. specjalny  † 16.01.1920
Dziarnik Wacław, szer., 36 pp  †08.02.1919
Dżibij Jan, szer. WP  † 11.06.1919
Dziedziczak Wacław, rekrut, 1 pp Leg.  † 19.03.1919
Dziedziech Paweł, szer., suwalski pułk  † 13.02.1919
Dziekoński Aleksander, szer.  † 11.11.1918
Dzierbicki Wawrzyniec, szer., 20 pp  † 10.01.1920
Dzierzkowski Zygmunt, kan., 1 pap  † 02.09.1920
Dzięgielewski Marian, szer., 36 pp, zm.r. 13.08.1919
Dzioba Józef, szer. WP  † 07.10.1920
Dziopa Piotr, szer., 21 pp  † 30.04.1920
Dziuk Piotr, szer., 167 p. bytomski  † 24.07.1920
Dziura Stanisław, szer., 21 pp  † 25.02.1920
Dżems Antoni, szer., 6 komp. maskowania  † 18.08.1920
Ejsmont Kazimierz, szer. sap., szt. komp. sap. oddz. zap.  † 17.07.1920
Ekert Mieczysław, marynarz WP  † 12.02.1919
Eksztejn Władysław, kpr., 2 szw. 1 D SU  † 25.02.1919
Erdman Leon,ppor., 3 baon wojsk kolej.  † 31.02.1920
Erkier Stanisław, szer., 1 komp. telegr.  † 08.01.1920
Ewerli Jan, szer. WP  † ??.04.1920
Ewiak Konstanty, szer., 5 pp Leg.  † 24.08.1919
Fabianowicz Józef, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 06.04.1920
Fabiański Adam, szer., 145 pp  † 03.09.1920
Fabiański Antoni, szer., 1 pp Leg.  † 10.01.1920
Fabiański Piotr, lotn. mech., Lotnicze Warsztaty w Mokotowie  † 18.12.1920
Fabich Jan, szer., 31 pp  † 14.07.1920
Fabisiak Kazimierz, żołn. WP  † 28.03.1920
Fabry Zdzisław, urzędnik, Wojskowy Urząd Gospodarczy  † 26.06.1920
Falczyński Kazimierz, szer. WP  † 09.01.1919
Falencki Aleksander, szer., 1 D Armii gen. Hallera  † 23.12.1919
Faliński Julian, żołn. WP  † 22.11.1918
Falkowski Marian, szer., komp. szt.  † 16.01.1919
Fałaciński Stanisław, szer., 6 pp  † 22.06.1919
Farmas Jan, szer., 3 pp Leg.  † 11.06.1919
Feda Marian, szer., 19 pp Armii gen. Hallera, zm.r. 24.09.1919
Feder Walenty, szer., stacja zborna Warszawa  † 05.07.1919
Fedor Ignacy, sap., l baon sap.  † 19.02.1920
Fedor Władysław, szer., 18 pp  † 16.08.1920
Fedorowicz Antoni, szer., 36 pp  † 26.03.1920
Fedoruk Jan, szer., 23 pp, zm.r. 22.04.1920
Feńko [Fenko] Piotr, kan., 113 pac  † 05.01.1920
Fibik Aleksander, szer. WP  † 05.02.1920
Fidelski Jan, kan., 2 pap  † 02.02.1919
Fidrych Franciszek, szer., 21 pp  † 15.07.1919
Fifelski Jan, kan., 12 pap  † 07.01.1920
Figat Jan, szer., 1 pp Leg.  † 25.05.1919
Figura Jan, szer., stacja zborna  † 24.09.1919
Filip Franciszek, szer., 21 pp  † 08.08.1920
Filipek Jan, szer. WP  † 18.07.1920
Filipek Marian, szer., 5 pp  † 11.09.1919
Filipkowski Jan, szer. WP  † 03.09.1920
Filipowicz Benedykt,szer.  † 10.11.1918
Filipowicz Bronisław, szer., kkm 205 pp  † 12.09.1920
Flis Michał, szer., 6 pp Leg.  † 24.06.1919
Flisak Kazimierz, por., 10 p. miński  † 01.08.1920
Flisiński Maksymilian, szer., 9 D  † 06.11.1920
Flomański Szymon, szer., 9 pp Leg.  † 18.10.1920
Forenc Józef, szer., zapasowa składnica  † 01.09.1920
Forkusiewicz Franciszek, rekrut WP  † 17.12.1918
Fornala Feliks, szer., 39 pp  † 03.09.1920
Fornowski Władysław, sierż. szt., 67 pp, zm.r. 19.08.1920 (odzn. VM)
Fortkiewicz Henryk, por. WP  † 11.03.1920
Frankowski Władysław, kpr., 33 pp, zm.r. 15.08.1920
Frączkowiak Kazimierz, szer., 61 pp wlkp.  † 11.07.1920
Frej Józef, szer., 5 pp Leg.  † 04.06.1920
Fronckiewicz Emil, plut., ruchomy punkt zborny jeńców  † 25.08.1920
Fronio [Fronia] Władysław, kan., l pac  † 06.09.1920
Frydrych Franciszek, żołn. WP, zm.r. 27.08.1920
Furman Stanisław, szer., 59 pp  †27.07.1920
Fusiecki Jerzy, szer. ochotnik, 205 pp, zm.r. 20.08.1920
Futa Leon, szer. sanit., poc. infekc. nr 11  † 15.01.1920
Gabinowski Marian, kan., 1 pap  † 23.01.1920
Gać Jan, szer., 109 pp, zm.r. 04.09.1920
Gaczkowski Jan, sap., Szkoła Saperów  † 02.03.1920
Gaczyński Jan, szer., baon harcerski  † 21.04.1919
Gadomski Jan, szer., PKU w Radzyminie  † 28.07.1919
Gadomski Kazimierz, sierż., oddz. robotniczy nr 34  † 29.09.1919
Gadomski Izydor, rekrut WP  † 06.12.1918
Gadomski Zacharjasz, kpr., komp. ozdrowieńców 32 pp  † 22.05.1920
Gaiński Jan, uł., 3 p.uł.  † 16.07.1919
Gajdowski Antoni, kan., 9 pap  † 09.05.1919
Gajewski Stanisław, szer., 21 pp  † 03.08.1920
Gajewski Walenty [Wincenty], kpr., 60 pp, zm.r. 20.09.1920
Galaj Konstanty, szer., 4 p. podhalański  † 01.10.1920
Galasiewicz Jan, plut., 5 pp Leg.  † 10.07.1919
Gałązka Aleksander, szer., 5 pp Leg.  † 09.11.1920
Gałązka Stanisław, szer., 1 pp Leg.  † 19.03.1919
Gałecki Stefan, szer., 10 pp  †18.12.1920
Gawęda Michał, szer. ochotnik, 28 komp.  † 19.09.1920
Gawroń Leon, kan., 15 pap, zm.r. 31.08.1920
Gawroński Kazimierz, szer., 6 pp Leg.  † 24.06.1919
Gąbiak Stanisław, szer., 3 pp Leg.  † 10.10.1920
Gąbkowski Michał, szer., komp. telegr.  † 31.12.1919
Gągorowski Władysław, szer., 1 pp wileński  † 16.08.1920
Gąsior Stanisław, szer., kkm 67 pp  † 22.06.1920
Gąsiorek Józef, plut., 1 kkm 5 pp Leg., pl. 07.09.1920, Sidra
Gąsiorowski Bronisław, szer. WP  † 06.10.1920
Gąsiorowski Henryk, szer., 1 pp syberyjski  † 12.09.1920
Gąsiorowski Jan, kpr., SU Jabłonna  † 26.02.1919
Gąsiorowski Marcin, sap., l baon sap.  † 25.03.1920
Gąsiorowski Sylwester, szer., 1 p. strz. armii gen. Hallera  † 16.12.1919
Gelter Leon, szer., 65 pp  † 15.10.1920
Gerek Władysław, szer., 15 pp  † 16.10.1920
Giedrocz Stanisław, szer., 1 pp suwalski  † 15.03.1919
Gierczyk Jan, kan., 7 pap  † 11.02.1920
Giętek Stanisław, sap., Szkoła Podoficerów Saperów  † 01.08.1919
Gil Józef, szer. WP, zm.r. 12.08.1920
Girka Stanisław, szer., 34 pp  † 26.12.1919
Giza Marian, szer., 2 D  † 17.09.1920
Gizińska Zofia, sanitariuszka  † 02.07.1919
Gliniecki Józef, plut., 34 pp  † 16.08.1920
Glinkowski Antoni, szer., Centralna Składnica Umundurowania Cytadela  † ??.11.1920
Gładkowski Jan, szer. WP  † 25.08.1920
Głażewski Franciszek, szer., baon wartown. kielecki  † 13.12.1920
Głąb Jan, szer., 144 pp, zm.r. 21.09.1920
Głodek Wojciech, szer. WP  † 12.08.1920
Głowacki Józef, żołn. WP  † 20.11.1918
Głowacki Józef, szer., Gospoda Żołnierska Warszawa  † 26.04.1919
Głowacki Henryk, szer., 14 komp. baonu kolej.  † 01.09.1919
Głowikowski Antoni, szer., 4 pp Leg.  † 21.08.1919
Głowinkowski Władysław, rekrut WP  † 04.12.1918
Gnieciowski Antoni, szer., 21 pp  † 04.03.1920
Goc Stefan, szer., tabor zap. nr l  † 26.03.1920
Gocewicz Feliks, robotnik, Warsztaty Lotnicze  † 06.04.1919
Godlewski Adam, szer., 21 pp  † 18.07.1920
Godziński Edward, st.szer., 46 pp  † 16.08.1920
Gogolewski Antoni, sierż., 28 pp  † 26.07.1920
Goliszek [Goliszak] Seweryn, szer., baon etapowy  † 22.10.1920
Goljarz Stanisław, szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Czerwonego Krzyża  † 04.12.1920
Goljat Władysław, szer., 5 pp Leg., zm.r. 11.09.1920
Goliński Józef, szer., 11 baon zap.  † 03.10.1920
Gołaszewski Jan, szer., Wojskowy Okręgowy Urząd Gosp. Warszawa  † 12.07.1920
Gołaszewski Józef, szer., 33 komp. kolej. 5 baon  † 13.10.1920
Gołębiowski Franciszek, szer., 29 pp  † 13.07.1920
Gorczak Antoni, st.szer., komp. szt. 36 pp  † 14.06.1920
Gorski Wojciech, szer., 26 pp  † 09.04.1919
Gortat Józef, szer., 4 komp. Cytadela  † 07.09.1920
Gorzechowski Jerzy, uł., 11 p.uł.  † 21.12.1920
Gorzela Józef, sap., 16 p. sap.  † 17.10.1920
Gorzkowski Franciszek, szer., 1 baon telegr. zap.  † 13.01.1920
Gościła Julian, szer., 21 pp  † 16.02.1920
Goździalski Wacław, uł., 2 p.uł. w Łukowie  † 18.05.1920
Gożniewicz Marian, żołn. WP  † 05.11.1920
Góralczyk Benedykt, żołn. WP  † 05.12.1919
Góralczyk Stanisław, szer., l lot. oddz.  † 20.03.1919
Górecki Józef, szer. 21 pp  † 26.01.1919
Górecki Józef, szer., 1 baon etapowy kielecki  † 24.12.1919
Górecki Piotr, żołn. WP  † 29.11.1918
Górecki Stanisław, szer. sanit., oddz. san. szp. zap. nr 2  † 16.03.1920
Górecki Stanisław, kan., 1 bat., miński pułk  † 16.09.1920
Górniak Władysław, szer., 58 pp, zm.r. 10.12.1920 (odzn. VM)
Górny Józef, szer. WP  † 18.11.1918
Górowski Leon, kan., 8 pac  † 13.10.1920
Górski Ignacy, szer., 1 poczta polowa  † 12.08.1920
Górski Otton, ppłk, inspektor obozu jeńców  † 02.07.1919
Górykowicz [Górynowicz] Władysław, szer., 1 pp Leg.  † 29.04.1919
Gózik Józef, plut., 4 pspodh.  † 02.10.1920
Grabarczyk Jan, szer., Główna Szkoła Piechoty  † 05.01.1920
Grabarek Jan, szer., 29 pp  † 23.08.1920
Grabczyk Antoni, szer., 2 pp Leg.  † 13.03.1919
Grabowski Bolesław, szer. WP  † 11.01.1919
Grabowski Jan, szer., 1 dyw. tabor.  † 10.10.1919
Grabowski Józef, szer. WP  † 31.07.1920
Grabowski Julian, szer., 23 pp  † 09.10.1920
Grabowski Michał, kan., 1 pap grupa Armii gen. Hallera  † 29.08.1919
Grabowski Stanisław, kan., 6 bat. baonu art. zap.  † 23.02.1920
Grabowski Wincenty, szer., 5 kolumna Armii Hallera  † 06.12.1919
Grabowski Władysław, kan., 1 dyw. art. konnej  † 25.12.1919
Grabski Józef, szer., 49 pp, zm.r. 28.08.1920
Graczyk Michał, strz., 3 pspodh., zm.r. 10.11.1920
Graczyk Stefan, szer., 66 pp  † 11.11.1920
Graczyk Szczepan, szer., 5 pp Leg.  † 06.08.1919
Gradnik Franciszek, szer., 2 pp Leg.  † 20.01.1920
Grajewicz Stanisław, szer., 4 pp Leg.  † 27.09.1920
Gral Stanisław, szer., 4 pp Leg.  † 24.12.1919
Granoszewski Jan, - szer., 32 pp  † 24.11.1919
Grat Józef, st.szer., 36 pp  † 15.08.1920
Grat Wawrzyniec, żołn. WP  † 22.07.1920
Grenda Franciszek, robotnik, Centralne Warsztaty Lotnicze  † 06.02.1920
Gregorowicz Marian, st.szer., Centralne Warsztaty Telegr.  † 03.04.1920
Grędzielewski Bronisław, szer., 2 pp ochrony kolej.  † 14.09.1920
Grędziński Franciszek, st.szer. WP, pl. 15.08.1920, Radzymin
Grochowski, szer. WP  † 17.08.1920
Grochowski Aleksander, żołn. WP  † 09.12.1918
Grodzki Jan, żand. WP  † 19.07.1920
Grodzki Julian, szer. ochotnik szofer, 20 kolumna samochodów ciężarowych, pl. 19.10.1920, pod Brodami
Grolicki Stanisław, uł., szw. zap. taboru nr 1  † 23.07.1920
Gromacki Franciszek, szer., komp. telef. p. telegraf.  † 08.07.1919
Gronkowski Karol, szer., 48 pp, zm.r. 08.10.1920
Grosicki Bolesław, szer., 19 pp  † 08.12.1919
Grubski Ignacy, uł., szw. zap. taboru nr 1  † 15.03.1920
Gruchała Wawrzyniec,żołn. WP  † 28.11.1918
Grudny Paweł, kan., 1 bat. polowa  † 04.03.1919
Gruszczyński Piotr, szer., kkm miński pułk  † 13.07.1920
Gruszka Maciej, szer., 25 pp  † 12.10.1920
Gruszkiewicz Władysław, szer., 21 pp  † 02.05.1919
Gryglewski Antoni, szer., 31 pp  † 19.08.1920
Gryziak Józef, szer., Komenda Wojskowa lewobrz. Wisły  † 01.12.1919
Grzebak Józef, strz., 3 pspodh.  † 04.06.1920
Grzelakowski Jakub, szer., 22 pp  † 03.07.1920
Grzesiak Karol, kan., 8 pap  † 28.05.1919
Grześkiewicz Bronisław, szer., 3 kkm 145 p., zm.r. 07.09.1920
Grzeszkiewicz Józef, szer., poczta pol.  † 18.11.1920
Grzybowski Antoni, szer., 34 pp  † 10.12.1920
Grzybowski Brunon, st.szer., Dep. I MSWojsk.  † 09.06.1920
Grzymała Wacław, szer., 1 baon telegr.  † 20.02.1920
Grzyś Franciszek, szer., 8 pp wileński  † 01.03.1920
Grzywaczewski Bronisław, szer., 1 pp Leg., zm.r. 14.10.1920
Gubowski Mieczysław, szer., 2 pp Leg.  † 26.08.1920
Guc Andrzej, szer., 25 pp  † 03.02.1920
Gucze Leon, szer., 13 pp, zm.r. 25.08.1920
Gudlewicz Walenty, szer., front. poczt. pol. 62 pp  † 21.07.1920
Gudzinowicz Maciej, szer. WP  † 13.10.1920
Gugała Andrzej, szer., 36 pp  † 17.07.1919
Gugała Jan, szer. WP  † 01.01.1920
Gulej Jan, szer., samodz. dyon straży gran.  † 07.01.1920
Gusek Jan, szer., 42 pp  † 18.02.1920
Gutkowski Stanisław, uł., 214 p.uł.  † 30.09.1920
Gutowski Jan, szer., 101 (10) pp  † 06.12.1920
Guz Józef, szer., 64 pp  † 06.08.1920
Guź [Guz] Stefan, kpr., 1 p. szwol., pl. 03.04.1920, Jelsk
Gwoździak Czesław, szer., 67 pp  † 21.07.1920
Habert Czesław, szer., 5 pp Leg.  † 21.08.1919
Habik Wincenty, szer., baon kielecki  † 15.12.1920
Hałas Walerian, szer., 5 pp Leg.  † 04.09.1919
Hałyk Eljasz, szer., komp. Zamkowa  † 13.05.1920
Han Bolesław, szer. sanit., komp. sanit. Szpitala Mokotowskiego  † 22.10.1919
Hanas Bronisław, żołn. WP  † 10.11.1918
Hanke Roman, st.wachm. żandarmerii  † 08.05.1920
Haraburda Jan, ppor. WP  † 09.01.1920
Harbaszewski Czesław, szer. WP  † 07.12.1920
Hebda Władysław, szer., 1 garaż automobil.  † 12.01.1920
Heller Edward, szer. WP  † 08.01.1919
Herciński Feliks, szer., 5 pp Leg.  † 03.08.1920
Hermanowicz Józef, szer., 101 pp, zm.r. 27.08.1920
Hiasoń Jan, szer., 1 pp Leg.  † 29.08.1920
Hoch Leon, szer., 58 pp  † 09.09.1920
Hodyla [Hodyka] Jan, szer. WP  † 06.02.1920
Hoffman. Stefan, szer., 1 pp Leg.  † 12.08.1920
Holewiński Stanisław , strz., 16 Dyw. Strz. Pomorskich  † 15.12.1920
Hrom Roman, kan. ochotnik, 2 bat. art. zenitowej  † 07.09.1920
Hryniewiecki Bronisław, szer., 5 pp Leg.  † 14.11.1920
Hubel Jan, por., 3 pap, d-ca 9 bat.  † 10.09.1920 (odzn. VM)
Hulecki Władysław, sierż. stacja zborna Armii gen. Hallera, Modlin  † 21.01.1920
Idzikowski Mikołaj, szer., 22 pp  † 12.03.1919
Ignaciuk Franciszek, szer., 7 pp Leg.  † 30.12.1919
Iljin Jan, żołn. WP  † 27.11.1918
Jabłonowski Józef, żołn. WP  † 20.11.1918
Jabłoński Adam, szer., 34 pp, zm.r. 22.07.1920
Jabłoński Henryk, szer., 32 pp  † 12.06.1920
Jabłoński Kazimierz, rekrut, 1 pp Leg.  † 03.12.1918
Jabłoński Stanisław, szer., 5 pp Leg.  † 17.11.1919
Jabłoński Wincenty, szer., 21 pp  † 02.08.1920
Jackiewicz Andrzej, por., 4 pp Leg., zm.r. 31.07.1920
Jackowiak Jan, żołn. WP  † 19.08.1920
Jacuta Kazimierz, żołn. WP  † 11.09.1920
Jacymiński Roman, szer., komp. garnizonowa  † ??.02.1920
Jadacki Aleksander, szer., 13 pp  † 10.03.1920
Jagiełło Jan, rekrut, 5 pp Leg.  † 18.03.1919
Jaginiak Idzi, strz., 6 p. strz. gran.  † 24.08.1920
Jagodziński Aleksander, szer., 201 pp  † 04.12.1920
Jagodziński Antoni, żołn. WP  † 15.11.1918
Jagodziński Józef, strz., 3 pspodh., zm.r. 24.09.1920
Jagodziński Maksymilian, strz., 9 p. strz., zm.r. 20.08.1920
Jagodziński Wincenty, uł., szw. zap. taboru nr l  † 29.03.1920
Jagusiak Serafin, szer. WP  † 13.11.1918
Jakiwiak Władysław, szer., 36 pp  † 09.08.1920, Lwów (?)
Jakubczyk Franciszek, szer., 25 pp  † 16.01.1920, Warszawa
Jakubowski Czesław, rtm., 14 p.uł., pl. 09.10.1920, Korosteń (odzn. VM)
Jakubowski Jan, szer., stacja zborna  † 30.07.1919
Jakubowski Michał, szer., 7 komp. telegr. przy II Armii  † 08.10.1920
Jakubowski Władysław, szer., 31 pp  † 14.08.1920
Jama Stanisław, szer., 49 pp  † 03.12.1920
Jambroży Franciszek, szer., 63 pp  † 09.08.1920
Janas Michał, żołn. WP  † 24.11.1918
Janicki Wawrzyniec, sap., 16 baon sap.  † 17.11.1920
Janiszewski Michał, szer., 2 pp Leg., zm.r. 03.12.1920
Janka Jan, uł., 2 wlkp.p.uł.  † 06.10.1920
Jankiewicz Stanisław, szer., słucki pułk  † 25.03.1920
Janko Rudolf, szer., 1 pp Leg., zm.r. 05.07.1919
Jankowski Heliodor, kpr., 21 pp  † 07.01.1920
Jankowski Kazimierz, sierż. pil., 13 esk. myśliwska, pl. 18.08.1920 (odzn. VM i KW)
Jankowski Mieczysław, szer., 2 pp Leg.  † 24.03.1920
Jankowski Szczepan, szer., 4 pomorski pp, zm.r. 03.09.1920
Jankowski Władysław, kpt., dca II dyonu 1 pac  † 18.10.1920
Janowski Wacław, szer., 1 pp Leg.  † 02.03.1919
Janulewicz Antoni, szer., 1 p. suwalski  † 09.08.1919
Janusz Jan, rekrut, 4 bat. 10 pap  † 13.03.1919
Jańczak Zygmunt, szer., 28 pp  † 01.08.1920
Jarczyński Roman, szer. WP  † 09.08.1920
Jarkowski Włodzimierz, por., transp. zagraniczny MSWojsk.  † 02.07.1920
Jarmusz Wincenty, st.szer. WP  † 09.08.1920
Jaroński Eugeniusz, szer., Szkoła Rusznikarska  † 24.06.1919
Jaroński Wawrzyniec, szer., 70 pp  † 27.09.1920
Jaroszek Feliks, uł., 2 p.uł. lubelskich  † 06.09.1920
Jaroszewicz Antoni, szer., 9 pp Leg., zm.r. 21.10.1920
Jarus Franciszek, szer. pilot, 12 eskadra lotn.  † 15.08.1920
Jasinicki Adam, szer., baon zap. OKC  † 15.09.1920
Jasiński Antoni, st.żand., l dyon żandarmerii  † 05.06.1920
Jasiński Stefan, szer., 1 pp Leg.  † 22.12.1918
Jasiuniec Kazimierz , szer. WP  † 13.12.1920
Jaskółka Antoni, szer., 3 krakowski pułk  † 17.08.1920
Jastrzębowski Wacław, uł., 112 p. konny oddz. mjr Jaworskiego  † 03.12.1920
Jastrzębski Stanisław, szer., 167 pp  † 03.10.1920
Jaśkowski Jakub, szer., kolumna parkowa nr 2  † 03.01.1920
Jatczak Czesław, szer., komp. rekonwal. 21 pp  † 20.07.1919
Jaworski Kazimierz, plut., 4 szw. 3 dyonu żandarmerii  † 27.10.1920
Jaworski Stanisław, kan., bat. 1 D  † 17.10.1919
Jaworski Stanisław, szer. WP  † 18.10.1920
Jaworski Wacław, szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego  † 17.06.1920
Jedliński Zygmunt, kan., 8 pap  † 27.06.1919
Jeleń Władysław, szer., 2 pp Leg.  † 20.11.1920
Jeńszkowiak Jan, kpr., 46 pp  † 15.08.1920
Jezierski Stanisław, szer. WP  † 02.09.1920
Jeziorowski Kazimierz, szer., 266 pp  † 11.08.1920
Jeziorowski Stanisław, szer. WP  † 25.12.1918
Jeziorska Ludmiła, sanitariuszka  † 24.07.1920
Jeziorski Ignacy, strz. kon., 1 szw. straży gran.  † 10.04.1919
Jeznach Stefan, ppor. obs., lotn. I Armii, zg. śm. lotn. 06.08.1920
Jędrzejczak Walenty, kan., 5 bat. 17 pap  † 28.08.1920
Jodłowski Szczepan, szer., szpital koni nr 2Praga  † 05.11.1920
John Aleksander, por., 4 komp. 9 pp Leg., zm.r. 21.10.1920, szp. pol. 602
John Władysław, szer. WP  † 16.08.1920
Jopp Jan, st.szer., 4 pp Leg., zm.r. 09.08.1920
Józefiak Józef, uł., l p.uł.  † 20.08.1920
Jóźwiak Michał, szer., 3 p. straży gran.  † 05.03.1920
Juchnicki Józef, szer., 12 pp  † 01.04.1919
Juchniewicz Bronisław, szer., 21 pp  † 16.04.1920
Judczak Aleksander, szer., 32 pp  † 09.01.1920
Jurczak Aleksander, strz., 1 pspodh., zm.r. 13.08.1920
Jurczyk Anastazy, szer., auto przy Misji Francuskiej Armii gen. Hallera  † 08.10.1920
Jurkiewicz Antoni, szer., 63 pp  † 08.09.1920
Jurkiewicz Czesław, szer., komp. telef. 63 pp  † 24.09.1920
Jurkowski Stanisław, st.szer., pluton żandarmerii wojskowej  † 17.05.1920
Juszczyński Franciszek, żołn. WP  † 25.08.1920
Jużyrek [Jużynek] Jan, szer., 101 pp, zm.r. 30.09.1920
Kachała Szczepan, szer., 15 pp  † 17.01.1920
Kacperski Piotr, szer., 6 pp Leg., zm.r. 13.09.1920
Kacprowicz Stanisław, kan., 5 pap, zm.r. 27.07.1920
Kacprowski Feliks, szer., 5 pp Leg.  † 27.11.1920
Kaczalak Józef, szer., Urząd Gospodarczy Warszawa Praga  † 04.04.1919
Kaczała Wincenty, szer., 13 pp  † 24.09.1919
Kaczmarczyk Telesfor, szer., kkm 33 pp  † 11.08.1919
Kaczmarczyk Władysław, szer., 36 pp  † 01.09.1919
Kaczmarek Artur, uł., oddz. poznański konny, zm.r. 15.03.1919
Kaczmarek Józef, telegraf., 1 p. telegraf., zm.r. 23.03.1919
Kaczmarski Zygmunt, kpt., dowództwo dworca Aleksandrów  † 01.11.1919
Kaczocha Jan, szer., 7 pp Leg.  † 15.04.1919
Kaczor Piotr, szer., 42 pp  † 01.01.1920
Kaczyński Antoni, szer., 32 pp  † 08.01.1920
Kaczyński Konrad, szer. WP  † 21.01.1920
Kadisz Jan, uł., 13 p.uł.  † 04.04.1920
Kaftan Jan, rekrut WP  † 10.04.1919
Kajdos [Kajdas] Jan, strz., 3 pspodh.  † 10.08.1920
Kajser [Kajzer] Władysław, szer., 21 pp  † 17.09.1919
Kakowski Józef, szer., komp. zap. baon wartown.  † 26.03.1920
Kalafaciuk Mieczysław, szer., 5 pp Leg.  † ??.07.1919
Kalata, żołn. WP  † 24.11.1918
Kalata Czesław, szer., 21 pp  † 19.10.1919
Kalbarczyk Józef, plut., 1 p. szwol., pl. 03.04.1920, Kuźmicze
Kalczyński Stefan, szer., 1 pp Leg.  † 27.01.1919
Kaliniak Paweł, kpr., dowództwo Szkoły Wyższej Taborów Warszawa  † 05.03.1920
Kalinowski Ignacy, szer., 8 pp Armii gen. Hallera  † 26.07.1919
Kalinowski Jan, szer. WP  † 03.09.1920
Kaliński Wiktor, ppor., 36 pp, pl. 18.01.1920, Zahacie
Kalisz Wincenty, szer., 49 pp, zm.r. 11.10.1920
Kalita Józef, szer., oddz. wartowniczy Zamku Warszawskiego  † 28.12.1919
Kalitowski Józef, szer., 32 pp  † 08.02.1920
Kałuski Henryk, szer., 201 pp  † 11.09.1920
Kałuża Józef, szer., 3 pp Leg.  † 08.05.1919
Kamiński Feliks, szer., Sztab Generalny  † 31.08.1919
Kamiński Franciszek, żołn. WP  † 07.11.1919
Kamiński Ignacy, szer., 145 pp, zm.r. 18.08.1920
Kamiński Józef, strz., 1 pspodh., zm.r. 13.07.1920
Kamiński Józef, kan., 1 pac  †31.08.1920
Kamiński Leon, szer., tabor zap. nr 1  † 27.06.1920
Kamiński Maksymilian, żołn. WP  † 23.12.1918
Kamiński Michał, szer., 16 pp  † 06.08.1920
Kamiński Roman [Romuald], plut., 5 pp Leg., zm.r. 02.10.1920
Kamiński Wacław, żołn. WP  † 20.11.1918
Kamiński Wincenty, szer. sanit.  † 14.09.1919
Kamionowski Edward, kpr., 19 pp  † 31.10.1919
Kanan Henryk, szer., p. białostocki  † 14.08.1919
Kania Szymon, szer., 64 pp  † 07.08.1920
Kania (Klama?) Walerian, uł., szw. przyboczny Naczelnego Wodza  † 15.01.1920
Kanyszew Otto, kan., 46 bat. 167 p.  † 31.08.1920
Kapacki Jan, szer., 36 pp  † 01.08.1920
Kapica Wacław, szer., l baon kolej.  † 02.12.1919
Kapka Józef, żołn. WP  † 25.09.1920, poc. szp. 34
Kapkowski Michał, szer., 15 pp, poczta pol. nr 26  † 23.07.1920
Karasiuk Antoni, szer., punkt zborny SU  † 28.10.1918
Karaszewski Józef, szer., 63 pp  † 10.09.1920
Karcz Jan, szer., 5 pp Leg., zm.r. 30.07.1920
Karczewski Władysław, szer., 5 pp Leg.  † 04.12.1920
Karczmarek Wojciech, żołn. WP  † 26.08.1920
Kardysiak Stanisław, uł., szw. front. 16 p.uł.  † 28.09.1920
Karga Józef, szer., 7 Bryg. Piech.  † 27.09.1920
Karnaś Wojciech, szer., 17 pp  † 17.11.1920
Karol Zdzisław, strz., 3 pspodh.  † 25.09.1920
Karolak Józef, szer., 59 pp  † 01.08.1920
Karotkiewicz Franciszek, szer., 21 pp  † 17.02.1920
Karpiński Adam, szer., 29 pp  † 20.08.1920
Karpiński Jan, sierż., 4 łucki baon etapowy  † 05.06.1920
Karpiński Józef, szer. WP  † 29.08.1920
Karpiński Kazimierz, rekrut WP  † 26.11.1918
Karpiński Marian, szer., 4 pp Leg., zm.r. 05.05.1920
Karpowicz Kazimierz, szer., 102 kolumna taborowa  † 13.08.1919(1920?)
Karpus Franciszek, szer., 4 pp Leg., zm.r. 05.08.1920
Kartala [Kartela] Franciszek, szer., 22 pp  † 05.08.1920
Karwacki Bolesław, kan. ochotnik, 7 pap, zm.r. 21.07.1919
Karwacki Stanisław, kpt., żandarmeria polowa  † 09.03.1920
Karwacki Wojciech, szer., Komenda miasta Warszawy, zm.r. 14.04.1920
Kasperski Franciszek, szer., 66 pp  † 10.09.1920
Kasperski Władysław, żołn. WP  † 08.12.1918
Kasprowiak Antoni, st.szer., 17 dyw. kolumna sap.  † 03.09.1920
Kasprowicz Stefan, szer., 63 pp, zm.r. 15.10.1920
Kasprzak Józef, plut., 69 pp  † 25.08.1920
Kasprzak Józef, uł., 3 p.uł.  † 29.11.1920
Kasprzak Stanisław, szer., Centralny Urząd Gospodarczy w W-wie  † 19.09.1920
Kasprzyk Franciszek, szer., 21 pp  † 06.02.1920
Kasztelan Antoni, żołn. WP  † 29.11.1918
Katarzyński Stefan, szer., 8 pp Leg.  † 23.01.1920
Kausz Stefan, żołn. WP  † 02.12.1918
Kawiecki Stanisław, szer., 1 baon wartown.  † 02.01.1920
Kawlak, żołn. WP  † ??.09.1920
Kaział Alojzy, kan., 15 pap  † 01.09.1920
Kazimierczak Ignacy, szer. sanit., szpital polowy nr 11  † 09.06.1919
Kazimierczak Teodor, szer., baon lotn.  † 08.01.1920
Kazimierczyk Walerian, szer., 5 pp Leg.  † 24.10.1920
Kazimierski Marian, szer., 61 pp  † 24.09.1920
Kazimierski Zygmunt, szer.  † ??.11.1918
Kądziela Wincenty, szer. WP  † 24.12.1919
Kątaba Stanisław, żand., placówka żandarmerii w Częstochowie  † 18.04.1919
Keczaj Franciszek, szer. WP  † 04.08.1920
Kempiński Stanisław, żand. WP  † 17.01.1920
Kędzierski Franciszek, szer., 201 pp  † 14.08.1920
Kędzierski Jan, szer., 7 pp Leg.  † 09.02.1919
Kędzior Józef, strz., 3 pspodh., zm.r. 11.10.1920
Kępiński Kazimierz, kan., bat. art. zap. Góra Kalwaria  † 15.02.1920
Kępka Jan, szer., 32 pp  † 01.08.1920
Kępka Józef, szer., 36 pp  † 23.12.1919
Kęty Michał, kan., 18 pap  † 26.08.1920
Kiełbasiński Franciszek, szer. Odsieczy Lwowa  † 20.04.1919
Kidrowski Alojzy, żołn. WP  † 09.11.1920
Kidyla Stefan, szer., 1 baon telegr.  † 22.02.1920
Kiełczewski Zygmunt, szer., komp. szt. Cytadeli  † 18.10.1920
Kiełtyka Józef, szer., 59 pp  † 18.08.1920
Kiepertt Franciszek, szer., oddz. ckm 68 pp  † 12.09.1920
Kilarski Andrzej, szer., 3 pp Armii gen. Hallera  † 27.10.1919(1920?)
Kisiel Stanisław, szer., komp. szt. 16 dyw.  † 10.10.1920
Kisieliński Zygmunt, szer., komp. ozdrowieńców 21 pp  † 19.02.1920
Kisła [Kisły] Józef, szer., 42 pp  † 25.11.1920
Kitczuk Stanisław, kpr. WP  † 02.08.1920
Kiwała Marcin, szer., baon zap. kielecki  † 10.12.1920
Klajn Paweł, szer., 56 pp, zm.r. 16.11.1920
Klak Józef, żołn., 49 p.strz.  † 02.11.1920
Klej Andrzej, szer., 21 pp  † 26.07.1920
Klepacz Józef, szer., 46 pp, zm.r. 28.08.1920
Klimałczyk [Klimańczyk] Antoni, szer. WP  † 29.10.1920
Klimaszewski Marian, ppor. MSWojsk.  † 28.12.1919
Klimaszewski Zygmunt, szer., 1 lotn. dyw. zap., zm.r. 13.03.1920
Klimczak Ignacy, szer., PKU Siedlce  † 14.02.1920
Klingert Edward, kan., Warsztaty Artylerii  † 08.01.1920
Klisiński Ludwik, szer. WP  † 29.12.1919
Kliszport [Kliszpost] Władysław, szer., 36 pp  † 26.07.1920
Kloc Piotr, szer., 15 pp  † 21.01.1919
Klops Wacław, strz., p. strz. białostockich  † 24.12.1920
Kluj Andrzej, szer., 68 pp, zm.r. 18.08.1920
Kluk Franciszek, szer., pp wileński, zm.r. 05.11.1920
Klukowski Marcin, st.wachm.  † 17.12.1920
Kłuż [Kluz] Franciszek, szer., Armia gen. Hallera  † 28.07.1919
Kłak Franciszek, uł., p.uł.  † 18.04.1919
Kliber Jan, kpr. WP, zm.r. 19.08.1920
Kliks Władysław, szer., 1 pp Leg.  † 23.08.1920
Kłoda Paweł, szer., 65 pp  † 01.10.1920
Kłopot Jan, szer., 6 p. telegr. 1 D  † 26.09.1920
Kłopotowski Stanisław, szer., komp. szturmowa 21 pp  † 13.11.1920
Kłosiewicz Michał, szer., PKU Warszawa  † 13.01.1920
Kłosowski Wojciech, szer., 1 p.garnizonowy  † 02.02.1920
Kmiecik Józef, szer., 10 pp  † 08.08.1920
Kmieć Józef, szer., 16 pp  † 23.12.1919
Knopf Franciszek, rekrut, szpital zap. koni nr 1  † 17.03.1919
Kobielan Konstanty, szer., 3 p. strz. wlkp.  † 26.06.1920
Kobos Władysław, szer., 4 baon lwowski etapowy  † 16.03.1920
Kobyliński Lubomir, żołn. WP  †29.11.1918
Koc Stanisław, szer. WP  † 23.10.1920
Kocenda Wladysław, strz., 3 pspodh.  † 15.10.1920
Kochan Franciszek, szer., 10 pp, zm.r. 23.09.1920
Kocioł Wojciech, szer., 1 pp Leg.  † 03.09.1920
Kolasiński Ignacy, st.szer., 8 pp Leg.  † 29.09.1920
Kolczykowski Józef, szer., 23 pp, zm.r. 04.12.1919
Kołakowski Władysław, szer., 233 pp  † 17.08.1920
Kołatkowski Władysław, szer., baon wartown.  † 21.09.1920
Kołczuk [Kołczun] Władysław, żand., żandarmeria śledcza  † 31.12.1919
Kołodziej Jan, szer., 10 pp  † 30.03.1920
Komar Józef, szer., 36 pp  † 28.02.1919(1920?)
Komar Konstanty, st.szer., oddz. szt. Zarz. Kwatermistrzostwa w Białymstoku  † 17.08.1920
Komar Piotr, szer., kkm 36 pp  † 20.08.1920
Komarowski Jan, kan., 10 bryg. art. pol.  † 18.11.1920
Komberknop Bronisław, szer., 201 pp  † 12.09.1920
Komorkiewicz Wacław, szer., 2 baon zap.  † 28.01.1919
Komorowski Marian, szer., 201 pp, zm.r. 03.09.1920
Konarczyk Józef, szer., 8 pp Leg.  † 18.08.1920
Konarkowski Edmund, strz. konny, 1 szw. 6 p. strz. gran.  † 11.09.1920
Konca Andrzej, szer., 32 pp  † 18.01.1920
Kondas Władysław, szer., baon wartown. poznański  † 11.10.1920
Kondracki Jerzy, kpr. WP  † 29.12.1919
Konieczko Władysław, bomb., bat. zap. art. konnej  † 10.09.1920
Konieczniak Jan, st.szer., baon wartown. zap. Kielce  † 23.03.1920
Konnicki Bronisław, art. konny, bat. zap. art. konnej  † 31.12.1919
Konopka Walenty, sap., baon marsz. sap.  † 10.10.1920
Konrat [Konrad] Ignacy, strażnik kolej., 7 oddz. straży kolej.  † 25.05.1919
Konrad Józef, kpr., 14 pp, zm.r. 03.08.1920
Kopański Aleksander, szer., komp. Zamkowa  † 28.06.1919
Kopczewski Jan, szer., 2 komp. frontowa Rembertów  † 12.10.1919
Kopczyński Władysław, szer., 68 pp, zm.r. 24.07.1920
Kopeć Andrzej, szer., 2 baon wartown.  † ??.04.1920
Kopka Stanisław, kan., 3 pac haubic Cytadela  † 13.04.1919
Kopyś Antoni, szer., 1 pp Leg.  † 14.08.1920
Koralewski Antoni, szer., 46 pp  † 23.11.1920
Koralewski Marian, st.szer. WP  † 02.08.1920
Korczak Józef, por., 201 pp, pl. 18.10.1920, Wilno
Kordak Wincenty, szer., 61 pp  † 19.08.1920
Korol Zdzisław, strz., 3 pspodh., zm.r. 25.09.1920
Korona Piotr, strz., p. strz. kowelskich  † 25.12.1920
Korzeniowski Józef, szer., 1 dyw. piekarni polowej  † 25.04.1920
Kosik Stanisław, żołn. WP  † ??.04.1920
Kosiński Gabriel, szer., 83 kolumna tabor. GO gen. Krajewskiego  † 18.01.1920
Kosiński Kazimierz, szer., 6 pp Leg.  † 17.08.1920
Kosiński Stanisław, żand. WP  † 16.10.1920
Kosiorek Stanisław, szer., stacja zborna Warszawa  † 29.03.1920
Kosmalski Władysław, szer., 65 pp  † 10.08.1920
Kosmala Tomasz, szer. WP, zm.r. 04.08.1920
Kostrowicki Mikołaj, st.uł., 108 p.uł., zm.r. 11.08.1920
Kostrzewa Szczepan, szer., 5 pp Leg.  † 10.02.1920
Kostrzewski Kazimierz, szer., WP  † 19.04.1919
Kostrzewski Marian, szer., 32 pp  † 06.11.1920
Kosyl Stanisław, kan., 9 pap  † 07.06.1920
Kościelski (Leon), szer., 62 pp  † 19.08.1920
Kościński Józef, sierż., szt. komp. fort. Twierdzy Modlin  † 18.05.1919
Kot Teodor, szer. WP  † 30.12.1919
Kotas Ignacy, sap., 17 baon sap.  † 25.07.1920
Kott Jan, kpr., 7 pp Leg.  † 18.07.1920
Kotwa Wawrzyniec, szer., 11 pp  † 21.10.1920
Kotyński Konstanty, szer., 15 pp  † 20.07.1920
Kowalczyk Antoni, szer., komp. Zamkowa  † 30.05.1920
Kowalczyk Franciszek, szer. WP  † 19.12.1918
Kowalczyk Józef, szer., 36 pp  † 20.01.1920
Kowalczyk Józef, szer., PKU  † 06.09.1920
Kowalczyk Kazimierz, szer., 1 dyw. taboru nr 1  † 07.05.1919
Kowalczyk Michał, st.uł., 1 p.uł. krechowieckich  † 05.01.1920
Kowalczyk Stanisław, szer., oddz. Zamku, komp. wartown.  † 27.08.1920
Kowalczyk Walenty, szer., 2 komp. Zamkowa  † 02.01.1920
Kowalczyk Władysław, szer., 2 komp. frontowa 34 pp  † 16.08.1920
Kowalewski Antoni, szer. sanit., Szpital Epidemiczny  † 05.01.1920
Kowalewski Antoni, szer., 10 pp  † 21.08.1920
Kowalik Antoni, kan., 10 pap  † 28.05.1919
Kowalik Jakub, szer., 9 D, Urząd Gospodarczy  † 21.09.1920
Kowalkowski Władysław, rekrut WP  † 18.11.1918
Kowalski Aleksander, szer.  † 12.11.1918
Kowalski Antoni, szer., stacja zborna  † 22.07.1919
Kowalski Bolesław, sap., 1 baon sap.  † 18.10.1920
Kowalski Henryk, szer. WP  † 16.08.1920
Kowalski Jan, szer. WP  † 23.07.1919
Kowalski Jan, szer., 15 pp  † 09.01.1920
Kowalski Jan, szer., 157 pp  † 08.09.1920
Kowalski Józef, szer., 5 pp Leg., zm.r. 17.12.1919
Kowalski Józef, szer., 40 pp  † 31.07.1920, poc. sanit.
Kowalski Kazimierz, szer., 70 pp  † 29.08.1920
Kowalski Stanisław, szer., Lotnicze warsztaty automobil.  † 08.07.1920
Koza Franciszek, szer., 65 pp  † 23.11.1920
Koza Leon, szer., 32 pp  † 11.02.1919
Kozaczka Paweł, strz., 3 p. strz. konnych  † 09.09.1920
Kozak Konstanty, szer., 21 pp  † 13.02.1920
Kozak Stanisław, szer., 5 baon lubelski  † 09.12.1920
Kozakiewicz Ignacy, chor. WP  † 29.11.1918
Kozakowski Kacper, szer., 8 pp Leg.  † 01.10.1920
Kozanecki Henryk, por. pil., 12 eskadra lotn., zm.r. 12.08.1920
Kozieracki Władysław, szer., Centralne Zakłady Telef.-Telegr.  † 27.12.1919
Kozigóra Michał, szer., 15 pp  † 25.04.1920
Koziński Stanisław, żand. WP  † 16.10.1920
Kozłowski Adam, szer., 8 pp Leg.  † 25.05.1919
Kozłowski Franciszek, szer. sanit., zm.r. 05.08.1920
Kozłowski Franciszek, szer. WP  † ??.11.1920
Kozłowski Konstanty, szer., 63 pp, zm.r. 15.10.1920
Kozłowski Ksawery, szer., 41 p. suwalski  † 04.08.1920
Kozłowski Władysław, żołn. WP  † 30.11.1918
Kozłowski, żołn. WP  † 02.08.1920
Koźliczak [Koźliczek] Stanisław, szer., stacja zborna  † 20.03.1920
Koźluk Jan, szer., 1 komp., stacja zborna  † 14.06.1919
Koźma Franciszek, szer., 4 p. poznański  † 06.05.1920
Kożyna Józef, szer. WP  † 18.07.1920
Kraiński Kazimierz, strz., 2 pspodh., zm.r. 28.09.1920
Krajewski Czesław, szer., 21 pp  † 05.05.1919
Krajewski Jan, st.szer., 32 pp  † 14.08.1920
Krajewski Stanisław, szer. WP  † 20.12.1919
Krajewski Władysław, st.szer., 28 pp, zm.r. 19.07.1920
Krajewski Zygmunt, kpr., 14 p. strz. konnych, zm.r. 26.03.1920
Kramer Wiktor, szer., 155 pp, zm.r. 12.07.1920
Kramski Edward, szer., 36 pp  † 06.10.1920
Krasnodębski Wojciech, szer., 32 pp  † 03.08.1919
Krasowski Leon, szer., straż kolej. białostocka  † 29.07.1920
Krasuski Polikarp, szer., 7 pp Leg., zm.r. 09.10.1920
Krauze Edward, szer., 2 pp Dęblin  † 28.03.1919
Krauze Henryk, mar., 1 baon morski, zm.r. 02.05.1920
Krawczyk Józef, szer., baon etapowy kielecki  † 11.12.1920
Krawczyk Kazimierz Andrzej, st.uł., 203 p.uł.  † 12.09.1920
Krawczyk Wincenty, szer., 55 pp  † 17.11.1920
Krepsztul [Krapsztal] Jan, szwol., 1 p. szwol., zm.r. 03.04.1920, Jelsk
Kreut Adam, szer., 25 pp  † 22.01.1920
Krośnicki Witold Stefan, pchor., 6 p.uł.  † 20.10.1919
Kroć [Kroc] Stanisław, szer., 31 pp  † 29.08.1920
Kroczyc Edward, szer., 3 pp Leg.  † 28.08.1920
Kropielnicki Stanisław, szer., 36 pp  † 22.02.1920
Król Aleksander, sierż., 5 pp Leg.  † 21.08.1919
Król Józef, szer. WP  † 23.07.1919
Król Marian, szer., 1 pp Leg.  † 21.08.1920
Król Paweł, szer., 5 pp Leg.  † 26.09.1920
Król Stanisław, szer. WP  † 07.04.1919
Królak Feliks, st.szer., 47 pp  † 17.08.1920
Krüger Jan, szer., 36 pp  † 23.03.1920
Krugiołka [Krugułka] Władysław, szer., 14 pp  † 21.08.1920
Kruk Stanisław, strz., 3 pspodh., zm.r. 13.11.1920
Krupa Marcin, szer., 49 p. strz.  † 07.01.1920
Krupa Paweł, szer., 145 pp  † 09.10.1920
Krupiński Jan, kpr., 1 pp Leg.  † 19.12.1919
Kruporz [Krupor] Stanisław, uł., szw. jazdy zap.  † 03.01.1920
Krusiecki Stanisław, szer., 4 pp Leg.  † 01.01.1920
Kruszewicz, żołn. WP  † 14.08.1920
Kruszewski Henryk, ppor., adiutant, 32 pp  † 09.11.1920
Kruszewski Jan, szer., warsztaty kolejowe  † 01.05.1919
Kruszewski Jan, strz., 66 p. kaszubski  † 02.08.1920
Kruszewski Józef, szer. sap., komp. zap.  † 04.07.1920
Kruszewski Kazimierz, kan., 10 pap  † 28.12.1920
Kruż Mikołaj, szer., 15 pp, zm.r. 16.06.1920
Krybski Stanisław, szer., stacja wyżywienia  † 14.10.1920
Krydel Wacław, ppor., 13 p.uł.  † 07.08.1920 (odzn. VM)
Krygier Władysław, szer., 5 pp Leg.  † 24.07.1920
Kryk Roman, strz., 4 pspodh., zm.r. 04.10.1920
Kryszczak Józef, szer. WP  † 08.08.1920
Krzemień Józef, szer., 1 pp Leg.  † 14.03.1919
Krzeszowski Teofil, szer., 2 pp Leg.  † 13.08.1920
Krzewiński Stanisław, szer.,6 pp Leg.  † 27.07.1920
Krzyczkowski Leon, szer., baon telegr. zap., zm.r. 14.07.1920
Krzyczkowski Piotr, szer., 21 pp  † 23.12.1920
Krzywda Antoni, szer., 32 pp  † 31.06.1920
Krzyżanowski Joachim, szer., 47 pp, zm.r. 06.11.1920
Krzyżewski Józef, szer. WP  † 17.01.1920
Ksanter Wincenty, szer., 36 pp  † 10.08.1920
Książek Stanisław, szer., kkm 36 pp  † 26.09.1920
Ksiobel Franciszek, żołn. WP  † 08.08.1920
Kubarz Andrzej, szer. WP  † ??.12.1918
Kubiak Bonifacy, szer., 201 pp, zm.r. 27.08.1920
Kubiak Franciszek, plut., 2 baon zap., zm.r. 22.08.1920
Kubiak Jan, szer., 30 pp  † 28.08.1920
Kubiak Marceli, ppłk, Armia gen. Hallera, zm.r. 22.07.1919
Kubicki Edward, szer., 16 pp  † 05.09.1920
Kubuszewski Wacław, szer., 46 pp  † 20.08.1920
Kucharewicz Józef, szer., 21 pp  † 08.02.1920
Kucharski Edward [Edmund], szer., 21 pp  † 15.06.1919
Kucharski Grzegorz, szer., komp. robocza Cytadela  † 19.01.1920
Kucharski Teodor, szer., komp. Zamkowa  † 30.12.1919
Kuciński Jan, szer., 49 pp, zm.r. 27.08.1920
Kuciński Jan, szer., 3 pp Leg., zm.r. 31.07.1919
Kuczyński Zygmunt, szer., 4 pp Leg.  † 23.09.1920
Kudzima Jan, szer., 3 pp Leg.  † 27.05.1919
Kukiełka Teodor, szer., 2 baon wartown.  † 04.04.1920
Kulak Antoni, szer. WP  † 27.12.1918
Kulesza Bolesław, szer., 2 pp Leg.  † 21.04.1919
Kulesza Stanisław, rekrut, 1 szw. Jazdy Białostockiej  † 18.03.1919
Kulesza Wacław Władysław, szer., Zakład Karny Warszawa  † 05.12.1919
Kulewicz Bronisław, szer., p. taborów  † 20.08.1920
Kuligowski Józef, szer., Dywizja Białoruska  † 22.04.1919
Kuliński Jan, szer., 60 pp, zm.r. 17.10.1920
Kulik Tadeusz, ppor., p. nowogródzki, zm.r. 27.07.1920
Kulisz Ignacy, żołn. WP  † 01.12.1919
Kulka Konstanty, szer.  † 10.11.1918
Kulmaczewski Wacław, szer., 21 pp  † 11.05.1920
Kulmiński Aleksander, szer., 142 pp  † 15.10.1920
Kułacz Jan, szer., 36 pp  † 04.04.1920
Kupiński Bolesław, szer., 21 pp  † 16.02.1920
Kurasiewicz Michał, szer., 35 pp  † 29.07.1920
Kuraś Antoni, szer., 15 pp  † 20.09.1920
Kurc Adolf, szer., miński pp  † 17.08.1920
Kurcman Kazimierz, szer. ochotn., 1 p. strz. syberyjskich  † 26.09.1920
Kurdziel Feliks, kan., 1 pap  † 05.09.1920
Kurek Paulin, szer., 210 pp  † 22.12.1920
Kurpyta [Kurpiła] Jakub, szer., 16 pp  † 06.02.1920
Kuryło Marcin [Mariusz], szer., 35 pp  † 30.06.1920
Kurzawiński Feliks, szer. WP  † 19.10.1920
Kurzycki Wacław, szer., 7 pp Leg.  † 20.02.1919
Kusa Ludwik, uł., p.uł. lubelskich  † 16.10.1920
Kusiak Mieczysław, szer., 36 pp  † 28.03.1919
Kustosz (Berchold), szer., wojskowa straż kolej.  † 06.09.1920
Kuszak Franciszek, szer. WP  † 31.07.1920, poc. sanit. 1
Kuśmierek Stefan, kpr., 30 p. strz. kaniowskich  † 07.11.1920
Kuśmierczyk Stanislaw, uł., 1 p.uł.  † 01.01.1920
Kutas Dymitr, szer., 36 pp  † 19.07.1919
Kuźnicki Wacław, szer., 36 pp  † 10.09.1919
Kwaśniak Franciszek, szer., 2 p. strz. syberyjskich  † 17.08.1920
Kwiatkowski Józef, szer., 32 pp  † 25.12.1918
Kwiatkowski Stanisław, szer., 30 pp, zm.r. 17.08.1920
Kwiatkowski Sylwester, kan., 1 pap  † 01.01.1920
Kwiatkowski Wacław, szer., 53 pp, zm.r. 09.08.1920
Kwiek Stefan, szer. WP  † 16.10.1920
Lachowski Piotr, rekrut, 3 pp Leg.  † 02.12.1918
Lacka Jan, sap., baon mostowy  † 21.04.1920
Ladra Piotr, kan., 16 pap  † 10.09.1920
Lagera Wiktor, uł., 7 p.uł.  † 13.02.1919
Lament Józef, szer., 1 pp Leg.  † 25.12.1920
Lang Mieczysław, ppor. [szer.?], 32 pp  † 25.12.1920
Lange Czesław, szer., 113 pp  † 18.03.1920
Lankiewicz Franciszek, szer., komp. szt. d-two 2 D Leg.  † 08.08.1920
Laskowski Hieronim, szer., poc. panc. Stefan Batory  † 27.09.1920
Laskowski Kazimierz, kan., 1 pap  † 08.12.1919
Laskowski Wacław, szer., 49 pp  † 27.10.1920
Laskus Antoni, szer., 6 pp Leg.  † 10.04.1919
Lassota Karol, plut., 12 p.uł., zm.r. 13.09.1919
Laszkowski Józef, szer., oddz. szt. w Wilnie  † 10.01.1920
Latocha Wawrzyniec, szer., 2 pp Leg., zm.r. 16.08.1919
Lebelt [Lebecki] Stanisław,plut. sanit., Szpital Wojskowy PCK  † 03.04.1920
Lech Franciszek, szer., 1 baon wartown.  † 14.08.1920
Lechowicz Mieczysław, szer., 1 baon telegr.  † 13.06.1920
Lemański Jan, szer., 2 komp. 28 pp, pl. 17.08.1920, Mokre p. Radzyminem
Lemański Julian, szer., 33 p. strz.  † 21.07.1920
Lempiński Piotr, rekrut, 3 pp Leg.  † 24.11.1918
Lemport Jan, szer., 1 pp Leg.  † 15.10.1920
Lendzion Józef, wachm., p. Jazdy Tatarskiej  † 28.05.1920
Leoniec Michał, szer., p. miński, zm.r. 17.03.1919
Lesiakowski Józef, szer., 7 pp Leg.  † 19.10.1920
Leszczuk Franciszek, szer. WP  † 04.03.1919
Leszczyński Antoni, szer., 46 pp  † 06.08.1920
Leszczyński Kazimierz, st.szer., 1 p. straży gran.  zm.r. 25.09.1919
Leszek Aleksander, szer., 101 pp  † 06.08.1920
Leśniak Władysław, strz., 2 p. strz., zm.r. 10.08.1920
Leśniewicz Hieronim, szer., Okręgowa Stacja Weterynarii  † 14.01.1920
Leśniewski Michał, szer. WP  † 23.03.1920
Lewandowski Cezary, żołn. WP  † 18.11.1918
Lewandowski Franciszek, kpr., Centralny Magazyn Amunic. w Cytadeli  † 29.06.1919
Lewandowski Józef, szer., 36 pp  † 09.06.1919
Lewandowski Piotr, strz., 2 p. strz.  † 20.09.1920
Lewandowski Stanisław, szer., 1 pp Leg.  † 27.05.1919
Lewandowski Stefan, st.szer., straż Zamkowa  † 02.01.1920
Lewandowski Wacław, szer. WP  † 27.12.1919
Lewandowski Walenty, szer., 2 pp Leg.  †04.07.1919
Lewicki Czesław, szer., 34 pp  † 09.08.1920
Lewicki Karol, szer. WP  † 22.12.1918
Lewicki Stefan, mjr lek., Szpital Mokotowski  † 10.02.1921
Lewkowicz Albin, szer., 21 pp  † 21.02.1920
Lewlacil Tadeusz, szer. sanit., poc. infekc. nr 11  † 17.01.1920
Libanowicz, szer. WP  † 15.08.1920
Libawski Józef, szer. WP  † 25.12.1918
Lichota Stanisław, szer., 1 p. telegr.  † 07.04.1919
Ligocki Wincenty, strz., 1 p. strz. białostocki  † 23.12.1920
Liliewicz Leonard, szer., 3 pp Leg.  † 26.11.1918
Linia Konstanty, żołn. WP  † 22.11.1918
Lipiński Adam, szer. WP  † 10.11.1918
Lipiński Antoni, szer., straż kolej.  † 18.12.1919
Lipiński Józef, płk, wojsk kolej.  † 31.01.1920
Lipiński Leon, szer. WP  † 08.12.1920
Lipiński Piotr, uł., dyw. Jazdy Ochotniczej  † 03.09.1920
Lipka Ignacy, żołn. WP  † 10.08.1920
Lipnicki Karol, szer. WP  † 02.09.1920
Lipowski Teofil, szer., 63 pp  † 20.10.1920
Lisiecki Stanisław, szer., 29 pp  † 17.01.1920, poc. sanit. 12
Lisiecki Stefan, por., 9 komp. 67 pp, pl. 08.08.1920
Lisowski Feliks, szer., komp. etapowa Pińsk  † 13.01.1920
Lissowski Lucjan, szer., stacja zborna Warszawa  † 05.07.1919
Lizuń [Lizun] Józef, szer., kolum. przewozowa Warszawa  † 15.01.1920
Liżewski Zygmunt, kan., 10 pac  † 11.04.1920
Lokaj Franciszek, żand., II dyon żand. polowej  † 15.10.1920
Lorenc Teodor, szer., 8 pp Leg.  † 30.07.1920
Lubański Bronisław, por. obs. balonowy, 1 p. aeronaut., zm.r. 03.06.1920, Platerów (odzn. VM)
Lubiński Bolesław, sierż., 1 p. Leg.  † 21.12.1919
Lucka Tomasz, szer. sanit., oddz. szkolno-sanit. w Wilnie  † 18.06.1920
Ludwikowski Tadeusz, szer., 205 .pp  † 07.09.1920
Luterek Antoni, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 20.03.1920
Luzar Wincenty, strz., 1 pspodh.  † 25.08.1920
Łabieniec Edward, szer., PKU 42 pp  † 03.07.1920
Łagowski Dominik, szer., 60 pp  † 05.09.1920
Łapiński Józef, uł., 10 p.uł.  † 18.01.1920
Łaskaryś Zbigniew, st.szer., magazyn umundurowania Dyw. Lit.-Białoruskiej  † 06.08.1920
Łaski Kazimierz, szer., dyw. ćwiczeń Warszawa  † 06.05.1919
Łaszcz Czesław, szer., 1 p. inżynierii  † 04.03.1919
Łaszczyk Konstanty, strz. konny, 1 p. strz. gran.  † 30.10.1920
Łaszkowski Józef, szer., oddz. szt. w Wilnie  † 10.01.1920
Ławniczak Józef, szer., Szkoła Podoficerów  † 22.02.1919
Łazicki Antoni, szer., 32 pp  † 30.10.1919
Łączko Franciszek, szer., 36 pp  † 20.07.1920
Łęcki Feliks, szer., 30 pp  † 29.12.1919
Łęczycki Paweł, szer., 2 DP Leg.  † 09.02.1920
Łęczyński Władysław, szer., 145 pp, zm.r. 27.08.1920
Łoch Wojciech, szer., 6 pp Leg.  † 28.12.1919
Łokociewski Edmund, szer., p. białostocki  † 16.12.1919
Łomako Aleksander, szer. sanit., czołówka sanit. nr 25  † 01.07.1919
Łopaciński Antoni, szer., 5 pp Leg.  † 10.04.1919
Łopata Stanisław, szer., 4 baon kolej.  † 11.09.1920
Łoszko Józef, szer. WP  † 25.12.1918
Łoza Paweł, st.marynarz, Marynarka Wojenna Modlin  † 25.12.1919
Łoziński Józef, uł., 214 p.uł.  † 10.09.1920
Łuchiński Leon, szer. WP  † 16.08.1920
Łuczejko Jan, szer., 4 pspodh., zm.r. 07.08.1920
Łuczyński Jan, mjr, sztab 4 Armii  † 30.08.1920
Łuczyński Ludwik, szer., poc. san.  † 31.01.1919
Ługowski Józef, por., 3 komp. 30 pp, pl. 21.05.1920, pod Twereczem (odzn. VM)
Ługowski Ryszard, kpr., 4 pspodh., zm.r. 20.10.1920, Grodno
Łujewicz Mieczysław, żołn. WP  † 21.09.1920
Łukasik Andrzej, szer. WP  † 30.12.1919
Łukasik Antoni, żand., dowództwo żandarm.  † 03.01.1920
Łukasik Stanisław, szer., 5 pp Leg.  † 26.07.1919
Łukaszewski Antoni, szer., 32 pp  † 25.01.1919
Łukaszewski Jan, szer., 2 pp Leg.  † 13.08.1920
Łukjan Edward, szer., 2 pp Leg.  †01.07.1919
Łukomski Aleksander, szwol., 1 p. szwol.  † 08.09.1919
Łukomski Józef, szer., 24 pp  † 28.09.1919
Łuniewski Franciszek, szer., 21 pp  † 12.10.1919
Łuszczewski Adam Władysław, szer., 103 pp  † 13.07.1920
Łyszkowski Mieczysław, szer., 21 pp  † 09.05.1920
Machota Roman, sap., 21 baon sap. górskich  † 05.10.1920
Maciaszczyk [Maciaszczak] Roman, kan., 1 pap  † 11.09.1919
Maciągowski Jan, szer., 46 pp, zm.r. 13.09.1920
Maciejewski Albin, kan., komp. amunic. art. Cytadela  † 29.12.1919
Maciejewski Jan, sierż. (chor.?) 61 pp, zm.r. 07.08.1920
Maciejewski Piotr, szer., 33 pp  † 29.04.1919
Maciejewski Stanisław, rekrut WP  † 14.07.1920
Maciejowski Ludwik, plut., 36 pp  † 31.01.1920
Maciejowski, uł., 19 p.uł.  † 25.11.1920
Maciowicz Tomasz, szer., 2 pp kowieński  † 02.03.1919
Machtyłowicz [Machtynowicz] Józef, szer. WP  † 28.10.1920
Maćkowiak Michał, kpr., szt. żandarmerii  † 13.11.1920
Madej Władysław, plut., 6 pp  † 05.12.1919
Madziewicz Kazimierz, żand. WP  † 21.08.1920
Magiel Ferdynand, szer., 1 pp Leg.  † 01.09.1920
Maglecki [Maglicki] Kazimierz, szer., 1 kolum. motorowa  † 02.10.1920, poc. epid. 44
Magryla [Magzyta], szer., 6 pp Leg., zm.r. 29.09.1920
Maicki Albin, szer., 36 pp  † 04.08.1920
Maik Ignacy, szer., 66 pp  † 13.09.1920
Maj Paweł, uł., 3 szw. ułański partyzanta Bułchara  † 10.08.1920
Majek Stanisław, szer., 60 pp ochotn. plut. telef., zm.r. 21.09.1920
Majer Ernest, szer., 1 pp Leg.  † 18.10.1920
Majerski Zygmunt,rekrut WP  † 06.04.1920
Majzner Jan, szer., baon zap. taboru nr 1  † 04.05.1920
Majzner Wacław, st.szer., 4 pp Leg.  † 12.02.1920
Makówka Stefan, szer., 13 pp  † 01.11.1920
Malanowski Jan, szer., 2 pp Leg.  † 21.12.1919
Malec Stanisław, szer., 8 pp Leg.  † 30.04.1920
Malicki Stefan, szer., Armia gen. Hallera  † 18.08.1919
Malinowski Aleksander, szer., 41 pp  † 27.10.1920
Malinowski Jan, żołn. WP (44 p. strz.)  † 07.09.1920
Malinowski Lucjan, rekrut WP  † 04.12.1918
Malinowski Stanisław, szer., 32 pp  † 15.02.1920
Malinowski Stefan, ppor., Armia gen. Hallera, zm.r. 10.07.1919
Malinowski Władysław, szer., 1 samodz. dyon straży gran.  † 03.01.1920
Malinowski Władysław, szer., 1 baon kielecki  † 14.12.1920
Maliszewski Henryk, szer., 214 pp  † 01.10.1920
Maliszewski Marian, kan., 2 bat. konna  † 13.01.1920
Małaszewski Franciszek, szer., 6 pp Leg., zm.r. 11.09.1920
Małecki Józef, szer., 12 pp  † 05.08.1920
Małecki Józef, rekrut WP  † 12.02.1920
Małecki Ksawery, szer., 66 pp  † 11.09.1920
Małyszko Jan, szer., 42 pp  † 22.10.1920
Maniura Alojzy, szer., 167 pp, zm.r. 25.07.1920
Manowski Feliks, szer., Szkoła Rusznikarska  † 29.12.1919
Mańczak Jakub, szer., 5 pp Leg.  † 24.03.1920
Mańkowski Władysław, szer. WP  † 20.12.1918
Marchlewski Jan, szer., 3 pp Leg.  † 12.10.1920
Marciniak Józef, szer. WP  † 31.12.1919
Marciniak Stanisław, uł., oddz. konny 1 p. Leg., zm.r. 29.09.1920
Marciniak Tadeusz, szer. WP  † 15.03.1919
Marcinkowski Grzegorz, uł., 3 p.uł., zm.r. 04.08.1919
Marecki Jan, szer., 5 pp Leg.  † 04.09.1920
Marek Piotr, szer., 70 pp  † 27.07.1920
Marek Szymon, szer., 47 pp  † 14.10.1920
Markielewicz Jan, szer., 5 pp Leg.  † 07.12.1920
Markiewicz Antoni, strz., 29 p. strz. kaniowskich, pl. 06.09.1920, Stara Wieś
Markiewicz Franciszek, szer., 157 pp, zm.r. 25.08.1920
Markiewicz Kazimierz, kan., 6 pap  † 06.02.1919
Markiewicz Polikarp, szer., 5 pp Leg.  † 25.08.1919
Markiewicz Stefan, st.szer., 1 pp Leg., zm.r. 15.09.1920
Markowski Jan, szer., 36 pp  † 24.12.1919
Markowski Jan, szer., 34 pp  † 24.09.1920
Markwart Bolesław, szer., 33 pp, pl. 03.08.1920, Czerniewice
Marmer Józef, szer., 3 pp Leg.  † 23.02.1919
Marmorasz Emil, szer., Dywizja Litewsko-Białoruska  † 28.04.1919
Marsz Józef, st.szer., 1p. strz. wlkp.  † 29.04.1920
Marszałkowski Jakub, szer., sekcja weteryn.  † 11.11.1919
Marszczyk Franciszek, strz., 1 pspodh., zm.r. 15.07.1920
MartuzaIski Stefan, szer., 29 pp  † 30.12.1919
Marulewski Wojciech, szer., 61 pp  † 01.08.1920
Marzewski Józef, sierż., 5 pp Leg.  † 01.06.1920
Masianek Stanisław, szer., 20 baon zap.  † 22.08.1920
Masiaż Piotr, strz., 9 p. strz.  † 19.07.1919
Masłowski Aleksander, szer., 1 pp Leg.  † 31.12.1919
Masternak Jan, szer., 24 pp, zm.r. 11.09.1920
Matarewicz Stanisław, por., 236 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
Mateja Bolesław, szer. sanit., Szpital Ujazdowski  † 06.06.1919
Matejko Stefan, szer., 36 pp  † 21.06.1919
Matiewicz Jan, plut., 1 pp Leg.  † 22.06.1919
Matłosz Franciszek, szer., l baon krakowski  † 19.10.1920
Matucewicz Helena, szer., 2 oddz. Legii Kobiecej  † 09.10.1920
Matulko Edward, szer., 5 pp Leg.  † 19.08.1920
Matusiewicz Franciszek, szer., 144 pp  † 31.08.1920
Matuszewicz Aleksander, student, szw. SU 1 korpusu  † 26.02.1919
Matuszewski Jan, szer., 1 pp Leg., zm.r. 17.08.1920
Matuszewski Kazimierz, kan. ochotnik, 201 pap, zm.r. 10.09.1920, szp. pol. 1014
Matyjasik Michał, szer., Komisja Kwaterunkowa  † 27.10.1920
Matysiak Józef, szer., 55 pp  † 01.09.1920
Mazur Stanisław, szer., 201 pp, zm.r. 13.10.1920
Mazurkiewicz Aleksander, sierż., żandarmeria pol.  † 01.11.1918
Mazurkiewicz Zygmunt, st.sap., 4 baon sap., zm.r. 11.08.1920
Mazuś Zygmunt, szer. ochotnik, baon harcerski 201 pp, zm.r. 07.08.1920
Mecelski Bronisław, szer., 32 pp  † 11.10.1920
Melko [Melka] Michał, szer., 62 pp, zm.r. 04.10.1920
Mendyk Franciszek,szer. 46 pp 16 D  † 04.10.1920
Mentryk Tadeusz, sap., 1 baon sap.  † 18.09.1919
Meserszmit Michał, szer., autokolumna 28 pp, pl. 14.08.1920, Radzymin
Mężyński Tomasz, kpr., szw. zap. taboru nr 1  † 27.10.1920
Miazga Stanisław, żand., oddz. żandarmerii konnej nr 1  † 09.02.1920
Michalak Feliks, szer., 29 pp  † 31.08.1920
Michalak Jan, szer., (5 p.uł.)  † 01.02.1920
Michalak Kazimierz, szer., 32 pp  † 29.08.1920
Michalak Teodor, uł., 5 p.uł.  † 15.05.1919
Michalak Władysław, szer., 67 pp  † 22.07.1920
Michalak (Zygmunt), szer., 1 plut. sam. panc., zm.r. 15.11.1920
Michalczuk Jan, szer., 4 pp .Leg.  † 12.02.1920
Michalski Antoni, kan., 15 pap  † 15.07.1920
Michalski Edward, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 28.03.1920
Michalski Franciszek, szer. WP  † 27.10.1918
Michalski Ignacy, szer., 60 pp  † 24.07.1920
Michalski Jan, kan., 6 pap  † 07.04.1919
Michalski Jan, szer., 68 pp  † 04.09.1920
Michalski Kazimierz, szer., 21 pp  † 06.08.1920
Michalski Szczepan, szer., 30 pp  † 30.03.1919
Michalski Władysław, szer., 10 pp  † 16.08.1920
Michałowicz Marcin, sierż. WP  † 03.01.1919
Michałowski Jan, sierż., Szkoła Podchorążych  † 20.06.1920
Michałowski Michał, szer., 46 pp, zm.r. 15.08.1920
Michnowski Marian, szer., dowództwo wojsk gran.  †12.01.1920
Michota Kazimierz, rekrut, stacja zborna SU  † 12.11.1918
Miciński Jan, szer., 1 pp Leg.  † 12.08.1920
Miciuk Jakub, strz., 1 p. strz.  † 25.12.1919
Mieczkowski Stanisław, sap., 16 baon sap.  † 22.08.1920
Mielczarek Stanisław, szer. sanit., czołówka sanit. nr 27  † 29.05.1919
Mielczarek Stanisław, szer., Zakład Karny WP  † 20.11.1919
Miernik Roman, kan., 9 dyon art. konnej, zm.r. 25.09.1920
Mieżejewski Stanisław, szer., 36 pp  † 01.01.1920
Migacz Stanisław, strz., 8 p. strz. Armii gen. Hallera, zm.r. 10.07.1919
Migos Franciszek, szer., 6 pp Leg.  † 01.09.1919
Mik Bazyli, sierż., 7 pp Leg., zm.r. 03.10.1920 (odzn. VM)
Mika Wacław, szer., 59 pp  † 04.09.1920
Mikiewicz Józef, szer., WP  † 22.11.1918
Miklaś Jan, szer., 16 pp  † 30.12.1919
Mikołajczyk Antoni, szer., 61 pp  † 01.09.1920
Mikołajczyk Jan, szer., 5 pp poznański  † 31.07.1920
Mikołajczyk Józef, szer., kkm 31 pp  † 02.09.1920
Mikołajewski Lucjan,, szer., WP  † 07.08.1920
Mikołajski Adam, plut., 12 pap  † 08.09.1920
Mikoławski [Mikołowski] Izydor, szer. sanit., p. białostocki  † 18.07.1919
Mikoś Jan, szer., 5 pp Leg.  † 16.07:1919
Mikulski Stanisław, szer., 59 pp  † 02:08.1920
Milej Józef, szer. sanit., 1 D sanit.  † 02.09.1920
Milewski Stanisław, szer., 61 pp  † 17.07.1920
Milewski Stanisław, strz., 2 bryg. górska  † 02.10.1920
Milgiewicz Bronisław, st.sanit., szpital polowy nr 201  † 05.08.1920
Miliwanek, szer. WP  † 18.08.1920
Miller Franciszek, szer., 33 pp  † 30.11.1920
Miller Jan, szwol., 1 p. szwol.  † 03.09.1919
Miller Wacław, szer., 3 pp Leg. (63 pp?)  † 10.12.1920
Miller Zygmunt, ppor., 36 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
Miłosek Antoni, kan., Szkoła Artylerii  † 02.01.1920
Miłoszewski Antoni, szer., WP  † 05.05.1920
Miłowski Teofil, szer., 61 pp  † 18.11.1920, poc. szp. 12
Mińczewski Emil, szer., 2 pp Leg.  † 17.09.1920
Misiak Leon, kan., 9 pap  † 10.10.1919
Misiałek Jan, szer., 21 pp  † 12.01.1920
Misiński Marceli, szer., komp. szt. 7 D  † 16.12.1920
Miszczański Stanisław, por., Kursa Oficerskie † 03.03.1919
Miszkiewicz Edward, szer., 2 pp Leg.  † 29.05.1920
Mitros Władysław, szer., 21 pp  † 13.02.1920
Młyńczak Jakub, szer., komp. parkowa, zm.r. 24.10.1919
Mochlewicz Walenty, sap., 1 baon sap.  † 07.03.1920
Moczulak Aleksander, szer., 2 pp  † 01.08.1920
Modzelewski Antoni, szer., 41 pp  † 07.09.1920
Modzelewski Czesław, kpr., Szkoła Piechoty  † 24.01.1920
Mokała Józef, szer., 4 pp podhalański, zm.r. 13.09.1920
Molak Władysław, szer., stacja zborna Warszawa  † 22.02.1920
Moleda Benedykt, szer., forteczny tabor  † 08.02.1919
Molenda Maciej, żołn. WP  † ??.04.1920
Molka Michał, szer., 120 pp  † 17.08.1920
Morawski Andrzej, szer., 47 pp  † 29.08.1920
Morawski Zygmunt, szer., 5 pp Leg.  † 22.11.1920
Mordasiewicz Tomasz, szer. WP  † 15.08.1920
Mossakowski Anastazy, szer., 205 pp  † 10.09.1920
Motyl Michał, sap., 10 baon sap.  † 18.09.1920
Możyc Stanisław, szer., 36 pp  † 22.09.1919
Mroczkowski Jan, szer., 36 pp  † 31.12.1919
Mrożowski [Mrozowski] Kazimierz, uł., Jazda Rycerstwa Polskiego  † 22.08.1920
Mróz Ryszard, szer., 21 pp  † 13.02.1920
Muc Stanisław, strz., 2 pspodh.  † 2.09.1920
Mucka Ignacy, żołn. WP  † 23.08.1920
Muklewicz Władysław, szer. lotn., park lotn. oddz. wywiad.  † 27.07.1920
Murawiec Franciszek, kpr., autokolumna ciężka nr 610  † 20.07.1920
Murawski Józef, rekrut WP  † 24.11.1918
Murawski Józef, szer., 3 pp Leg.  † 24.11.1918
Musiał Karol, szer., 31 pp  † 11.10.1920
Musiałowski Szymon, szer., 68 pp  † 20.07.1920, poc. san. 15
Mustaler Karol, szer., 14 baon  † 30.10.1920
Muszter Józef, szer. WP  † 29.07.1920
Mutejski Feliks, st.szer., 16 pp  † 05.08.1920
Mycoń Stanisław, szer., 16 pp  † 04.09.1920
Mysiałkowski Wincenty, szer., 5 pp Leg.  † 27.09.1919
Myśliwiec Dominik, urzędnik M.S.Wojsk.  † 27.10.1920
Myśliwiec Michał, kan., 18 pap  † 10.12.1920
Nabrdalik Franciszek, szer. WP, zm.r. 17.08.1920
Nadsiadlik Jan, sap., 2 p. sap.  † 10.09.1919
Nagadowski Henryk, szwol., 1 p. szwol.  † 09.01.1920
Nagajewski Stefan, sierż., szpital Zakładu Karnego  † 08.02.1919
Najzarek Franciszek, por. WP  † 01.04.1919
Nakonieczny Zenon, ppor.  † 24.06.1920
Naktonis Paweł, wachm., 5 p.uł.  † 29.06.1919
Nalesa Stanisław, żołn. WP  † 02.12.1918
Nałęcki Feliks, rekrut WP  † 30,11.1918
Napieraj Franciszek, szer., 1 baon zap.  † 04.08.1920
Napierkowski Piotr, kan., 1 pap  † 10.01.1920
Napióra Józef, st.uł., 2 p.uł., zm.r. 21.09.1920
Narkoń Antoni, pchor., ND  † 01.01.1920
Narzyński Lucjan, szer., zborny punkt SU  † 27.10.1918
Nasiłowski Aleksander, kan., d-two poligonu artylerii Rembertów  † 30.12.1919
Nawrocki Franciszek, pchor., dowództwo 11 DP  † 01.08.1920
Naziębło Antoni, szer., kkm 5 pp Leg.  † 28.05.1920
Nechowicz Stanisław, szer., 16 komp. telegr.  † 05.10.1920
Negoita Mikołaj, żołn. WP  † ??.04.1920
Neibauer Józef, szer., 22 pp  † 28.02.1920
Neppel Jan, szer., 1 bryg. syberyjska, zm.r. 18.11.1920
Neruszczkowski Stefan, szer., 1 pp Leg.  † 10.10.1920
Nidzgórski Bartłomiej, szer., 22 pp  † 30.12.1920
Niebrzydowski Władysław, szer., 5 pp Leg.  † 28.07.1920
Niebudek Wojciech, szer., 47 p. strz. kresowych  † 12.04.1920
Niedziałek Antoni, szer., d-two garniz. w Płocku  † 12.04.1920
Niedziałkowski Stanisław, kan., 1 pap  † 15.09.1920
Niedzielski Aleksander, żołn. WP  † 18.11.1918
Niedziński Michał, szer. sanit., poc. sanit. nr 18  † 28.04.1920
Niekrasz Czesław, kpt. lek. wet., komendant szpitala koni nr 2  † 17.03.1919
Niemier Antoni, sierż., 70 pp  † 30.08.1920
Niewiadomski Marian, szer., 58 pp  † 11.10.1920
Niezieliński Stanisław, żołn. WP  † 04.01.1920
Niżyński Jerzy, ppor., 202 pp, zm.r. 08.10.1920, szp. pol. 503
Nojszewski Wawrzyniec, szer., 18 pp  † 27.09.1920
Nosalik Karol, szer., 1 p. strz., zm.r. 10.08.1920
Nowacki Joachim, szer., 3 pp Leg.  † 28.09.1920
Nowaczyk Ludwik, szer., Centralny Urząd Gospodarczy na Pradze  † 12.11.1920
Nowak Andrzej, szer., 4 pp strz., zm.r. 17.08.1920
Nowak Bernard, sierż., Armia gen. Hallera  † 19.06.1919
Nowak Franciszek, kpr., 4 p. strz. wlkp., zm.r. 05.08.1920
Nowak Jan, szer., 1 baon wartown., zm.r. 21.01.1920
Nowak Marcin, uł., 16 p.uł., zm.r. 20.09.1920
Nowak Marcin, szer., 1 baon telegr. Bydgoszcz  † 28.11.1920
Nowak Stanisław, ppor., 12 pp, zm.r. 21.06.1920
Nowak Stanisław, szer., 13 pp  † 03.09.1920
Nowak Wojciech, szer., 5 pp Leg., zm.r. 31.07.1919
Nowakowski Czesław, szer., 1 p. czołgów  † 21.08.1920
Nowakowski Zygmunt, szer., 21 pp  † ??.01.1920
Nowicki Antoni, szer., 21 pp  † 14.07.1919
Nowicki Antoni, szer., 15 pp  † 06.08.1920
Nowicki Józef, szer., 36 pp  † 08.03.1919
Nowobilski Daniel, szer., 4 pp Leg.  † 15.12.1920
Nowotniak Czesław, szer., 32 pp  † 07.10.1920
Nożgowicz Władysław, żołn. WP  † 26.11.1918
Oberda Jan, szer., 145 pp, zm.r. 07.09.1920
Oberda [Obertan] Andrzej, strz., 4 pspodh., zm.r. 06.09.1920
Obieżałek Andrzej, żołn. WP  † 13.11.1918
Oczkowski Marian, szer., 16 pp  † 27.12.1919
Ojlak Stanisław, żołn. WP  † 04.12.1918
Okniński Antoni - szer., stacja zborna  † 31.07.1919
Okołów Ignacy, ppor. 7 komp. p. miński, zm.r. 16.08.1920
Okrzeja Stanisław, kpr., 22 pp  † 25.10.1920
Okrzeja Władysław, pchor., d-two frontu Lit.-Białoruskiego  † 26.10.1919
Okuła Konstanty, szer., 3 pp Leg.  † 12.02.1920
Okuński Stanisław, szer., 36 pp  † 26.09.1920
Olbarski [Olborski] Stanisław, sap., baon masz. sap.  † 20.02.1920
Olejniczak Antoni, szer., 48 kolum. 15 D  † 24.09.1920
Olejniczak Józef, szer., 22 pp, zm.r. 22.04.1919
Olejnik Roch, szer., 101 pp, zm.r. 15.11.1920
Olkamiecki Władysław, szer. WP  † 28.12.1919
Olszanowski Józef, szer., 42 pp  † 09.01.1920
Olszewski Czesław, plut., 29 pp  † 09.08.1920
Olszewski Wincenty, art. konny, 1 dyw. art. konnej  † 02.02.1920
Olszewski Wincenty, szer., 26 pp  † 18.09.1920
Olszyna Stanisław, szer. WP, zm.r. 28.09.1920
Opara Bronisław, kpr., 8 pap 2 bat.  † 17.02.1920
Opęchowski Piotr, szer. sanit., szpital polowy nr 115  † 04.01.1920
Orawiec Józef, strz., 2 p. strz. konnych  † 27.08.1920
Orczuk Wincenty, sap., 1 baon sap.  † 16.02.1920
Oreński Feliks, szer., Zakłady Graficzne WP  † 26.03.1920
Orkwiszewski Antoni, szer., 21 pp  † 31.07.1920
Orlik Antoni, szer., 36 pp  † 23.04.1919
Orłowski Janusz, st.sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego  † 30.09.1919
Orłowski Tadeusz, st.szer., 167 pp, zm.r. 22.08.1920
Orpel Kazimierz, kan., 7 pap, zm.r. 27.04.1919
Orzechówna Maria, siostra miłosierdzia Szpitala Mokotowskiego  † 15.12.1919
Orzeł Mikolaj, szer., 1 baon telegr.  † 08.09.1919
Osiakowski Stanisław, szer. pomocnik prowiantowy  † 11.07.1919
Osiński Józef, szer., 5 pp Leg.  † 30.12.1919
Osiński Ludwik, szer., 2 pp Leg.  † 09.08.1920
Oszust [Osiust] Tadeusz, rekrut WP, zm.r. 01.12.1918
Osmulski Franciszek, szer., oddz. informacyjny DOGW, zm.r. 04.09.1919
Ostrowski Adam, szer., stacja zborna Warszawa  † 16.03.1920
Ostrowski Wincenty, szer., 69 pp  † 20.07.1920
Osytek Piotr, szer., 21 pp  † 28.05.1919
Oszczyszek Czesław, szer., 11 pp  † 31.08.1920
Oszer Jan, szer., frontowa komp. szturm., p. kowieński, zm.r. 20.06.1919
Otocki Józef, uł., 211 p.uł.  † 11.09.1920
Otrębski Jan, żołn. WP  † 12.11.1918
Owczarczyk Tomasz, kan., 8 pac.  † 08.11.1920
Owczarek Stefan, szer., 30 pp  † 20.07.1920
Owczarek-Pośpiech (Franciszek), żołn. 66 pp, zm.r. 05.08.1920
Ożyłowski Czesław, szer., 5 pp Leg.  † 15.06.1919
Packiewicz Bronisław, por., 10 p.uł., pl. 20.05.1920, Kalinkowicze
Pacyna Adam, szer., 49 pp,. † 17.09.1920
Paczkowski Kazimierz, szer., 168 pp  † 15.08.1920
Paczyński Roman, ppor., 1 (4?) pspodh., zm.r. 16.06.1919 (odzn. VM)
Pakoć Franciszek, żołn. WP  † 07.12.1918
Pakulski Jakub, szer., 7 pp Leg.  † 05.09.1920
Pakuła Antoni, szer., 157 pp  † 23.08.1920
Palczewski Jan, szer., 1 kkm  † 01.07.1919
Paliga Jan, szer. WP  † 15.01.1920
Paliński Czesław, st.szer., 69 p. poznański  † 21.07.1920
Paluchowski Józef, szer., 236 pp, zm.r. 02.09.1920
Pałasz Stanisław, szer., baon telegr.  † 18.03.1920
Pałuba Bolesław, szer., 2 pp Leg., zm.r. 31.08.1919
Panoszek Jan, szer., 5 pp Leg.  †01.09.1920
Parwanis Józef, szer., kowieński pp  † 19.08.1920
Pawelski Michał, szer., 66 pp, zm.r. 09.10.1920
Pawełek Michał, strz., 2 p. strz.  † 19.10.1920
Pawiński Franciszek, sap., 18 baon sap.  † 10.10.1920
Paks Józef, szer., 24 pp  † 27.12.1919
Paprocki Czesław, szer. WP, 4 komp.  † 28.07.1920
Paprota Adam, szer., 1 baon telegr.  † 08.01.1920
Paradowski Leon, szer., bryg. portowa  † 11.08.1920
Parol Antoni, cywilny, Szkoła Rusznikarska † 14.07.1920
Parupiewski [Parupiński] Wacław, szer., 32 pp  † 12.10.1920
Parys Marian, ppor., 32 pp, zm.r. 08.01.1920
Pasecki Władysław, szer., dowództwo Dworca Kowelskiego  † 08.11.1919
Pasek Wacław, szer., 6 pp Leg.  † 12.06.1919
Pasierbski Wiktor, sierż., 5 pp Leg.  † 22.09.1919
Pasinkiewicz Szymon, szer., 36 pp  † 12.04.1920
Pasternak Józef, szer., 23 pp, zm.r. 13.08.1920
Pastusiak Michał, szer., 30 pp  † 11.08.1920
Pastuszak Jan, uł., 7 p.uł.  † 03.01.1920
Paszkowski Jan, strz., 2 p. strz.  † 01.10.1919
Paszkowski Wacław, szer., 58 pp  † 08.08.1920, czoł. sanitarna „Karpatczyk”
Pawelec Eugeniusz, szer., 205 pp  † 13.09.1920
Pawelec Franciszek, strz., 30 pp  † 18.08.1920
Pawełek Stanisław, szer., 21 pp  † 07.08.1920
Pawlaczyk, żołn. WP  † ??.11.1918
Pawlak Franciszek, szer., 4 pp Leg.  † 20.08.1920
Pawlak Jan, strz., 11 pp strz.  † 22.07.1920
Pawlak Konstanty, szer., PKU Warszawa  † 13.06.1919
Pawlarczyk Leon, st.szer., (157 pp), zm.r. 13.08.1920
Pawlikowski Władysław, szer. WP  † 30.12.1918
Pawłowski Eugeniusz, sierż. WP  † 08.12.1918
Pawłowski Feliks, ppor., 1 baon telegr.  † 12.04.1920
Pawłowski Ignacy, szer., baon wartown.4, zm.r. 22.09.1920
Pawłowski Józef, wachm. żandarmerii  † 23.07.1920
Pawłowski Władysław, szer., 1 pp Leg.  † 11.10.1920
Pączek Adam, uł., 1 p.uł.  † 11.09.1920
Pączkowski Feliks, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 16.03.1920
Pejsler Michał, kan., pal  † 23.01.1919
Pelekiewicz Franciszek, szer., zborny punkt SU  † 26.02.1919
Pałka [Pełka] Wincenty, szer., 5 pp Leg.  † 02.03.1920
Perlicki Józef, szer., 725 kolum. taborowa  † 17.08.1920
Perliński Józef, szer., 1 pp Leg.  † 27.10.1920
Perzyński Antoni, uł., szw. zap. taboru nr 1  † 20.03.1920
Pianka [Pianko] Józef, szer., 4 komp. kadry wartown. Cytadela  † 16.06.1919
Piasecki Edward, szer., Komenda Miasta Warszawy, zm.r. 19.02.1919
Piasecki Edward, por., 19 pp Odsieczy Lwowa, pl. 17.03.1920, pod Jampolem
Piasecki Onufry, szer., słucki pp  † 02.08.1920, poc. szp. 7
Piasta Stanisław, szer., 49 p.strz., zm.r. 04.09.1920
Pich Żeko, szer.  † 08.03.1919
Piechota Władysław, szer., 4 pp Leg., pl. 26.04.1919
Piećko Leopold, szer., 1 p. wileński, zm.r. 16.08.1920
Piekarniak Józef, szer., zborny punkt Warszawa  † 08.11.1918
Piekarski Jan, sap., 2 baon sap.  † 17.10.1920
Piekarski Józef, rekrut, PKU  † 18.01.1920
Piekarz Karol, kan., 4 pap  † 05.09.1920
Pieńkowski Jan, szer., 5 pp Leg.  † 28.07.1919
Pieróg [Pierug] Józef, szer., 5 pp Leg.  † 02.02.1920
Pierunek Bronisław, strz., pspodh.  † 24.08.1920
Pietrowicz Marcin, szer., DOG Poznań  † 12.08.1920
Pietrusiewicz Józef, szer., Centralna Składnica Wojskowa Metali DOG, zm.r. 10.06.1920
Pietruszak Adam, kpr., ND oddz. nr 6  † 14.01.1920
Pietrys Wojciech, cywilny  † 08.09.1920
Pietrzak Roman, plut., Twierdza Modlin  † 18.12.1919
Pietrzyk Jan, szer., 59 pp  † 29.07.1920
Piędzia Piotr, szer., 6 pp, zm.r. 09.10.1919
Piętkiewicz Bronisław, chor., (16 pp)  † 25.11.1918
Pilarczyk Marian, szer., 70 pp, zm.r. 26.07.1920
Pilarczyk Stanisław, szer., 29 pp  † 19.11.1919
Pilc Franciszek, strz., 2 pspodh.  † 10.10.1920
Pilch Tadeusz, szer. WP  † 02.08.1920
Pilecki Kazimierz, szer., 28 pp  † 17.09.1919
Pilkowski Mieczysław, st.szer., 4 pp pomorski  † 18.08.1920
Piłusinski Roman, szer., Szkoła Podoficerów  † 20.08.1919
Pindak Konstanty, szer. WP  † 30.07.1920
Pintera Bolesław, szer., Centralny Urząd Gospodarczy  † 21.11.1920
Pioterek Stanisław, szer., 55 pp, zm.r. 02.08.1920
Piotrowska Karolina, sanitariuszka, Szpit. Epidem. Warszawa-Praga  † 15.03.1920
Piotrowski Aleksander, szer., 36 pp  † 30.12.1919
Piotrowski Bolesław, kan., 1 dyw. art. konnej  † 02.01.1920
Piotrowski Czesław, uł., 1 p.uł.  † 01.03.1919
Piotrowski Józef, szer., 36 pp  † 18.03.1920
Piotrowski Norbert, szer., 64 pp  † 13.09.1920
Piotrowski Stanisław, sap., 1 komp. sap.  † 06.07.1920
Piotrowski Stanisław, szer., p. wileński  † 29.06.1920
Piórkowski Jakub, szer., 66 pp  † 20.10.1920
Pipiak Władysław, szer., 1 p. inż.  † 02.04.1919
Pisarzewski Franciszek, szer., Główna Szkoła Piechoty  † 26.12.1919
Piskło Franciszek, szer., 2 baon wartown. Cytadela  † 21.07.1920
Placek Stanisław, szer., 7 pp Leg.  † 27.06.1919
Platt Jan, rekrut WP  † 02.12.1918
Pleban Stefan, szer., 19 pp  † 08.11.1920
Plewiński Eugeniusz, pchor., pl. 23.09.1920, Brzostowice
Pluciński Alojzy, szer., 1 p. inż.  † 31.01.1919
Pluta Adam, szer., 29 pp  † 01.04.1920
Pluto [Pluta] Władysław, szer., 26 pp  † 04.10.1920
Płatek Franciszek, szer., 17 pp  † 03.08.1920, Małkinia
Płochocki Stefan, szer., 2 baon wartown.  † 15.11.1920
Płodarski Franciszek, kan., 18 pap  † 11.09.1920
Płodzik Bolesław, szer., 19 pp  † 17.07.1919
Płoński Franciszek, st.szer. WP.  † 17.08.1920
Płoszko Karol Zygmunt, szer., 236 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
Płucinek Władysław, szer., 4 baon kolej.  † 09.10.1920
Pobiejewski [Pobóg-Pobojewski] Zygmunt, ppor., p. kowieński, pl. 03.08.1920
Pobocha Wincenty, szer., 1 baon telegr.  †21.12.1920
Poczerwiński Jan, szer., 49 pp  † 07.09.1920
Podębski Marcin, szer., Szkoła Podchorążych  † 18.08.1920
Podlaski Władysław, szer., Szkoła Piechoty  † 30.12.1919
Podlewski Stanisław, uł., 11 p.uł.  † 09.10.1919
Podwysocki Ludwik, kan., 9 pap  † 06.12.1920
Pogonowicz Franciszek, szer., 1 pp Leg.  † 11.02.1919
Pogorzelski Józef, kan., 1 dyw. art.  † 19.12.1919
Pogorzelski Stanisław, szer., 2 komp. l BUL  † 23.03.1920
Pokraka Jan, szer., 37 pp  † 05.11.1920
Pol Jan, sap., 18 komp. sap. frontowa 3 pp  † 11.08.1920
Polak Paweł,szer.  † 09.11.1918
Polański Jan,żand., żandarmeria pol.  †18.10.1920
Polcyn [Polceń] Antoni, kpr., 64 pp, zm.r. 05.08.1920
Policewicz Józef, st.szer., 7 pp Leg.  † 15.09.1920
Politowski Czesław, szer. WP  † 09.08.1920
Polkowski Aleksander, szer., 145 pp  † 29.11.1920
Polkowski Marian, lotnik, 1 baon lotn.  † 21.12.1919
Połaciński Jakub, cywilny  † 16.08.1920
Pomorski Michał, szer., 4 pp Leg.  † 30.07.1920
Pompad Adam, szer. sanit., poc. sanit.  † 07.09.1920
Poniekowski Tomasz, szer. WP  † 15.08.1920
Popiel Wincenty, st.szer., 5 pp Leg.  † 01.02.1920
Popławski Bronisław, ppłk, urz. wojsk. IX rangi  † 04.09.1920
Popławski Jan, mjr inż., Sekcja Wojsk Samochodowych  † 18.10.1920
Popławski Roman, żołn. WP  † 10.12.1918
Popow Juliusz, por./kpt., 19 pp, pl. 20.01.1919, Dąbrówka
Poprawa Jan, strz., 6 p. strz. gran.  † 12.09.1920
Poraj- Garnisz [Garnysz] Napoleon Leoncjusz, plut., żandarm. w Warszawie, zm.r. 22.02.1920
Porębski Franciszek, sap., 5 baon sap.  † 17.09.1920
Porowski Lucjan, strz., 1 psk  † 23.03.1920
Poszczyniarz Jan, szer., 8 pp Leg.  † 19.09.1920
Potempa Stanisław, szer., oddz. Partyzancki mjr Dąbrowskiego  † 16.08.1920
Potrzebowski Władysław, szer., 29 pp  † 27.08.1920
Pozdrowski Stanisław, szer., p. słucki, zm.r. 25.08.1920
Praszek Jan, szer., 3 pp Leg.  † 29.11.1918
Prochaska Józef, szer., 36 pp  † 18.03.1920
Proćko Franciszek, szer., 2 baon  † 16.08.1920
Prokop Piotr, szer., 1 baon etapowy  † 03.09.1920
Prokopowiczówna Zofia, plut., Legia Kobiet, zm.r. 21.09.1920 (odzn. KW)
Pros Ignacy, strz., 8 baon strz. Lublin  † 22.04.1919
Proszek Władysław, plut. pilot, komp. szkol. lotn., zg. śm. lotn. 03.04.1919
Prószynski Kazimierz, szer., 22 pp  † 04.09.1920
Prusa Ignacy, szer., 155 pp  † 03.08.1920
Prusak Ignac, żołn. WP  † 03.08.1920
Pruski Mateusz, szer., 40 pp  † 28.12.1919
Prywat Michał, szer., 26 (36?) pp  † 31.03.1920
Przeradzki Mieczysław, szer., PKU Lipno  † 11.03.1920
Przeradzki Wacław, szer., 1 baon wartown.  † 28.07.1920
Przyborowski Feliks, st.szer., kkm 8 pp Leg.  † 12.09.1920
Przybylak Karol, kpr., 37 pp  † 29.09.1920
Przybylski Michał, szer., szpital koni nr 2  † 13.05.1919
Przybylski Wojciech, szer., 3 kckm 155 pp  † 14.09.1920
Przybyło Ignacy, szer., 15 pp  † 29.08.1920
Przybyłowski Władysław, szer., 2 pp Leg.  † 02.09.1920
Przybyszewski Franciszek, szer., 4 pp Leg., zm.r. 04.09.1920
Przybyszewski Tadeusz, szer. WP, zm.r. 30.01.1920
Przygodzki Henryk, szer., 32 pp  † 30.09.1920
Przysłucha Józef, szer., tabor kawalerii I bryg., zm.r. 11.11.1919
Psyk Jan, szer., 62 pp  † 28.09.1920
Pszczółkowski Stanisław, rekrut WP  † 29.03.1920
Puchaczewski Józef, szer., 1 pp Leg.  † 28.01.1919
Puchała Walerian, szer., 4 pp Leg.  † 04.04.1919
Pudlik Leon, szer., 5 pp Leg.  † 01.08.1919
Puk Franciszek, sap., 1 baon sap.  † 01.04.1920
Pul Antoni, szer. ochotn.  † 13.08.1920
Purzański [Purzanista] Jan, szer. WP, zm.r. 13.08.1920
Puszkarz Stanisław, szer., 10 pp  † 03.08.1920
Putra Jan, szer., baon wartown. Cytadela  † 24.12.1920
Pych Władysław, szer., 21 pp  † 13.10.1919
Pyra Michał, szer., 2 komp. garniz.  † 19.01.1919
Pyrzawa Tomasz, szer.  † 12.11.1918
Pysik Ludwik, szer., 18 dyw. telef.  † 07.09.1920
Pytkowski Jan, szer., 2 pp Leg.  † 12.03.1920
Pytlarz Władysław, szer., 157 pp  † 20.08.1920
Rabiega Stanisław, szer., 1 kckm DOG Poznań  † 16.07.1920
Rablewski Wojciech, szer., 59 pp  † 13.08.1920
Rachoń Bolesław, szer., 8 pp Leg., zm.r. 12.10.1920
Raczniak Piotr, szer., 4 pspodh.  † 31.08.1920
Raczyński Zygfryd, szer., 4 pp Leg.  † 03.05.1919
Radok Stanisław, szer., 1 pp Leg., zm.r. 11.10.1920
Radoszkiewicz Kazimierz, uł., szw. zap. taboru nr l  † 24.07.1920
Raducki [Radulski] Czesław, szer. WP  † 05.01.1920
Radzikowski Klemens, szer., urzędnik wojskowy  † 20.12.1919
Rajch Jan, kpr., 30 pp, zm.r. 03.08.1920, Małkinia
Rajczyk Józef, szer., 20 pp  † 24.07.1920
Rajer Bolesław, szer. WP  † 12.01.1919
Rajnsztejn Martyn, szer., 3 pp Leg.  † 08.03.1919
Rajski Ignacy, szer., 58 pp  † 15.08.1920
Rajszuszternals Jan, szer., 61 pp  † 05.08.1920
Rak Jan, szer., Etap na Powązkach  † 07.08.1919
Rak Wincenty, szer., dyw. tabor. Warszawa  † 25.02.1919
Rakowski Antoni, szer., 30 pp  † 24.08.1920
Rakowski Franciszek, szer., Szkoła Podchorążych Warszawa  † 31.12.1919
Rams Jan, szer., 4 pp Leg.  † 04.08.1920
Ranachowski Władysław, szer. sanit., szpital polowy nr 7012  † 09.09. 1920
Raniewicz Roman, szer., 4 pp poznański  † 26.08.1920, poc. san. 1
Rapalski Zygmunt, szer., 9 pp Leg.  † 21.04.1920
Rasików [Rasikow] Franciszek, szer., 3 pp Leg., zm.r. 30.09.1920
Raszczyk Zbigniew, kan., 3 bat.  † 21.08.1920
Ratajczak Andrzej, kan., 11 pap  † 16.10.1920
Ratajczak Wacław, szer., 31 pp, zm.r. 22.07.1920
Ratajczyk Wacław, szer., 31 pp, zm.r. 15.08.1920
Rauba Adam, żołn. WP  † ??.11.1918
Rauc Otto, kpr., 28 pp  † 27.10.1920
Razaźnik Stanisław, st.szer., 8 pp Leg.  † 22.07.1920
Redo Władysław, szer., 1 autokolumna zap.  † 11.09.1920
Renicki Antoni, szer., 4 pp poznański  † 03.09.1920
Rent Bonifacy, szer., 10 p. miński, zm.r. 01.05.1919
Reszke Stanisław, szer., 21 pp  † 15.06.1919
Redlewski Józef, szer., 3 auto kolumna,  † 14.08.1920
Robaczewski Franciszek, szer., 31 pp, zm.r. 25.04.1919
Rodziewicz Wiktoria,cywilna, Urząd Gospodarczy 8 DP  † 14.07.1920
Rogala Józef, szer., 3 pp  † 25.09.1920
Rogiński Konstanty, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 28.03.1920
Rogoszewski Jan, szer., 5 pp Leg.  † 01.01.1920
Rogowski Franciszek, szer., 101 pp, zm.r. 05.10.1920
Rogowski Jan, szer., plut. telef. 65 pp  † 09.10.1920
Rogowski Józef, szer., stacja zborna Siedlce  † 31.07.1920
Rogulski Ludwik, szer., 1 baon telegr.  † 26.03.1920
Rojek Stanisław, szer.  † 10.11.1918
Rojek Stanisław, szer., 21 pp  † 03.08.1919
Rokos Henryk, kpr., 4 p. łódzki  † 28.03.1920
Romanowski Michał, szer., 19 pp  † 11.06.1919
Romanowski Stefan, st.szer., 1 pp Leg.  † 22.01.1919
Romański Piotr, uł., 7 p.uł.  † 14.02.1919
Romel Mikołaj, szer., p. wileński, zm.r. 20.08.1920
Rosiak Stefan, kan., 2 pap, zm.r. 26.03.1919
Rosiński Piotr, pilot, 17 eskadra lotn.  † 09.12.1920
Rosner Jan, szer., 6 pp Leg.  † 22.01.1920
Rosołowicz Jan, st.szer., 4 baon kolej.  † 22.07.1920
Rostkowski Antoni, por., 20 DP  † 06.01.1921, Anin
Rostkowski Wacław, szer., 21 pp  † 23.04.1919
Rostkowski Zygmunt, kpr. WP  † 22.03.1919
Roszak Stefan, st.szer., 1 pp Leg.  † 22.08.1920
Roszczak Wacław, ppor.  † 11.08.1920
Roszyński Stefan, szer., szpital koni nr 2  † 17.02.1919
Rozkosz Jan, szer., 5 pp Leg.  † 22.09.1920
Rozmusz Wojciech, rekrut WP  †12.03.1919
Rożek Tomasz, szer., 3 pp, 01.12.1918
Ródnicki Wacław, szer., 29 pp  † 21.10.1920
Różycka Zofia, szer., oddz. Legii Kobiecej  † 08.11.1920
Różycki Jan, szer., 5 pp Leg.  † 23.03.1920
Rózycki Stanisław, szer., stacja zborna Warszawa  † 02.07.1919
Ruciński Franciszek, szer., 32 pp  † 21.07.1919
Rudnicki Władysław, szer., Centralne Składy Samochodowe  † 03.08.1920
Rudowski Gustaw, szer., 32 pp  † 08.11.1920
Rułakowski Józef, szer., 8 pp Leg.  † 11.01.1920
Rupociński Franciszek, szer., 7 komp. 159 p.  † 11.07.1920
Rusiniak Feliks, szer., (64 pp), zm.r. 08.08.1920
Rustecki Józef, szer., Centralny Urząd Gospodarczy  † 08.01.1920
Rutkowski Józef, szer., (41 pp), zm.r. 07.08.1920
Rutkowski Józef, szer., 4 p. pomorski  † 12.09.1920
Rybarczyk Walenty, rekrut, 1 pp  † 03.12.1918
Rybicki Stanisław, szer., 2 komp. Zamkowa, pl. 24.04.1920
Rybik Zygmunt, szer., 32 pp  † 30.08.1919
Rychlewski Franciszek, sap., 1 baon sap.  † 18.02.1920
Rychter Romuald, szer. WP  † 23.12.1920
Ryczan Szczepan, uł., szw. przyboczny Naczelnego Wodza  † 06.01 1920
Ryfka Jan, szer., 36 pp  † 08.01.1920
Rykowski Józef, szer., 5 pp Leg.  † 08.10.1920
Rymarski Marian, szer. WP, zm.r. 01.09.1920
Rynas Ludwik, szer., 22 pp  † 07.12.1920
Rynkiewicz Romuald, szer., 201 pp  † 17.10.1920
Rysz Paweł, szer. WP  † 05.09.1919
Ryszel Edward, plut., 1 Bryg. Art. gen. Dowbór-Muśnickiego  † 09.02.1921
Rzepka Henryk, st.szer., 47 pp  † 24.07.1920
Rzepkowski Władysław, szer., 1 pp Leg.  † 13.10.1919
Rzeszutek Adam, kan., 6 pap  † 11.10.1920
Rzymek Henryk, strz., 1 pspodh.  † 02.09.1920
Sadkowski Bolesław, szer., 2 dyw. taborów Ostrów  † 18.06.1919
Sadowski Jan, szer., 60 pp  † 23.09.1920
Sadowski Józef, uł., 7 p.uł.  † 08.07.1919
Safranowicz Bronisław, szer., Komenda placu Wołkowysk  † 21.04.1919
Sajczyk Wincenty, szer. WP  † 08.06.1919
Saller Czesław, żołn. WP  † 05.08.1920
Sałata Michał, szer., PKU  † 29.12.1919
Samsel Konstanty, szer., 33 pp  † 19.10.1920
Saniuk Michał, szer., 1 pp Leg.  † 26.10.1920
Sapko Jan, szer., 3 pp Zegrze  † 29.05.1919
Saniuk Michał, szer., 1 pp Leg.  † 26.10.1920
Sara Jan, szer., dowództwo m. Radomia, zm.r. 25.09.1919
Satko August, szer., kkm 2 p. syberyjski  † 09.09.1920
Sawarzyński Franciszek, szer., 60 pp  † 20.12.1920
Sawek Andrzej, sap., 1 baon sap.  † 05.08.1920
Sawicki Edward, szer., 10 pp  † 16.08.1920
Sawicki Franciszek, szer., 3 p. Armii gen. Hallera  † 21.01.1920
Sawita Piotr, szer., 26 pp  † 02.10.1920
Schenk Mieczysław, szer., 1 baon Krakusów  † 04.10.1920
Schrabowski Franciszek, szer., 1 warsz. baon etapowy  † 03.04.1920
Schymczak (vel Szymczak) Jan, szer., 66 pp  † 06.09.1920
Sebet,żołn. WP  † 22.05.1920
Semka Kasper, kan., 9 bat. 11 p.  † 18.09.1920
Serafin Józef, szer., 9 pp  † 09.05.1919
Serafin Kazimierz, szer., MSWojsk.  † 19.08.1920
Serba Stanisław,szer. sanit., oddz. Sanit. Szpitala Ujazdowskiego  † 03.10.1920
Sereda Michał, szer., 9 pp Leg.  † 07.10.1919
Serko Bolesław, szer., 41 pp  † 27.08.1920
Sęk Walenty, kan., 1 pap  † 13.06.1920
Sianoja [Sianosa] Antoni, szer., 48 pp  † 20.07.1920, poc. san. 19
Siedlecki Adolf, cywilny  † 27.08.1920
Siedlecki Kazimierz, szer., szpital koni nr 2  † 07.09.1919
Siejbiczek Dionizy, szer. sanit., szpital polowy nr 105  † 12.07.1920
Siejka Antoni, szer. WP  † 11.01.1919
Sielski, urzędnik wojskowy, zm.r. 04.08.1920
Siemiątkowski Piotr, rekrut, tabor art. Fortu Warszawa  † 24.12.1918
Siemiecki Paweł, szer., oddz. telef. 32 pp  † 08.01.1920
Sienicki Aleksander, kan., 8 pap  † 06.06.1919
Sienkiewicz Józef, szer., SU  † 28.02.1919
Sierpka Tomasz, szer., 61 pp  † 12.09.1920
Sierzputowski Piotr, szer., 21 pp  † 07.10.1919
Sierzputowski Stefan, szer.  † 31.12.1919
Sikawiak Józef, kan., 14 pap  † 13.09.1920
Sikora Łukasz, żołn. WP  † 16.02.1919
Sikorski, sap., Szkoła Saperów w Nowym Dworze  † ??.06.1920
Sikorski Kazimierz, szer., 61 pp  † 05.11.1920
Sikorski Stanisław, szer., 9 pp, zm.r. 14.09.1920
Sikorski Zygmunt, szer., 1 autokolumna  † 07.08.1920
Siłka Andrzej, szer., 17 pp  † 16.10.1920
Simon Jan, szer., 6 pp Armii gen. Hallera, zm.r. 04.06.1919
Sitejko Jan, szer., 2 pp  † 26.08.1920
Sitkiewicz Paweł, szer., komp. garniz. Warszawa  † 26.01.1919
Siwek Konstanty, szer., 14 pp  † 29.08.1920
Skarżyński Narcyz, szer., p. warty Cytadela  † 08.09.1920
Skawiński Rudolf, sierż. pilot, 1 szw. lotn.  † 09.08.1920
Skoczylas Franciszek, szer. WP  † 30.08.1920
Skonieczny Władysław, szer., oddz. Zamkowy  † 26.10.1920
Skonieczny, szer. WP  † ??.09.1920
Skoropad [Skoropa] Filip,szer., obóz jeńców Wadowice  † 17.03.1920
Skorupski Franciszek, kan., 1 bat. pol.  † 17.07.1919
Skorupski Wacław, szer. WP  † 24.12.1918
Skotnicki Józef, kan., 1 pap  † 28.12.1919
Skowron Jakub, szer., 9 dyw. Urząd Gospodarczy  † 31.08.1920
Skowroński Tomasz, sierż., szt. WP  † 05.03.1920
Skowuś Jan, szer., 5 pp Leg.  † 13.08.1919
Skrobacz Franciszek, szer., 3 pp Leg.  † 16.12.1920
Skromblewicz Rafał, szer., szpital koni nr 2  † 24.03.1919
Skrzypek Antoni, szer., baon zap. 1 pp  † 28.09.1920
Skrzypek Józef, strz., 3 pspodh., zm.r. 01.10.1920
Skupin Grzegorz, szer., 14 pp  † 24.07.1920
Skwiat Franciszek, szer., 3 pp Leg.  † 21.09.1920
Słapiec Paweł, szer., 4 pp  † 14.06.1919
Słojewski Teofil, szer.  † 21.07.1920
Słomnicki Kazimierz, plut., 7 pp  † 09.03.1920
Słowińska Jadwiga, sanitariuszka, poc. sanit. nr 7  † 27.05.1920
Słowiński Stanisław, szer., 21 pp  † 11.03.1920
Słuczanowski Wincenty, pchor., 115 p.uł., pl. 21.08.1920, Mdzewo
Smela Józef, szer., 1 p.garniz.  † ??.02.1920
Smiczyński Ryszard, szer., 34 pp  † 09.02.1919
Smoła Józef, szer. sanit., Szpital Epidemiczny  † 03.09.1919
Smordzewski Władysław, szer., 8 baon zap.  † 03.12.1920
Smoszna [Smosna] Józef, szer., kkm 13 pp  † 05.11.1919
Smotr [Smotar] Stanisław, szer., 47 pp  † 04.12.1920
Smukała Kazimierz, kpr., 14 pp, zm.r. 08.08.1920
Smutkiewicz Jan, cywilny  † 18.09.1920
Sniecikowski Feliks, plut., 1 Depo Autokolumna zap.  † 27.05.1920
Snowacki Henryk, plut., 1 p.strz. wlkp., zm.r. 05.05.1920
Sobczak Robert, mjr, Urząd Gosp. Baranowicze  † 19.07.1920
Sobczyk Władysław, rekrut, 5 pp  † 27.03.1920
Sobecki Jan, szer., kckm 62 pp  † 04.10.1920
Sobiech Jan, szer., 62 pp, zm.r. 20.07.1920
Sobieraj Antoni, szer., komp. robotnicza Cytadela  † 07.09.1919
Sobociński Jan, żołn. WP  † 22.11.1918
Sobol Jan, sanit., 61 pp  † 05.08.1920
Sobótka Franciszek, szer., szpital koni Warszawa  † 15.01.1920
Socha Józef, szer., 30 pp  † 08.11.1920
Soczewski Władysław, szer., 21 pp  † 23.07.1919
Soćko Wiktor, szer., 1 baon sap.  † 22.05.1920
Sokołow Jan, szer., Armia gen. Bałachowicza  † 16.10.1920
Sokołowski Julian, ppor., 23 p.uł., zm.r. 06.10.1920 (odzn. VM)
Sokołowski Kazimierz, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 11.04.1920
Sokołowski Stanisław, szer., 22 pp  † 24.09.1919
Sokołowski-Korwin Zygmunt, por., 1 p.szwol., pl. 10.12.1918, Dołhobyczów (odzn. VM)
Sołtys Józef, szer., 17 pp  † 16.11.1920
Somczewicz Stanisław, szer., 9 baon wartown.  † 01.11.1920
Sosnowski Adam, szer., baon etapowy 2 p. lubelski  † 19.03.1920
Sosnowski Czesław, szer. sanit., poc. sanit. nr. 12  † 11.04.1920
Sowina Kazimierz, szer., 1 pp Leg.  † 09.12.1920
Sowiński Feliks, szer. kadet, 36 pp, Szkoła Podchorążych  † 23.04.1919
Spaleniak Walenty, kan., 12 pap  † 05.03.1920
Spędzia [Spendzia] Andrzej, kan., 17 pac  † 01.09.1920
Sperski Dominik, szer., 2 baon etapowy  † 06.09.1920
Spychała Michał, szer., 1 p. suwalski  † 11.07.1919
Spychała Stanisław, szer., 269 pp  † 24.08.1920
Spyrka Józef, szer., 4 pp Leg., zm.r. 03.10.1920
Stachura Jan, szer. sanit., Szpital Zakł. Karnego Warszawa  † 26.12.1919
Stachura Stanisław, szer., 4 pp Leg., zm.r. 26.11.1919
Stachurski Józef, szer., 221 pp, zm.r. 15.08.1920
Staliński Kazimierz, szer., Armia gen. Hallera  † 14.10.1919
Staniaszek Czesław, st.szer., wojsk. straż. kolej. Łapy  † 09.01.1920
Stankiewicz Bolesław, kpr., 1 orkiestra WP  † 08.09.1919
Stańczyk Wincenty, szer. WP  † 17.11.1920
Stańkowski Ludwik, szer., 66 pp  † 19.10.1920
Stański Jan, szer., 1 pp Leg.  † 28.10.1920
Starczewski Roman, ochotnik, 205 pp, zm.r. 28.02.1921 (ranny pod Nasielskiem)
Starostka Tadeusz, szer., 2 pp Leg.  † 18.08.1920
Starybrat Leon, szer., 50 pp, zm.r. 26.07.1920, poc. san. 11
Starzyński Franciszek, podoficer, Szkoła Podchorążych  † 10.12.1918
Starzyński Jan, ppor. obs., 16 eskadra lotn., zg. śm. lotn. 12.08.1920
Stasiak Jan, szer., 30 pp  † 26.08.1920
Staszewski Andrzej, szer., 6 D Armii gen. Bałachowicza  † 10.10.1920
Staśkiewicz Julian, szer., 20 pp  † 20.08.1920
Stawicki Stanisław, szer., 1 p. wileński  † 16.08.1920
Stawicki Stanisław, szer., 12 komp. 10 pp  † 16.08.1920
Stawiński Jan, por., 1 p. uł. krechowieckich  † 09.01.1920
Stawowy Michał, szer., 46 pp  † 28.08.1920
Steblewski Antoni, szer., 104 pp  † 07.08.1920
Stefanek Kazimierz, kan., 3 pap  † 28.03.1920
Stefaniak Bolesław, szer. WP  † 19.12.1920
Stelmach Jan, szer., 46 pp  † 06.08.1920
Stelmarski Alfred, szer., 202 pp  † 10.10.1920
Stempniewski Stanisław, szer., 21 pp  † 18.08.1920
Stępień Michał, szer., ND poczta pol. nr 53  † 22.09.1920
Stępniak Andrzej, szer., 2 pp Leg.  † 01.04.1919
Stępniak Władysław, szer., 31 pp  † 03.09.1920
Stocki Antoni, szer., Kurs Kar. Maszynowych we Lwowie  † 21.03.1920
Stokowski Mikołaj, szer., punkt zborny komp. wartown.  † 26.05.1920
Stokowski Wacław, szer., 6 komp.  † 04.01.1919
Stolarek Stanisław, szer., 35 pp  † 13.09.1920
Stompień Stanisław, szer., WP  † 25.12.1918
Strauss Lucjan, kpr. ochotnik., 21 pp  † 18.07.1919
Strumiński Jan, szer., 1 autokolumna zap.  † 23.08.1919
Stryjewski Czesław, szer., 32 pp  † 11.03.1920
Strynkowski Jan, szer. sanit., Szpital Mokotowski  † 22.12.1919
Strzelecki ,plut., 36 pp  † 19.06.1919
Strzyżewski Antoni, szwol., 1 p. szwol., zm.r. 02.05.1920
Stuczyński Stanisław, kpr., 13 pp  † 26.12.1919
Studniarek Stanisław, szer., baon kolej. Jabłonna  † 22.03.1919
Studzianek Aleksander, szer., Zarząd Budowy II Cytadela  † 21.12.1920
Styś Teofil, szer., szpital koni nr 1  † 24.02.1920
Styś Wincenty, szer., 5 pp  † 18.03.1920
Subel Bolesław, szer., grodzieński pp  † 28.05.1920
Suchecki Jan, szer., 21 pp  † 18.06.1919
Sufleta Władysław, szer., 1 p. syberyjski  † 02.09.1920
Sukiennik Bolesław, szer., 1 p. telegr.  † 02.08.1919
Sulliwan Zygmunt Leon, szer., d-two wojsk kolej. Wołyń  † 13.10.1919
Sumiński Zygmunt, kan., 16 pap  † 07.10.1920
Sunta Wacław, szer., punkt zborny Warszawa  † 09.11.1918
Suplicki Sylwester, szer., 59 pp  † 11.09.1920
Surdel Jan, szer., 18 pp  † 26.12.1920
Surecki Kazimierz, szer., 1 baon zap.  † 16.02.1920
Surmanówna Bronisława, szer., oddz. Legii Kobiet  † 26.09.1920
Suwka Stanisław, żand., dowództwo Szkoły Żandarmerii  † 25.07.1920
Swędrak Józef, szer. zbrojownik  † 26.07.1920
Sygała Jan, szer., 16 pp  † 19.01.1919
Sykała Jan, szer. WP  † 06.08.1920
Sykulski Stanisław, szer., 1 baon wartown.  † 08.09.1919
Sykuła Antoni, szer., 1 pp Leg., zm.r. 20.09.1920
Synkowski Zygmunt, uł, 7 p.uł.  † 28.04.1919
Szabla Władysław, szer. sanit., baon sanit. Góra Kalwaria  † 17.05.1919
Szadkowski Stanisław, strz., 4 p.strz., zm.r. 29.09.1920
Szadujkis Feliks, żand., d-two żandarmerii pol.  † 20.05.1920
Szadurski Wincenty, ppor., 1 pspodh.  † 01.09.1920
Szajler Władysław, szer., Centralna Stacja Sanitarno-Transportowa  † 29.01.1920
Szałecki Piotr, szer., 5 pp Leg.  † 12.01.1920
Szarzawski, jeniec  † 29.11.1918
Szatkowski Franciszek, st.szer., 1 baon wartown.  † 03.09.1920
Szatkowski Ignacy, szer., 162 eskadra lotn.  † 13.04.1920
Szczepanowski Feliks, szer., 2 pp Leg.  † 14.02.1919
Szczepański Stanisław, szer., 1 pp Leg.  † 08.03.1919
Szczepański Stanisław, plut., 1 pal Litewsko-Białoruski  † 12.08.1920
Szczepański Stanisław, szer. WP  † 16.08.1920
Szczepko Konstanty, szer., komp. szt. 42 pp  † 30.07.1920
Szcześniak Antoni, szer. WP  † ??.02.1920
Szcześniak Stanisław, szer. 28 pp  † 09.07.1920
Szczęsny Andrzej, szer. DOG Brześć  † 16.10.1920
Szczygielski Stanisław, szer., Składnica Gospodarcza WP  † 20.09.1920
Szczykowski Józef, szer., komp. garniz.  † 22.03.1919
Szczypka Roman, szer., 10 pp  † 17.08.1920
Szczypkowski Stanisław, szer. WP  † 12.01.1919
Szeląg Henryk, szer., baon etapowy Lwowski 4 pp  † 23.03.1920
Szeląg Stefan, szer. WP  † 13.04.1920
Szelkowski Anastazy, szer., kkm 36 pp  † 20.08.1920
Szewczyk Adam, szer., 1 p. czołgów, pl. 12.08.1920
Szewczyk Stanisław, uł., 1 p.uł.  † 23.02.1919
Szewczyk Stanisław, szer. WP  † 29.09.1920
Szkolnik Władysław, szer., 4 lubelski baon etapowy  † 28.09.1920
Szkudlik Stanisław, uł., 7 p.uł.  † 09.08.1920
Szlachcic Jan, szer., 5 pp Leg.  † 10.06.1919
Szlanowski Józef, szer., 47 pp  † 17.08.1920
Szmidt Gotfryd, szer., 157 pp  † 18.09.1920
Szmidt Wilhelm, kan., czołówka amunic. 1 dyw. ochotn.  † 14.11.1920
Szope Józef, szer., 17 pp  † 31.10.1920
Szpejewski Stefan, szer., kkm 32 pp  † 20.05.1919
Szpuner Zygmunt, kpr., Szkoła Rusznikarska  † 17.02.1920
Szroderba [Szrederba] Alfons, szer., 26 autokolumna  † 10.09.1920
Sztark Rafael, szer., 60 pp  † 18.12.1920, poc. san. 43
Szuba Stanisław, szer., 9 pp Leg., zm.r. 06.10.1920
Szudarek Walenty, kpr., 67 pp  † 26.08.1920
Szul-Skjöldkrona Bogusław, mjr, 52 p.strz. kres., pl. 27.05.1920, Czetwertynówka (odzn. VM, KN z mieczami, KWx3)
Szulc Edmund, kpr., 4 Armia  † 13.08.1920
Szulc Franciszek, szer., 1 p. słucki  † 18.05.1920
Szulc Jan, szer., 144 pp, zm.r. 24.12.1920
Szulc Stanisław, szer., 34 pp  † 26.12.1919
Szulc Stefan, szer., 201 pp  † 19.10.1920
Szumieński [Szumiński] Józef, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 30.09.1920
Szumski Wojciech, szer., 36 pp  † 21.12.1919
Szwaja Jakub, szer., 1 p. wileński  † 27.10.1920
Szwarc Teofil, szer., komp. szt. Szkoły Podch.  † 05.07.1920
Szwede Józef, szer., 34 pp  † 03.08.1920
Szwitek Stanisław, szer., 2 pp Leg.  † 02.09.1919
Szwon Jan, szer., 1 baon zap. ochotn. 55 pp  † 15.09.1920
Szybler Michał, szer., baon Odsieczy Lwowa  † 09.10.1919
Szybowska Halina, szer., 236 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
Szydło Augustyn, szwol., 1 p. szwol.  † 15.06.1919
Szydłowski Józef, szer., 21 pp  † 11.02.1920
Szydłowski Władysław, szer., 21 pp  † 12.02.1920
Szyja Piotr, szer., Centralna Eskadra Lotnicza  † 07.12.1920
Szykalski Józef, szer., p. miński  † 17.10.1920
Szymaczek Wincenty, szer. WP  † 16.11.1918
Szymanek Stanisław, szer., 157 pp  † 27.08.1920
Szymaniak Jan, szer., 5 pp Leg.  † 09.08.1919
Szymanowicz Adolf, kpt., wileński p.strz.  † 22.07.1920
Szymańczyk Paweł, kan., art. Litewsko-Białoruska  † 14.12.1919
Szymański Czesław, st.szer., komp. ozdrowieńców 55 pp wlkp.  † 02.08.1920
Szymański Jan, szer. sanit., poc. sanit. Nr 1  † 18.08.1919
Szymański Józef, szer. sanit., Szpital Ujazdowski  † 24.03.1919
Szymański Stefan, szer., 63 pp, zm.r. 28.09.1920
Szymański Władysław, szer., 36 pp  † 21.03.1920
Szymborski Antoni, szer., 21 pp  †15.02.1920
Szymczyk Aleksander, szer., komp. ozdrowieńców 21 pp  † 04.09.1920
Szymkowski Stanisław, szer., 2 p. kowieński  † 01.04.1919
Szymoński Florian, szer., 65 pp  † 27.08.1920
Szymusiak Jan, szer., 4 pp Leg., zm.r. 29.07.1920, Białystok
Szyszko Bronisław, żołn. WP  † 07.10.1920
Szyszko Józef, kpr., 8 pp Leg.  † 04.01.1920
Ścibisz Stanisław,szer. sap., baon mostowy  † 20.04.1920
Ślązakiewicz Stefan, szer., 201 pp  † 24.12.1920
Śledziewski Aleksander, szer., kadra wartown.  † 20.06.1919
Śliwa Jan, szer. WP  † 07.08.1920
Ślusarczyk Leon, szwol., 1 p.szwol.  † 22.03.1920
Śmiałek Jan, szer., 2 p. wlkp., zm.r. 08.10.1920
Śmiech Franciszek, szer., 10 komp. 10 D  † 26.08.1920
Śmietana Wacław, szer. sanit., Szpital Ujazdowski  † 20.02.1920
Śmietanowski Jan, szer., 2 pp Leg., zm.r. 06.02.1919
Śmigiel Wilhelm, strz., 2 p.strz. syberyjskich  †26.08.1920
Śniegocki Witold, kan., 3 bat. art. konnej 2 dyon, zm.r. 19.10.1920
Średnicki Stefan, żołn. WP  † 17.10.1920
Środa Józef, szer., 47 pp  † 07.08.1920
Świadkiewicz Kazimierz, szer., 36 pp  † 21.05.1919
Światłowski Wojciech, szer., 1 pp Leg.  † 22.09.1920
Świderek Józef, szer., 24 pp  † 17.10.1919
Świerczyński Jan, uł., 4 p.uł.  † 16.06.1920
Świerszcz Franciszek, szer., komp. ozdrowieńców 1 pp Leg.  † 31.05.1920
Świetlik Wincenty, plut., 37 pp  † 24.10.1920
Świętoniowski [Świętochowski] Wojciech, kan., 16 pap  † 30.11.1920
Świrski Józef, kpt., Twierdza Modlin  † 13.04.1919
Świstak Bolesław, szer., 2 pp Leg.  † 16.06.1920
Świtalski Józef, szer., DOG Warszawa  † 12.10.1920
Świtkowski Franciszek, szer., komp. robocza  † 16.04.1920
Tabaka Franciszek, szer., 5 pp Leg.  † 19.07.1920
Talarowski Mieczysław, szer., komp. ozdrowieńców 32 pp  † 29.01.1920
Tallen-Wilczewski Jordan, por., gdański szw. 6 psk  † 19.08.1920
Tarczewski Bolesław, szer., 32 pp  † 18.09.1919
Targoński [Targański] Jan, szer., 6 pp Leg.  † 01.07.1919
Tarka Józef, rekrut, 2 pp Leg.  † 31.03.1919
Tatarczuk Michał, uł., 11 p.uł.  † 07.09.1919
Tekliński Jan, szer. sanit., poc. sanit. nr 8  † 12.01.1920
Tkaczyk Stanisław, szer., 32 pp  † 24.08.1919
Tokalski Józef, szer., 5 pp Leg.  † 26.12.1920
Tokarczyk Stanisław, szer., 10 pp, zm.r. 08.08.1920
Tokarski Józef, kan., 14 pap  † 05.10.1920
Tomala Stanisław, szer., oddz. defensywny, zm.r. 11.09.1920
Tomalka Stanisław, szer., sztab 14 D  † 26.09.1920
Tomaszewski Jan, szer., 5 oddz. szt. ND  † 05.09.1920
Tomaszewski Leon, szer., 155 pp  † 28.07.1920
Tomczak Wacław, szer., 1 pp Leg.  † 10.10.1919
Tomczak Władysław, szer., 2 komp. robocza Warszawa  † 06.04.1919
Tomczyk Stefan, żołn. WP  † 30.12.1919
Tomczyński Teofil, szer., 1 pluton telegr.  † 16.05.1920
Topolski Leon, kpt. WP  † 18.04.1920
Tosik Jan, szer., 2 pp Leg.  † 21.07.1920
Towlak Wojciech, szer. WP  † ??.02.1920
Tracikowski Jan, szer., 5 pp Leg.  † 01.09.1919
Trafiełło [Trafidtt] Aleksander, szer. sanit., szpital pol. nr 406 35 pp  † 05.09.1920
Trajderowski Jan, szer. WP  † 07.08.1920
Trakul [Trakiel] Jan, szer., d-two 3 Armii  † 19.12.1920
Trocki Bronisław, strz., 1 p.strz. suwalskich  † 28.04.1919
Trojak Walenty, szer., 31 pp  † 26.08.1920
Trojanowski Józef, szer., 2 komp. 1 baon  † 28.06.1919
Trosiak Antoni, sap., komp. ozdrowieńców 5 baon sap.  † 23.11.1920
Truszkiewicz Jan, szer., Dep. II  † 09.07.1920
Trzeciak Józef, szer., 13 pp  † 19.12.1920
Tuchel Ludwik, szer., 21 pp  † 23.07.1919
Tupczewski Dymitr, szer., 5 pp Leg.  † 01.11.1920
Turawski Antoni, żołn. WP  † 14.09.1920
Turbaczewski Jakub, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 06.05.1920
Turczyński Aleksander, szer., 7 pp Leg.  † 29.01.1920
Turczyński Jan, szer., 33 pp  † 24.07.1920
Turczyński Stanisław, szer. WP  † 07.08.1920
Turostowski Marcin, strz., 2 p. strz.  † 20.10.1920
Turski Leopold, uł., 2 p.uł., zm.r. 05.08.1920
Turz Ludwig, szer., 61 pp  † 10.09.1920
Tusiecki Jerzy, szer., 205 pp  † 20.08.1920
Tusiński Jan, sierż., 1 p.strz.  † 10.04.1919
Tutak Władysław, szer., komp. szt. 46 pp, zm.r. 12.09.1920
Tutkay Adam, ppor., 1 kkm 33 pp, zm.r. 09.08.1920
Tworek Stanisław, rekrut WP  † 09.12.1918
Tworkowski Izydor, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 07.08.1920
Tybich Jan, szer., 59 pp  † 06.06.1920
Tyburcy Emil, szer. WP  † 08.12.1918
Tyrkiel [Tyrkil] Jan, plut., 63 pp, zm.r. 08.08.1920
Tyszka Konstanty, szer., 36 pp  † 27.12.1919
Ulatowski Franciszek, szer., Warsztaty Automobilowe Warszawa  † 10.04.1919
Umiński Stanisław, sierż., 1 pp Leg.  † 17.03.1920
Urbaniak Antoni, szer., 269 pp  † 28.08.1920
Urbaniak Józef, kan., 4 pap  † 31.07.1920
Urbaniak Józef, kan., 1 dyw. art., zm.r. 27.08.1920
Urbaniak Stanisław, szer., komp. kolej.  † 12.09.1920
Urbanowicz Stanisław, szer., pluton rez. Kierownictwa Organizacji Wojskowej  † 25.04.1920
Waady Władysław, szer., 3 pp Leg.  † 29.05.1919
Wajs Wincenty, kpr., 59 pp  † 02.08.1920
Wajterman Wojciech, szer., 28 pp  † 09.10.1920
Walc Franciszek, szer., 1 pp Leg.  † 21.11.1920
Walczak Władysław, szer., 32 pp  † 12.06.1920
Walczyńska Maria, urzędniczka, Szpital Ujazdowski  † 09.10.1920
Walczyński Kazimierz, szer., baon wartown.  † 29.09.1919
Waliszewski Bronisław, plut., 30 pp, zm.r. 10.07.1920
Walkiewicz Jan, szer., 1 komp. aeromot.  † 19.11.1920
Walkowiak Czesław, szer., p. telegr. Cytadela  † 25.07.1919
Walkowiak Ignacy, szer., 58 pp  † 02.09.1920
Wałąsewicz Stanisław, ppor., 41 pp  † 15.01.1920
Wałędziak Aleksander, szer., 32 pp  † 04.10.1920
Wanat Władysław, szer., 2 pp  † 17.02.1919
Warchocki Antoni, żołn. WP  † 15.11.1918
Warchoł Józef, szer., Armia gen. Hallera  † 21.09.1919
Warda Andrzej, szer. sanit., 2 komp. sanit. 1 pp  † 01.04.1919
Wardziak Bolesław, szer., 33 pp  †13.08.1919
Warszawski Jan, szer., 13 pp  † 27.08.1920
Warych Bolesław, szer., 33 pp  † 10.03.1920
Wasążnik Wiktor, szer. WP  † 18.07.1920
Wasilewski Antoni, uł., 1 p.uł.  † 24.07.1920
Wasilewski Karol, szer., 22 pp  † 04.10.1920
Wasilewski Władysław, szer., p. miński  † 29.04.1919
Waśniewski Michał, szer., baon WBW  † 05.10.1920
Waszkiewicz Ignacy, strz., 8 p. strz.  † 01.08.1920
Waszkiewicz Jan, szer. sanit., Szpital WP nr 3 Kraków.  † 06.10.1919
Waszkiewicz Józef, sanit., Szpital WP w Mołodecznie.  † 24.07.1920
Waszkiewicz Tadeusz, szer., 6 pp Leg.  † 28.08.1919
Wawrzeńkowski Michał, szer., 1 pp Leg.  † 07.09.1920
Wawrzyniak Edmund, szer., 67 pp, zm.r. 14.08.1920
Wawrzyniak Stanisław, szer., 30 pp  † 21.08.1920
Wąsal Jan [Józef], szer., Wojskowy Instytut Geograficzny  † 01.09.1920
Wąsikowski Kazimierz, uł., 7 p.uł.  † 29.07.1920
Wątróbski Adam, ppor., komp. telegr. ND  † 29.02.1920 (odzn. KN, KW)
Wdowiak Jan, szer., 68 pp  † 07.10.1920
Weber Józef, szer., komp. zap. nr 1  † 28.12.1919
Wendroch Stanisław, szer., 34 pp  † 29.04.1920
Werbowski Ilko, szer., 3 komp. III bryg.  † 11.08.1920
Werda Karol, szer., 1 baon wartown.  † 27.07.1920
Wereszczyński Wacław, strz., 1 p. strz. wlkp.  † 05.11.1920
Weseli Bożywój, sierż. szt., 205 pp  † 30.07.1920
Wesołowski Stanisław, kan., 1 pap Ostrów  † 29.10.1918
Wewiórka Adam, szer., 32 pp  † 22.10.1919
Wewławski Antoni, szer., 26 pp  † 07.08.1920
Węgrzyn Jan, szer. WP  † 16.07.1920
Wiater Wincenty, st.szer., 201 pp, zm.r. 15.09.1920
Wideł Józef Bartłomiej, kpr. pirotechnik, Zakład Składów Artylerii, zm.r. 14.10.1919
Więcek Władysław, szer., 16 pp, zm.r. 25.11.1920
Wieciołkowski Stanisław, kan., p. art. w Rembertowie  † 25.07.1919
Wieczkiewicz Ignacy, szer., komp. Zamkowa  † 28.07.1919
Wieczorek Henryk, szer., 2 komp. Zamkowa  † 31.12.1919
Wieczorek Jerzy, szer., 28 pp  † 09.10.1920
Wieczorek Stanisław, sierż., poc. panc. „Danuta”, pl. 23.08.1920
Wieczorkiewicz Stanisław,szer./sierż., 61 pp., zm.r. 14.10.1920 (odzn. VM)
Wielgomas [Wielgomes] Stanisław, kpr., 5 pp Leg.  † 19.05.1920
Wielochowski Jan, sap., 1 baon sap.  † 28.03.1920
Wierciński Mikołaj, szer. WP  † 16.04.1920
Wierkowski Kazimierz, uł., 19 p.uł.  † 11.12.1920
Wierzbicki Aleksander, szer., p. suwalski  † 16.05.1919
Wierzbicki Franciszek, szer., 2 baon wartown.  † 30.05.1920
Wierzbicki Józef, szer., 6 pp Leg.  † 02.09.1919
Wierzbicki Karol, szer. ochotn., 205 pp, zm.r. 27.09.1920
Wierzbicki Michał [Mikołaj], strz., 11 komp. 30 p. strz., zm.r. 18.08.1920, Warszawa
Wierzbiński Jan, szer., 2 pp Leg.  † 26.08.1920
Wierzchowski Mieczysław, szer., 1 baon wartown.  † 31.12.1919
Wierzejski Wacław, szer., 3 pp Leg., zm.r. 05.04.1919
Wierzyński Zygmunt, szer., 5 pp Leg.  † 11.12.1919
Wiewiór Antoni, szer., grupa Szkoły Piechoty  † 06.05.1920
Wigiel Ignacy, szer., 5 pp Leg.  † 14.09.1920
Wijato Paweł, szer., 2 pp  † 07.01.1920
Wika Stanisław, szer., 4 komp. straży gran.  † 19.02.1919
Wiktorowski Aleksander, żołn. WP  † 09.12.1918
Wilczewski Bolesław, szer., 5 pp Leg.  † 01.09.1919
Wilczyński Bolesław, żołn. WP  † 25.11.1918
Wilczyński Bronisław, szer., 21 pp  † 26.06.1919
Wilczyński Stanisław, szer., 16 pp  † 16.08.1920
Wilda Wincenty, rekrut WP  † 05.12.1918
Wilewski Jakub, strz., 1 p. strz.  † 16.08.1920
Wilk Jan, szer., 1 pp  † 18.04.1920
Winiecki [Winnicki] Stefan, plut., 1 pap 8 bateria  † 08.08.1920
Winter Ludwik, szer., komp. ozdrowieńców 36 pp  † 23.06.1920
Wira Józef, szer., kkm 10 pp  † 17.08.1920
Wiruchowski Paweł, kpr., 36 pp  † 13.08.1920
Wiśniewski Adam, kan., 1 bat. art.  † 03.02.1919
Wiśniewski Bronisław, szer., 2 baon wartown.  † 02.06.1920
Wiśniewski Franciszek, sierż., 145 p. strz.  † 15.03.1920
Wiśniewski Franciszek, szer., 4 pp Leg.  † 25.08.1920
Wiśniewski Franciszek, strz., 1 pspodh., zm.r. 21.12.1920
Wiśniewski Jan, szer., 1 pp Leg.  † 18.10.1919
Wiśniewski Józef, kan., 8 pap  † 23.03.1919
Wiśniewski Józef, szer., 5 pp Leg., zm.r. 07.09.1920
Wiśniewski Kazimierz, szer. WP  † 27.01.1919
Wiśniewski Leonard, strz., 14 p. strz.  † 16.02.1920
Wiśniewski Stanisław, szer., 5 pp Leg., zm.r. 14.06.1920
Wiśniewski Władysław, szer., 32 pp  † 02.09.1920
Witak Józef, szer., Dep. Artylerii  † 29.02.1920
Witalis Piotr, kan., 46(?) pap  † 27.09.1919
Witek Tomasz, szer., 18 pp, zm.r. 22.08.1920
Witkowski Jan, szer., Zakład Karny WP  † 26.12.1919
Witkowski Maksym,szer. 1 baon zap.  † 23.12.1919
Witkowski Stefan, szer., 32 pp  † 29.03.1920
Witowski Bolesław, szer., 32 pp  † 30.09.1920
Witulo Albin, kan., 14 pap  † 08.10.1920
Wlazło Władysław, szer., grodzieński pp, zm.r. 11.08.1920
Włodarczyk Jan, kan., 16 pap  † 01.09.1920
Włodarczyk Stanisław, szer., 53 pp  † 31.08.1920
Włodkowski Paweł, szer., stacja wyżywienia WP  † 09.01.1920
Włodyga Antoni, szer., 144 pp, zm.r. 19.10.1920
Włoszek Jan, żand., Szkoła Żandarmerii  † 14.12.1919
Włoszko Michał, szer., 145 pp  † 16.08.1920
Wojakowski Edward, szer., szpital koni nr 1  † 21.07.1919
Wojciechowski Augustyn, szer. WP  † 30.12.1918
Wojciechowski Franciszek, rekrut WP  † 02.04.1920
Wojciechowski Józef, szer., 65 pp  † 05.10.1920
Wojdak Kazimierz, żołn. WP  † 21.08.1920
Wojdak Władysław, strz. konny, 4. p. strz. konnych  † 19.09.1920
Wojna Stanisław, st.szer., d-two taborów  † 30.12.1919
Wojnarowicz Wiktor, pchor. WP  † 31.08.1920
Wojnarowski Adam, szer., 32 pp  † 07.09.1920
Wojnarski Ignacy, szer., 5 pp Leg.  † 17.03.1919
Wojtalski [Wojtulak] Aleksander, st.uł., 13 p.uł.  † 30.09.1920
Wojtasik Marcin, szer., 12 pp  † 03.09.1920
Wojtusik Antoni, szer., 8 pp Leg.  † 05.10.1920
Wolak Henryk, sierż, 46 pp, zm.r. 10.07.1920
Wolfel Rudolf, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 08.04.1920
Wolff Henryk, szer., 21 pp  † 25.06.1919
Wolff Józef, żołn. WP  † 16.02.1919
Wolski Antoni, wachm., Jazda Tatarska, zm.r. 26.02.1920
Wołkowicki Zygmunt, szer. WP  † 19.06.1919
Wołoch Ignacy, szer., komp. robocza  † 02.08.1919
Wołodźko Konstanty, szer. żand., żandarmeria pol.  † 18.12.1919
Wołosin Józef, szer., 109 pp, zm.r. 08.08.1920
Wołowicz Błażej, szer., 145 pp  † 18.08.1920
Wołowik Stanisław, szer., 5 pp Leg.  † 25.10.1920
Woroniecki Bolesław, plut. WP  † 18.08.1920
Woszkiewicz Teofil, szer., 66 pp  † 08.08.1920
Woś Stanisław, szer., 168 pp  † 20.08.1920
Woziński Józef, szer, komp. art. plot. 10 p.  † 20.07.1920, poc. san. 19
Woźniak Bronisław, kan., 10 bat. p. nowogródzki  † 05.09.1920
Woźniak Jan, st.szer., 2 pp Leg.  † 25.07.1920
Woźniak Józef, szer. WP  † 02.08.1920
Woźniak Wincenty, kpr., Szkoła Podchorążych  † 21.11.1919
Wójcicki Władysław, kpr., d-two żandarmerii  † 14.08.1920
Wójcik Ignacy, szer., 36 pp  † 14.06.1919
Wójcik Jan, szer., 22 pp  † 27.09.1919
Wójcik Józef, szer., 12 pp  † 02.09.1920
Wójcik Julian,żołn. WP  † 01.01.1920
Wójcik Łukasz, szer., p. kowieński, zm.r. 03.09.1920
Wójcik Wojciech, szer., komp. parkowa  † 13.02.1920
Wójcik, szer., wojska lotnicze  † 06.08.1920
Wroński Marian, kan., 1 pac  † 01.08.1919
Wróbel Antoni, szer., komp. rekonwal. 33 pp  † 02.12.1919
Wróbel Antoni, szer., 1 pspodh., zm.r. 25.06.1920
Wróbel Feliks, szer., 2 pp Leg.  † 08.04.1919
Wróbel Ignacy, żołn. WP  † 17.02.1919
Wróbel Piotr, kan., 1 pac  † 12.11.1919
Wróbel Stefan, szer., 5 pp Leg.  † 01.08.1920
Wróblewski Julian, szer., IX rejon wojskowy  † 03.10.1920
Wróblewski Kazimierz, szer., 4 pp pomorski, zm.r. 25.08.1920
Wróblewski Szczepan [Stefan], kpr., 59 pp  † 27.07.1920
Wrzesiński Kazimierz, szer., 59 pp  † 02.11.1920
Wrzosek Antoni, kan., 16 pap  † 28.10.1920
Wyka Walenty, szer., poc. refekcyjny nr 14  † 28.01.1920
Wyrwiak Albin, szer., 14 pp, zm.r. 07.08.1920
Wysocki Antoni, p. nowogródzki, zm.r. 12.09.1920
Wysocki Jan, szer., 5 pp Leg.  † 15.12.1920
Wysocki Leon, szer., 1 pp  † 18.02.1919
Wysocki Stanisław, szer., 18 pp  † 22.06.1920
Wysokiński Józef, szer., 5 pp Leg.  † 30.05.1919
Wyszkowiec Józef, szer. WP  † 10.08.1920
Zabłocki Piotr, sap., 1 baon sap.  † 24.12.1919
Zabłocki Stanisław, szer., Zakład Karny  † 24.12.1919
Zaborowski Stefan, szer., 6 p. taborów  † 20.12.1919
Zabuski Bohdan, żołn. WP  † 27.11.1918
Zachwieja Stefan, szer., 21 pp  † 23.03.1919
Zadrzyński Wacław, szer., 21 pp  † ??.11.1920
Zakrzewski Edward, uł., 5 p.uł.  † 30.12.1919
Zakrzewski Jan, szer., 4 pp  † 21.07.1920
Zakrzewski Józef, szer. sanit., szpital polowy nr 204  † 20.07.1920
Zakrzewski Władysław, szer., 4 baon WBW  † 06.09.1920
Zalejko Jan, żand., 4 pluton żand. polowej.  † 19.08.1920
Zaleski Antoni, szer., 2 baon wartown.  † 13.03.1920
Zalewa Michał, kan., 3 p. art.  † 22.12.1919
Zalewski Antoni, szer. sanit., Szpital Ujazdowski  † 25.12.1919
Zalewski Bolesław, szer., komp. Zamkowa  † 21.05.1919
Zalewski Bolesław, kpr., 23 p.uł.  † 03.02.1920
Zalewski Czesław, szer., komp. harcerska pomorska  † 02.09.1920
Zalewski Franciszek, żołn. WP  † 30.11.1918
Zalewski Henryk, szer., 32 pp  † 22.03.1920
Zalewski Ignacy, szer., 21 pp  † 02.11.1919
Zalewski Jan, szer. WP  † 19.10.1920
Zalewski Józef, szer., 7 pp Leg.  † 16.02.1919
Załuski Józef, strz., komp. strz. 51 pp  † 28.11.1920
Zamiara Walerian, kpr. ochotnik, 8 komp. 55 pp, zm.r. 14.09.1920 (odzn. VM)
Zaręba [Zaremba] Bronisław, szer. WP  † 09.03.1919
Zaręba Bronisław, szer., 1 p. straży gran.  † 04.12.1919
Zarzycki Jan, uł., 1 dyw. Lubelskiej Jazdy  † 22.11.1920
Zawada Jan, ppor., 13 pp  † 03.08.1920
Zawadka Jan, szer., 9 pp Leg., zm.r. 06.09.1920
Zawadziński Stanisław, st.szer., 7 pp Leg., zm.r. 14.07.1920
Zawadzki Józef, szer. WP  † 30.07.1920
Zawadzki Michał, szer., 36 pp, pl. 15.08.1920, Ossów
Zawaliński Jan, szer., baon morski  † 15.08.1920
Zawarda Piotr, szer., 48 pp  † 15.08.1920
Zawistowski Bolesław, plut., Żandarmeria Rezerwowa Warszawa  † 26.02.1920
Zawistowski Ignacy, sanit. WP, zm.r. 23.12.1919, poc. san. 12
Zawistowski Jan (Józef), szer., oddz. Szt. Komendy Miasta  † 13.07.1920
Ząbkowski Józef, szer., 8 dyw. Urząd Gospodarczy  † 15.08.1920
Zbrojek Stanisław, szer. WP  † 25.11.1918
Zdanowicz Władysław, szer. WP  † 10.01.1919
Zdunek Stanisław, szer., garnizon Cytadela  † 21.03.1920
Zdziarski Eugeniusz, szer. WP  † 17.11.1918
Zebrzycki Tomasz, szer. 46 pp  † 18.08.1920
Zembrzycki Ignacy, szer., 21 pp  † 12.06.1919
Zgliński Julian, szer., kolumn. przewozowa nr 1  † 09.04.1920
Zgolak Ludwik, szer., 2 pp  † 10.04.1919
Zgórczyński Antoni, szer., 13 pp  † 16.08.1920
Ziarko Jan, szer., grodzieński pp, zm.r. 16.08.1920
Zieliński Marian, szer., 21 pp  † 31.05.1919
Zieliński Seweryn, mar., komp. zap. Modlin Marynarka Wojenna  † 14.12.1919
Zieliński Stanisław, szer., 101 pp, zm.r. 26.11.1920
Zieliński Teofil, szer., miński pp  † 16.09.1920
Zieliński Wacław, szer. WP  † 04.01.1919
Zieliński Władysław, szer., obóz ćwiczeń 3 komp.  † 26.03.1919
Ziemba Aleksander, uł., szw. zap. taboru nr 1  † 20.07.1920
Ziemnicki Stanisław, szer., oddz. mjra Dąbrowskiego  † 16.07.1919
Ziemski Ignacy, szer., 36 pp  † 23.10.1919
Ziendy, szer. WP  † 20.07.1920
Zientak Bernard, kan., komp. miotaczy min 7 bryg.  † 03.09.1920
Zięba Stanisław, szer., 49 pp, zm.r. 12.09.1920
Zimecki, żołn. WP  † 15.09.1920
Zimny Jan, kpr., 18 pap, zm.r. 23.08.1920
Zimoch Kazimierz, szer., komp. wartown.  † 02.05.1920
Ziółko Stefan, szer., 4 komp. telef.  † 08.10.1920
Ziółkowski Feliks, szer. WP  † 19.11.1918
Ziółkowski Stanisław, sap., 1 baon sap. Warszawa  † 15.02.1920
Ziółkowski Władysław, szer., 64 pp  † 16.12.1920
Zjawian Stanisław, szer., 2 pp Leg.  † 02.07.1919
Złotowski Władysław, szer., 1 pp Leg.  † 29.04.1919
Zosiuk Andrzej, szer., 50 pp, zm.r. 20.08.1920
Zubek Wojciech, szer., komp. parkowa ND  † 29.01.1920
Zwierzyński Antoni, żołn. WP  † 17.11.1918
Zymer Antoni, szer., kckm 59 pp  † 28.12.1920
Zynek [Zynak] Jan, szer., 166 pp  † 17.08.1920
Zysk Konstanty, szer., oddz. Zamkowy 3 komp. wartown.  † 07.09.1920
Żak Franciszek, sanit., poc. sanit. PCK  † 26.01.1920, szp. pol. 302
Żałek Aleksander, szer., 4 Depo Wartown. 3 baon wartown.  † 24.09.1920
Żamery Szymon, szer. WP  † ??.02.1920
Żarski Eugeniusz, szer., ochotnik-harcerz, 205 pp, zm.r. 12.09.1920
Żarski Kazimierz, szer., 5 pp  † 05.12.1918
Żebrowski Michał, szer., 201 pp  † 06.09.1920
Żelazko Roman, szer. lotn., 1 port. lotn. wywiad.  † 10.07.1920
Żerański Henryk, szer., 32 pp  † 20.06.1920
Żętkowski Kazimierz, rekrut, 3 pp Leg.  † 27.11.1918
Żłobecki Józef, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 08.04.1920
Żmudziński Józef, szer., 50 pp  † 04.09.1920
Żochowski Stefan, ppor. pil., 1 Armia, zg. śm. lotn. 06.08.1920
Żuchowski Jan, szer., 34 pp bialski  † 19.02.1919
Żuchowski Marian, szer., 4 pp Leg.  † 17.10.1920
Żukowski Dominik, szer., p. lidzki, zm.r. 21.08.1920
Żukowski Józef, kpr., komp. robocza Cytadeli  † 13.01.1920
Żukowski Włodzimierz, szer. WP  † 15.11.1920
Żuraw Leon, szer., 21 pp  † 23.07.1919
Żurawski Bronisław, szer., szw. zap. taboru nr 1  † 20.08.1920
Żurek Wincenty, szer., 10 pp  † 27.06.1920
Żygałowski Edmund, ppłk, d-two obozu jeńców Warszawa  † 22.07.1920
Żyłka Wincenty, żand.  † 10.06.1919
Żysiński Tadeusz, szer., 36 pp  † 10.10.1920

Gogoliński Jarosław, jeniec katolik  † 09.10.1920
Kulczycki Bogdan, jeniec, obóz jeńców Warszawa  † 10.02.1920
Rosiński Stanisław, szer., jeniec austriacki?/59 pp WP?  † 18.08.1919
Smirnow Michał, jeniec bolszewik  † 30.08.1920

Mogiły wojenne - Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki)

Cmentarz powązkowski został założony w 1790 r. i jest najstarszą czynną nekropolią warszawską. Zlokalizowany przy ul. Powązkowskiej 14. W jego starej części znajdują się groby żołnierzy napoleońskich, powstańców z 1831 i 1863 r. Na całym obszarze cmentarza występują groby żołnierzy i ofiar II wojny światowej oraz kilkudziesięciu poległych w latach 1914-1918. Są też groby ofiar walk bratobójczych w maju 1926 r.

W okresie 1918-1921 na cmentarzu powązkowskim pochowano kilkuset żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach w obronie granic odrodzonego państwa polskiego. Wielu z nich pochodziło z Warszawy i służyło ochotniczo w pułkach formowanych w stolicy. Znajduje się tu również grób dziewięciu żołnierzy francuskich z armii gen. Hallera. Pod koniec 1918 r. powstała w Warszawie Legia Akademicka, przemianowana później na 36 pp, którego szeregi wypełnili studenci stołecznych uczelni. Pułk wziął udział w wojnie polsko-ukraińskiej pod Lwowem. Ciała wielu poległych żołnierzy sprowadziły rodziny i różne organizacje społeczne. Pogrzebano tu także dowódcę 36 pp L.A., mjr Zygmunta Bobrowskiego, śmiertelnie rannego pod Żółkwią. Szczątki ośmiu żołnierzy-studentów sprowadzono ze Lwowa i pochowano w kwaterze 234. Ich groby wyremontowano w 1978 r. i obramowano wspólnym krawężnikiem, na którym umieszczono tablicę z napisem:

"W 60-TĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI • GROBY TE PRZEKAZUJĄ • PAMIĘCI NARODOWEJ • OSTATNI Z ŻYJĄCYCH TOWARZYSZE BRONI POLEGŁYCH • 1.XI.1918 - 1.XI.1978".

Na cmentarzu powązkowskim spoczywa również gen. dyw. Stanisław Dubiski, dowódca 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, poległy pod Rynią k. Bobrujska w 1919 roku. Był jedynym polskim generałem poległym w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

W 1920 r. mieszkańcy Warszawy wstępowali licznie do pułków ochotniczych, m.in. 201, 205 i 236. Szczątki wielu poległych ochotników spoczywają w grobach rodzinnych. Dn. 17.08.1920 r. pochowano tu uroczyście kapelana 236 pp ks. Ignacego Skorupkę i kpt. Ryszarda Downar-Zapolskiego z wileńskiego pułku strzelców. W starej części cmentarza znajduje się grób płk Arnolda Szyllinga, dowódcy 57 pp, poległego pod Kobryniem.

Ogółem na Starych Powązkach pochowano ponad 350 poległych w latach 1918-1921. Było wśród nich ponad 140 oficerów i dużo ochotników. Wielu z nich to kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Groby poległych nie tworzą oddzielnych kwater. Są rozproszone na całym terenie cmentarza, ale najwięcej znajduje się przy alei pomiędzy kwaterami 233 i 234. W większości są w złym stanie i jedynie niektóre zdobią okazałe pomniki. Na grobie ppor. Stanisława Pruszkowskiego umieszczono rzeźbę przedstawiającą umierającego żołnierza, a na grobie rtm. Zbigniewa Strzemień-Stroynowskiego obelisk i rzeźbę orła. Na grobie żołnierzy francuskich postawiono pomnik, na którym umieszczono tablice z nazwiskami Francuzów, którzy stracili życie w służbie polskiej w latach 1918-1921.

Źródła:

 • "Przewodnik po cmentarzu powązkowskim w Warszawie" (1976)
 • "Kurier Warszawski", nekrologi z lat 1918-1921

2008-05-08

Zdjęcia archiwalne

2008-03-16

2008-01-05

Zdjęcia archiwalne

Groby wojenne - Cmentarz Bródnowski

2008-08-23

Zdjęcia archiwalne

Mogiły wojenne - cmentarz ewangelicko-augsburski

2008-08-23

2008-02-17

Mogiły wojenne - cmentarz ewangelicko-reformowany

2008-08-23

Kwatery wojskowe – Cmentarz prawosławny

2009-03-01

Zdjęcie archiwalne

Groby wojenne - Cmentarz żydowski

Cmentarz zlokalizowany przy ulicy Okopowej 49/51. Założony w 1806 r., zajmuje obecnie powierzchnię 33 ha. Na cmentarzu znajduje się ok. 200 tyś. nagrobków (macew).

Z czasów I wojny światowej zachowała się mogiła oficera I Brygady Legionów Polskich. W okresie II wojny światowej powstały mogiły zbiorowe Żydów zmarłych lub zamordowanych w getcie warszawskim oraz powstańców żydowskich poległych w 1943 r. Ponadto założono kwaterę wojskową, w której znajdują się groby żołnierzy WP poległych w 1939 r. i w późniejszym okresie. W kwaterze 77 pochowano 11 żołnierzy poległych podczas walk w maju 1926 r.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu żydowskim pogrzebano 68 żołnierzy WP. Spoczywają w kwaterze 22 (rzędy 46 i 47) oraz w kwaterach 27 i 29. Szczątki kilku żołnierzy-ochotników sprowadziły rodziny. Ich groby znajdują się w różnych częściach cmentarza.

Źródło: Leon Przysukier "Cmentarze żydowskie w Warszawie" (1936)

2008-10-26

2008-06-08

Zdjęcia archiwalne

Spis poległych

Bachrach Henryk, podch. lekarz, 22 pp, pl. 29.09.1919 pod Złodzinami
Baumritter Edward, uł., 1 p.uł. krechowieckich, pl. 11.08.1919 pod Zdołbunowem
Cukerwar Kazimierz, pchor., wojska lotnicze, zm.r. 01.08.1920
Dekler Zygmunt, ppor. inż., 1 DPLeg., zm. 27.12.1919
Frenkiel Jerzy, plut., zm. 07.03.1920
Gutsztajn Jan, szer. ochotnik, 201 pp, pl. 18.08.1920 [22.10.1920] pod Cieksynem
Ketler Tadeusz, sierz., 21 pp, zm. 12.10.1919
Lindenstern (Linderstajn) Aleksander, szer., ND, zm. 10.03.1920
Lindenszat Wiktor, kpt. lekarz, p.strz.podh., zm. 03.12.1920
Posner Jerzy, pchor., zm. 09.08.1920
Pozner Jerzy, szer., rezerwa automobilowa, zm. 17.09.1919
Tropp Ignacy, plut., 36 pp, zm.r. 05.04.1920
Zandsznajder Mieczysław, pchor., zm. 21.12.1919
Zylber Antoni, kpr., 21 pp 11 komp., pl. 01.08.1919 pod Malawką

Zobacz także

Na skróty

Ostatnie zmiany


miejsca/1920/mazowieckie/warszawa.txt · ostatnio zmienione: 2013/02/09 23:21 przez Krzysztof Menel
 
 
©2005-2010 by Pijoter · powered by DokuWiki · hosting by Yupo.pl